Skip to main content

Ny Somalia Human Development Report från UNDP: Satsningar på ungdomarna kan stoppa fortsatt våld och radikalisering

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 09:30 CEST

Att ungdomar känner sig delaktiga är avgörande för Somalias framtid. Det är en av slutsatserna i UNDP:s Somalia Human Development Report: Empowering youth for peace and development. Men eftersom över 70 procent av det krigshärjade landets befolkning är under 30 år är detta en stor utmaning.

— Somalias framtid hänger på landets unga. De är potentiellt en stor resurs. Men arbetslösa ungdomar riskerar istället att bli pirater eller terrorister. Därför är det viktigt att unga somalier blir mer delaktiga i landets ekonomiska, sociala och politiska utveckling under de kommande åren. Om inte, riskerar vi en växande frustration som i sin tur kan leda till ännu mer våld, brottslighet och radikalisering, sa Laurel Patterson – UNDP:s biträdande landchef i Somalia - när rapporten presenterades i Stockholm på fredagen.

Just nu finns det dock mer framtidstro än på länge i det konfliktdrabbade landet.

Man har precis antagit en ny konstitution och en nyvald president arbetar tillsammans med parlamentet för att ta fram en utvecklingsplan för Somalias framtid. Men det är avgörande att unga människor involveras i arbetet och att de känner att de har möjlighet och förmåga att skapa ett bättre och fredligare liv.

Attityder till unga måste förändras
Rapporten bygger på fler än 3 000 intervjuer på hushållsnivå i södra Somalia, Puntland och Somaliland och resultaten visar att även om majoriteten av de somaliska ungdomarna tycker att de har rätt till utbildning (82 procent) och drägligt arbete (71 procent), känner de sig maktlösa till följd av strukturella och kulturella hinder. Hinder som är inbyggda i klansamhället, familjen, institutioner, kommuner och i samhället i stort.

Därför krävs både förändringar i attityder och politiska satsningar på Somalias unga.

Somalia har en av världens yngsta befolkningar – över 70 procent är under 30 år.

Ungdomarna vill gärna se både politisk och social förändring och att satsa på utbildning, jobb och politiskt deltagande för unga somalier är därför en förutsättning för att skapa en positiv och fredlig förändringsprocess.

Förutom att skapa framtidstro kan dessa satsningar vara ekonomiskt fördelaktiga – såväl för individen som för samhället i stort.

Att inte involvera unga kan istället leda till marginalisering.

Nära 67 procent av ungdomarna i Somalia är arbetslösa och det finns en stor risk att dessa ungdomar lockas till våld, brott och radikalisering när samhällsservicen uteblir och det inte finns några jobb.

Ungdomar i fokus för utvecklingen
I rapporten finns en ungdomsdeklaration som utarbetats av unga företrädare från Somaliland, Puntland och södra Somalia – i samarbete med bland andra den somaliska diasporan. Här lyfts ungdomarnas önskningar, mål och behov fram.

Det handlar bland annat om gratis och obligatorisk grundskoleutbildning samt ökad representation av unga i parlamentet.

Deklarationen innehåller även rekommendationer och riktlinjer för hur regeringen, det civila samhället och olika utvecklingsorganisationer kan och bör engagera ungdomar samt se till att deras behov tillgodoses när den framtida politiken utformas.

Rapporten rekommenderar vidare att stärkandet av marginaliserade grupper – som kvinnor och ungdomar – bör få en central plats på Somalias utvecklingsagenda.

Detta innebär exempelvis att det nuvarande valsystemet, som bygger på klansamhällets principer måste breddas.

Att skapa möjligheter till utbildning och jobb för alla grupper – även de som gått miste om detta på grund av konflikten – är också prioriterade insatser.

Dessutom tar rapporten upp vikten av att unga människor ges möjlighet att uttrycka sig fritt på olika nivåer i samhället.

För att säkerställa ungdomarnas centrala roll i nationella och lokala strategier för fred och utveckling arbetar UNDP – tillsammans med den nya regeringen och andra samarbetspartners – för att bygga vidare på tidigare initiativ som bland annat syftar till att ge stipendier, sysselsättnings eller yrkesutbildning till ungdomar i riskzonen.

Kortfakta om Somalia:
> Somalia är ett av de länder i världen med lägst mänsklig utveckling – förra året hamnade landet på 165:e plats av 170 länder i UNDP:s Human Development Index.

> Över 70 procent av Somalias befolkning är yngre än 30 år.

> Den unga befolkningen i Somalia förväntas fortsätta växa på grund av höga födelsetal (uppskattningsvis 6,2 födslar per kvinna mellan 2010 och 2015).

> Den totala arbetslösheten bland människor i åldern 15-64 uppskattas till 54 procent i Somalia – en ökning från 47 procent år 2002.

> Arbetslösheten för ungdomar i åldern 14-29 är 67 procent – en av de högsta i världen. Kvinnor drabbas hårdast med en arbetslöshet på 74 procent (jämfört med 61 procent för män).

> Medellivslängden i Somalia är 50 år, en ökning från 47 år 2001.

> Över 60 procent av ungdomarna har planer på att lämna landet för att söka en bättre framtid.

> Somalia rankas som ett av de värsta länderna i världen för kvinnor. Könsrelaterat våld och diskriminering är vanligt förekommande.

OM RAPPORTEN: The Somalia Human Development Report 2012 är en UNDP-publikation. Den är den första i sitt slag för Somalia på mer än ett årtionde.

Här kan du ladda ned en pdf-version av The Somalia Human Development Report 2012.

FÖR MER INFORMATION:
Monica Lorensson, Communication & Liaison Officer, UNDP Nordic Representation Office, Stockholm:
0768 83 96 56.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.org.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy