Skip to main content

UNDP:s styrelse välkomnar utnämnandet av Achim Steiner som ny administratör

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2017 11:06 CEST

UNDP:s nya administratör Achim Steiner. Foto: David Fisher/Oxford Martin School

New York - Styrelsen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) välkomnar utnämningen av Achim Steiner som organisationens nya administratör. Nomineringen lämnades av generalsekreterare António Guterres till FN:s generalförsamling, som idag godkände att Achim Steiner utses att leda organisationen för en period på fyra år.

UNDP stödjer länder runt om i världen med att utrota extrem fattigdom, stärka gott samhällsstyre och förebygga och säkra snabba insatser vid kriser.

Ordföranden för UNDP:s styrelse, Ib Petersen, Danmarks ständiga representant i FN, sade att "Jag vet att jag talar för alla styrelsens medlemmar och all personal vid UNDP i att varmt välkomna Achim Steiner som UNDP:s nya administratör.”

"Achim Steiner tar med sig både erfarenhet, expertis och engagemang till denna oerhört viktiga roll. Jag är säker på att han kommer att ha en varaktig och positiv inverkan på UNDP:s utvecklingsarbete runt om i världen," tillade han.

Steiner själv sade: "Jag är hedrad av generalsekreterarens beslut att utse mig som ny administratör för UNDP och tacksam för det förtroende som medlemsstaterna har uttryckt i generalförsamlingen idag. Jag ser mycket fram emot att arbeta med UNDP:s personal och medlemsstater för att fortsätta kampen att utrota fattigdom, skydda planeten och främja fred och rättvisa runt om i världen."

Steiner har varit en respekterad ledare för hållbar utveckling, internationellt samarbete och diplomati i nästan tre decennier. Han är en vokal förespråkare för de Globala målen för hållbar utveckling, och för behovet av ett globalt samarbete av stora mått för att kunna uppnå denna ambitiösa agenda.

Innan han anslöt till UNDP har Achim Steiner haft flera viktiga poster inom FN-systemet, i icke-statliga organisationer och i rådgivande organ. Steiner har bland annat varit FN:s undergeneralsekreterare och administratör för FN:s miljöprogram, UNEP. Han har även varit chef för FN:s kontor i Nairobi och generaldirektör för International Union for the Conservation of Nature. För närvarande leder Steiner Oxford Martin School vid Oxford University och är Professorial Fellow vid Balliol College, Oxford.

Achim Steiner ersätter Helen Clark, som tjänstgjorde två på varandra följande perioder som UNDP:s administratör.

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, arbetar för motståndskraftig och hållbar utveckling över hela världen. Vi länkar samman länder med kunskap, resurser och verktyg som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP arbetar i över 170 länder för att nå lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar och stöttar också arbetet med att uppfylla de Globala Målen, 17 mål för hållbar utveckling som gäller alla människor i alla länder. Mer information hittar du på www.undp.se och www.globalamålen.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera