Skip to main content

UNDP stödjer Libyens första demokratiska val på över 40 år

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 17:20 CEST

På lördag går libyerna till valurnorna för första gången på årtionden. Landet står inför en rad utmaningar när det gäller att bygga ett demokratiskt fungerande samhälle; ansvarstagande institutioner saknas och det finns heller ingen tradition av öppen och allmän debatt. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) stödjer därför såväl libyska myndigheter som det framväxande civilsamhället när det gäller allt från att utbilda väljare till att upphandla valsedlar. Sverige har bidragit med 30 miljoner kronor till det viktiga arbetet.

Den 23 oktober förra året utfärdade Libyens nationella övergångsråd (NTC) en självständighetsförklaring, som avslutade den åtta månader långa konflikten som till slut störtade Muammar Gaddafis auktoritära regim. Det var också början på en övergångsprocess med syfte att omvandla Libyen till en demokratisk rättsstat. Nästa steg i denna process är lördagens val då en nationell kongress – som ska ersätta övergångsrådet – kommer att röstas fram. De 200 kongressledamöterna kommer sedan utse en övergångsregering och övervaka arbetet med att ta fram en ny konstitution som det libyska folket sedan får ta ställning till i en landsomfattande folkomröstning.

"Detta är ett viktigt steg i Libyens väg mot återhämtning och demokrati och en historisk process då libyer – för första gången på över fyra decennier – fritt får välja sina egna representanter”, kommenterar Ian Martin, chef för FN:s mission för stöd till Libyen (UNSMIL).

För att valet ska kunna genomföras har UNDP bland annat utrustat över 8 000 vallokaler, köpt in 20 000 röstbås, 15 000 valurnor och 14 200 flaskor med specialbläck som är svårt att tvätta bort – så att människor inte kan rösta mer än en gång. Dessutom har UNDP bidragit till produktion och tryckning av över 8 miljoner valsedlar.

 UNDP bidrar inom följande områden:

 • UNDP har hjälpt till att organisera en landsomfattande utbildningskampanj för allmänheten som syftar till att öka väljarnas kunskap om demokratiska principer och valprocesser. UNDP har bistått med utbildning och assisterat såväl civilsamhällets organisationer som den nyetablerade valkommissionen (HNEC).
 • Stöd till lösning av valrelaterade tvister – UNDP hjälper till att dra upp riktlinjerna för hur eventuella klagomål och dispyter ska lösas och ger libyska jurister råd om hur valrelaterade klagomål och överklaganden ska bemötas.
 • Stöd i att ta fram en säkerhetsplan för valet. Även om de nationella säkerhetsstyrkorna har huvudansvaret för att se till att valet går lugnt till är det viktigt att stödja säkerhetsplaneringen. Här bidrar UNDP, i samarbete med UNSMIL:s polisenhet, till koordineringen att valmyndigheterna och säkerhetsstyrkorna.
 • Hjälp med att mobilisera och ta emot utlandsröster. Med tanke på den stora diasporan är det viktigt att underlätta valdeltagandet för libyska medborgare som bor utomlands. Här samarbetar UNDP med libyska myndigheter och IOM (International Migration Organisation). 
 • Stöd till politiska grupper och kandidater: UNDP för dialog med både partier och enskilda kandidater för att öka förståelsen för, och tillämpningen av, lagar som föreskriver ökat politiskt deltagande bland kvinnor och minoriteter. I samarbete med UN Women arbetar UNDP dessutom för att stärka kvinnors representation i stort. Särskild vikt läggs vid rådgivning och information om hur Libyens internationella åtaganden avseende jämställdhet, minoriteter, internt fördrivna personer och flyktingar ska tillämpas.
 • Upphandling – stöd till den nationella valkommissionen i upphandling av allt från utbildningsmaterial, valkontor och valsedlar.
   
 • Operationellt stöd – logistik-, säkerhets- och dataexperter bidrar till att underlätta själva valprocessen

Med stöd av UNDP och andra internationella organisationer har följande resultat uppnåtts:

 • Cirka 2,7 miljoner människor (av uppskattningsvis 3,5 miljoner röstberättigade) har registrerat sig för att rösta.
 • Mer än 2 600 oberoende kandidater och nära 1 300 kandidater från 130 politiska partier är registrerade. Detta innebär att det går ungefär 20 kandidater på varje kongressplats.
 • Nästan hälften (44 procent) av de kandidater som representerar politiska partier är kvinnor, medan kvinnor endast utgör tre procent av de enskilda kandidaterna.
 • Mer än 48 000 människor utbildas som valarbetare.
 • Regler och rutiner för allt från registrering av väljare, nominering, valförrättning och rösträkning har antagits och utfärdats.
 • Valövervakning: 584 lokala medier och nära 9 600 lokala valobservatörer har utbildats och ackrediterats. Hittills har dessutom 35 internationella medieorganisationer, tre internationella observatörer och 22 gästobservatörer registrerats. Bland de internationella observatörerna märks The Carter Center, Afrikanska unionen, Arabförbundet och EU.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

I Sverige: Monica Lorensson, +46 768 83 96 56, monica.lorensson@undp.org

Noeman AlSayyad, Regional Communication Advisor, +218 92  762 3220, noeman.alsayyad@undp.org

Talal Swehlie, Communication Consultant, UNDP-Libya, +218 92 507 6391, talal.swehlie@undp.org

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)är FN:s globala nätverk för utveckling. Visammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy