Skip to main content

UNDP: Stora behov för rehabiliteringsarbetet i Filippinerna

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 09:41 CET

Efter tyfonen Hayan har FN:s utvecklingsprogram (UNDP) lagt fram en treårsbudget på 415 miljoner som ska användas för att skapa jobb och ge stöd till lokala myndigheter samt till utökade satsningar på katastrofberedskap för att minska effekterna av kommande katastrofer. En del av stödet syftar till att öka lokalsamhällenas motståndskraft och till att återställa den offentliga service som slagits ut av katastrofen. Redan första året behövs 313 miljoner kronor.

Tyfonen Haiyan orsakade nära 6 000 dödsfall och enorma materiella skador i östra Visayasregionen i Filippinerna. UNDP har inlett ett omfattande program för att stödja återuppbyggnaden av de drabbade samhällena. Tanken är att programmet ska nå upp till en miljon människor.

I nära samarbete med FN-organ och andra internationella organisationer har UNDP startat flera jobbskapande åtgärder för befolkningen i 43 av de mest drabbade lokalsamhällena, mestadels i form av saneringsarbete genom så kallade ”cash for work-program”. Programmet ger även stöd till små och medelstora företag. På längre sikt är målet att bidra till en diversifiering av näringslivet samt att förbättra marknadstillträdet för varor som producerats i de drabbade områdena. Hjälpinsatserna kommer vidare att fokusera på att skapa "gröna" företag – exempelvis inom sol-och vindbaserad energi.

”Målet är att se till att återuppbyggnaden efter katastrofen leder till starkare, miljömässigt hållbara och mer motståndskraftiga lokalsamhällen", säger Haoliang Xu, chef för UNDP:s avdelning för Asien och Stillahavsområdet.

Se video från arbetet:

UNDP kommer vidare att engagera filippinska emigranter, etablerade i andra länder, i arbetet med att stödja starten av små och medelstora företag i de drabbade områdena. Genom partnerskapet ska de nystartade företagen få hjälp med kapacitetsuppbyggnad, affärsutveckling och finansiella frågor.

I samråd med andra aktörer sammanställer UNDP också data och riskbedömningar som i sin tur ligger till grund för planeringen av återuppbyggnaden. Uppgifterna uppdateras regelbundet och används i utvecklandet av lokala beredskapsplaner. På nationell nivå stödjer UNDP också landets system för katastrofberedskap och katastrofinsatser. Stödet på nationell nivå finansieras av UNDP:s kärnstöd och organisationen söker därför ingen ytterligare finansiering för dessa aktiviteter.

Filippinerna drabbas regelbundet av naturkatastrofer och minst vart tionde år slår en större katastrof till. Medelstora katastrofer sker oftare och risken att drabbas är stor i hela landet.

Se bilder från arbetet


FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy