Wzmiadxx1zuzty76lyaw

Ny generation av humanitära kriser hotar 62 miljoner barn

Nyheter   •   2015-01-29 16:18 CET

UNICEF vädjar nu om 25 miljarder kronor – den största summan någonsin – för att nå 62 miljoner barn som hotas av ett växande antal humanitära kriser runtom i världen. Det är en ökning med 8 miljarder kronor jämfört med förra året.

Dcwfuy5cyhgomkg6kwxw

Ukraina: Mer än 1 000 barn i skyddsrum behöver akut hjälp

Nyheter   •   2015-01-28 14:10 CET

Sedan i mars 2014 har nära en miljon människor tvingats på flykt inom Ukraina. Mer än 130 000 är barn. Minst 1 000 barn har tvingats söka skydd i smutsiga skyddsrum i Donetsk. UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att se till att barn inte utsätts för fara.

Zf66xf3wg5gwc7vubh3e

3 000 barnsoldater släpps i Sydsudan

Nyheter   •   2015-01-27 16:44 CET

UNICEF har medverkat till att 3 000 barn kommer att friges från en väpnad styrka i Sydsudan. Det är en av de största frigivningarna någonsin av barn som utnyttjas av väpnade styrkor. Den första gruppen om 280 barn släpptes idag.

Sg1s9ptge2boicyayl39

UNICEF vädjar om pengar till översvämningarna i Malawi

Nyheter   •   2015-01-26 16:37 CET

Det kraftiga regn som drabbat Malawi sedan början av januari har hittills tvingat mer än 121 000 människor att fly från svåra översvämningar. Mer än hälften av de drabbade är barn. UNICEF vädjar nu om mer resurser för att kunna möta de humanitära behoven i landet och hjälpa barnen och deras familjer.

Media-no-image

Sverige granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter

Nyheter   •   2015-01-26 12:33 CET

Idag ställs Sverige till svars inför FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) i Genève. MR-rådet arbetar för att främja respekt för de mänskliga rättigheterna. UNICEF Sverige har skrivit en alternativrapport där vi belyser angelägna barnrättsfrågor som vi hoppas att MR-rådet särskilt granskar.

Rådet möts tre gånger per år och kan även ta upp brådskande situationer som innebär kränkningar av mänskliga rättigheter. Rådet granskar mänskliga rättigheter i alla stater. Det är mycket viktigt att regeringarna tar till sig av kritiken från detta, liksom övriga internationella övervakningsorgan, för att upprätthålla respekten för internationell rätt. Det behövs både för att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige men också för att fortsätta vara ett föregångsland internationellt.

UNICEF Sverige har skrivit en alternativrapport där vi belyser angelägna barnrättsfrågor som vi hoppas att MR-rådet särskilt granskar.

Frågor som behandlas i rådet gäller till exempel yttrandefrihet, religionsfrihet, tortyr, våld mot kvinnor, rätten till utbildning, diskriminering och barn i migrationsprocessen. För Sveriges del kommer sannolikt följande frågor upp när det gäller barnets rättigheter:

 • När blir barnkonventionen svensk lag?
 • Varför skriver regeringen inte under tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt? Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.
 • Hur utreds barns egna asylskäl?
 • Varför är det statliga uppföljningsansvaret för likvärdig utbildning så svagt?
 • Hur ska barnrättsperspektivet i biståndet stärkas?
 • Vilka planer finns för att bryta socialt utanförskap bland barn?

Tidigare i januari granskades Sverige av FN:s barnrättskommitté. Resultatet av den granskningen presenteras under nästa vecka.

Christina Heilborn
Programchef på UNICEF Sverige

Idag ställs Sverige till svars inför FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) i Genève. MR-rådet arbetar för att främja respekt för de mänskliga rättigheterna. UNICEF Sverige har skrivit en alternativrapport där vi belyser angelägna barnrättsfrågor som vi hoppas att MR-rådet särskilt granskar.

Läs vidare »
Ze4xdeek217fijtupsko

Elever måste engageras för att stoppa toasnusket

Nyheter   •   2015-01-23 16:25 CET

En ny undersökning visar att 7 av 10 elever i Sverige inte går på skoltoaletten för att det är för äckligt. Det är ohållbart. Nu måste eleverna engageras för att skapa förändring. Ett sätt kan vara att jämföra sin egen situation med en elev i Tanzania.

Bq3vvcynxadmtbwpeivc

Skolorna öppnar igen i eboladrabbade Guinea

Nyheter   •   2015-01-22 13:41 CET

Skolorna i Guinea, Liberia och Sierra Leone fortsatte hålla stängt efter sommarlovet på grund av ebolautbrottet. Men nu öppnar skolorna i Guinea igen. UNICEF hjälper till att minska risken för spridning av ebola, genom att bland annat utbilda lärare och se till att barnen kan tvätta händerna.

O3effit9gdpfzqi7u1ko

Barnen måste komma först på den globala agendan

Nyheter   •   2015-01-21 15:38 CET

Idag möts några av världens mest inflytelserika beslutsfattare vid World Economic Forum i Davos. Inför detta presenterar UNICEF en ”Agenda för alla barn” för att driva de globala utvecklingsmålen efter 2015. Målet är bland annat att stoppa våldet, förebygga att barn dör och minska fattigdomen bland de barn som är svårast att nå.

Czuv7cbbiidyqdlrq6xh

Humanitär kris hotar barn i våldets Nigeria

Nyheter   •   2015-01-20 15:32 CET

Barn är offer för det ökande våldet i norra Nigeria – de förlorar sina hem, kan inte gå i skolan och riskerar sina liv. UNICEF slår nu larm om att läget har utvecklats till en humanitär kris, som hotar att spridas även till grannländerna.

Bheer6ligqj1jcahqtq7

Somalia har ratificerat barnkonventionen!

Nyheter   •   2015-01-20 14:50 CET

UNICEF gläds åt den fantastiska nyheten att Somalia har skrivit under barnkonventionen och därmed förbundit sig att följa den. Nu sätter landet kurs mot att förbättra livet för sina yngsta invånare.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • fziwophzytwcandrqjgxfkeages.ehererikssfzhton@ucprzniceuef.se
 • 08-692 25 43
 • 0735-95 45 05

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • ckhyliqpwollertbwafhpnuxer@usbnicembf.se
 • 08-692 25 18
 • 070-37 07 445

Om UNICEF Sverige

FN:s barnfond UNICEF förändrar barns liv

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Sedan 1946 har vi kämpat för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela jorden arbetar vi med att bilda opinion, påverka politiker, samla in pengar och skaffa fram materiella resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn runt om i världen lever i utvecklingsländer. Många av dem har det svårt och UNICEF har FN:s uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras. Och vi har styrkan att göra något konkret för barnen – både på lång sikt och under katastrofer.Vårt arbete handlar mycket om att påverka, att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa sätts i främsta rummet. Läs mer på vår websida.

Adress

 • UNICEF Sverige
 • St. Eriksgatan 46, ingång C
 • 104 20 Stockholm
 • Vår hemsida