Jqf5tulovkgenfkon0el

Större kunskap krävs i mötet med barn på flykt

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 17:28 CET

Hur möter man ett barn som är på flykt? Som har svåra upplevelser bakom sig, och är i kris? Hur kan man främja barnets hälsa och motverka stress? UNICEF Sverige och barnläkaren Lars H Gustafsson ser ett behov av ökad kunskap och har tillsammans tagit fram en handbok till alla volontärer och personal runt om i landet som behöver stöd i arbetet med barnen.

Dheekhvda2zm6cnoglyl

Gåvan på Alla hjärtans dag finns i UNICEFs gåvoshop

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 08:30 CET

​På Alla hjärtans dag vill många uppmärksamma någon de tycker om och visa kärlek och värme. Vi vill gärna tipsa om UNICEFs gåvoshop där man kan hitta lämpliga presenter som både ger glädje till mottagaren och hjälper barn runt om i världen.

Jdeadxzd9yjn2m7alcjm

Stoppa våldet i Syrien nu!

Nyheter   •   2016-01-21 10:49 CET

Den våldsamma konflikten i Syrien går snart in på sitt sjätte år. Fem år av våld och lidande har drabbat miljontals barn och vuxna. Det måste få ett slut nu. Idag kräver UNICEF, tillsammans med mer än 120 andra humanitära organisationer, ett slut på våldet i Syrien.

Pyp8jahhbwkqqnhpjpod

Jenny Strömstedt ny UNICEF-ambassadör

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 09:02 CET

Journalisten och programledaren Jenny Strömstedt har utsetts till ny svensk ambassadör för FN:s barnfond UNICEF.

Media-no-image

Säkrare asylbeslut för barn genom landrapporter med barnfokus

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 01:00 CET

När Migrationsverket fattar beslut i asylärenden som rör barn är underlaget alltför tunt. Det saknas många gånger information om barnets situation i ursprungslandet. Det anser UNICEF som nu har tagit fram en metodguide som visar hur en landrapport med barnfokus kan utformas. Modellen kan användas vid asylprövningen och resultatet presenteras idag vid ett internationellt expertmöte i Bryssel.

Bristen på landinformation med barnfokus är ett allvarligt problem vid asylprövningen. När myndigheter fattar beslut om asyl, uppehållstillstånd, avslag och återvändande har det stor betydelse vilken information som finns tillgänglig om landet som barnet kommer från.

– För barn som till exempel är på flykt eller som är utsatta för människohandel kan det vara helt avgörande om landinformationen tar upp barns särskilda situation och rättigheter, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Därför har UNICEF i Sverige, Nederländerna och Belgien tillsammans tagit fram en metodguide som visar hur en landrapport kan utformas, samt dessutom producerat fem landrapporter för Afghanistan, Albanien, Marocko, Guinea och Sudan som kan tjäna som exempel för Migrationsverket.

Landrapporterna utgår från FN:s barnkonvention och innehåller juridisk och praktisk information om exempelvis utbildning, hälsovård och skydd av barn. De tar också upp medborgerliga fri- och rättigheter, om det finns särskilt utsatta grupper och diskriminering, familjemiljö eller alternativ omvårdnad och det politiska ansvarstagandet gentemot barn. De redogör också för förekomsten av till exempel väpnade konflikter, människohandel, rekrytering av barnsoldater och barnarbete.

– Barn kan ha egna asylskäl som ser annorlunda ut än vuxnas. Därför krävs särskild information om barns situation för att man ska kunna fatta korrekt beslut i ett asylärende, säger Christina Heilborn.

Metodguiden och landrapporterna kommer att presenteras vid ett internationellt expertmöte i Bryssel under tisdagen, där även representanter från det svenska Migrationsverket kommer att delta. Projektet har delvis finansierats av EU.

För ytterligare information, kontakta: Christina Kerpner, pressansvarig UNICEF Sverige, 08-692 25 18 eller 070-37 07 445, christina.kerpner@unicef.se

Om UNICEF
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

När Migrationsverket fattar beslut i asylärenden som rör barn är underlaget alltför tunt. Det saknas många gånger information om barnets situation i ursprungslandet. Det anser UNICEF som nu har tagit fram en metodguide som visar hur en landrapport med barnfokus kan utformas. Modellen kan användas vid asylprövningen och resultatet presenteras idag vid ett internationellt expertmöte i Bryssel.

Läs vidare »
Media-no-image

New H&M campaign to raise funds for UNICEF's education programmes in Myanmar

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 08:30 CET

On November 5, H&M and H&M Conscious Foundation will launch a global holiday campaign to benefit UNICEF’s education programmes in Myanmar. H&M Conscious Foundation will donate 5 % of the total gift card amount purchased by H&M customers.

Only 64 % of children aged 5-17 years are attending school in Myanmar, leaving more than 1 million children behind. With the support of the H&M Conscious Foundation more than 350 000 children between the ages of 5 and 14 will benefit from increased access to school and an improved quality of education. The program includes children in formal schooling, children living in camps for internally displaced people and children who will be reached through non-formal education initiatives. UNICEF will work on multiple levels to influence changes in policy, in education management and in schools and communities. Children, parents, teachers, head masters and policy makers will be involved in creating better schools for children

“There is an urgent need to improve access and quality of basic education for vulnerable children in Myanmar. H&M Conscious Foundation is happy to support this programme that will reach more than 350 000 children with quality primary and lower secondary school education in the Rakhine State, says Charlotte Brunnström, Program Manager for Education at the H&M Conscious Foundation.

The holiday campaign will engage H&M customers globally. When a customer is purchasing a gift card in an H&M store or online during the holiday season the H&M Conscious Foundation will donate 5 % of the total gift card amount to provide children in Myanmar with quality education through UNICEF.

H&M has been a global partner of UNICEF since 2004 with funds being invested in areas such as girls’ education, HIV/AIDS prevention, water and sanitation, and child protection in Bangladesh, Cambodia, China, India, Madagascar and Uzbekistan. H&M has also contributed to UNICEF’s programmes in emergencies.

H&M Conscious Foundation has been a global partner since 2014 and is funding a global early childhood and education program covering 9 countries. The foundation also supports an education programme in Bangladesh.

For more information, please contact:

Linda Hilmgard, H&M Conscious Foundation, linda.hilmgard@hm.com, 0721-73 17 19. 
Ingeborg Ekblom, UNICEF Sweden, ingeborg.ekblom@unicef.se, 08-692 25 00.

About H&M Conscious Foundation

The H&M Conscious Foundation is an independent non-profit global foundation, initiated by H&M. The mission of the Foundation is to create long lasting positive change and improve living conditions by investing in communities, people and innovative ideas. Through partnerships with prominent organizations around the globe, the Foundation drives change within three focus areas, as chosen by H&M employees and customers: Education, Clean Water and Strengthening Women. To further improve living conditions the Foundation supports innovative ideas that contribute to safeguarding the earth’s natural resources, and it can also provide emergency relief in countries where H&M operates. Today, the Foundation is funded by the Stefan Persson family, founders and the main owners of H&M. For further information, visit hm.com/consciousfoundation

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere. For more information about UNICEF and its work visit: www.unicef.org

On November 5, H&M and H&M Conscious Foundation will launch a global holiday campaign to benefit UNICEF’s education programmes in Myanmar. H&M Conscious Foundation will donate 5 % of the total gift card amount purchased by H&M customers.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny H&M-kampanj ger pengar till UNICEFs utbildningsprogram i Burma

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 08:30 CET

Idag lanserar H&M och H&M Conscious Foundation en global julkampanj till förmån för UNICEFs utbildningsprogram i Burma (Myanmar). H&M Conscious Foundation donerar motsvarande 5 procent av summan på varje presentkort som köps av H&M:s kunder.

Endast 64 procent av barnen mellan 5 och 17 år går i skolan i Burma, vilket betyder att en miljon barn riskerar att hamna på efterkälken. Med stöd av H&M Conscious Foundation kommer mer än 350 000 barn mellan 5 och 14 år att få tillgång till undervisning av hög kvalitet. Programmet innefattar barn i den formella skolan, barn i flyktingläger och barn som nås av informell undervisning.

UNICEF arbetar på olika nivåer, alltifrån till att påverka utformningen av riktlinjer till att utveckla ledarskap och undervisning i lokala skolor. Barn, föräldrar, lärare, rektorer och beslutsfattare involveras för att skapa bättre skolor för barnen.

– Det finns ett akut behov av att förbättra tillgången på grundläggande utbildning av god kvalitet för utsatta barn i Burma. H&M Conscious Foundation är glada över att få stödja det här programmet som kommer att nå över 350 000 barn med utbildningsinsatser i delstaten Rakhine, säger Charlotte Brunnström, programansvarig för fokusområdet utbildning på H&M Conscious Foundation.

Julkampanjen involverar H&M:s kunder globalt. När en kund köper ett presentkort i en H&M-butik eller på nätet under julsäsongen kommer H&M Conscious Foundation att donera motsvarande 5 procent av den totala summan på kortet.

H&M har varit en global partner till UNICEF sedan 2004. Investeringar har gjorts inom flickors utbildning, hiv/aids-prevention, vatten och sanitet samt i program för skydd av barn i Bangladesh, Kambodja, Kina, Indien, Madagaskar och Uzbekistan. H&M har också bidragit med stöd i samband med olika katastrofer.

H&M Conscious Foundation ha varit en global partner sedan 2014 och finansierar program för barns tidiga utveckling och utbildning i nio länder. Stiftelsen stöder också ett utbildningsprojekt i Bangladesh.

Vid frågor kontakta: 

Linda Hilmgard, H&M Conscious Foundation, linda.hilmgard@hm.com, 0721-73 17 19
eller Ingeborg Ekblom, UNICEF Sverige, ingeborg.ekblom@unicef.se, 08-692 25 00.

H&M Conscious Foundation är en oberoende, ideell och global stiftelse initierad av H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor som leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med kunniga organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom tre områden, framröstade av H&M:s medarbetare och kunder; Utbildning, Rent vatten och att Stärka kvinnor. För att ytterligare förbättra levnadsvillkor stöder stiftelsen också innovativa idéer som bidrar till att skydda jordens naturresurser. Vid naturkatastrofer i länder där H&M verkar kan H&M Conscious Foundation bidra med nödhjälp. Idag finansieras H&M Conscious Foundation av familjen Stefan Persson, grundare och huvudägare i H&M. För mer information: hm.com/consciousfoundation

Om UNICEF
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag. unicef.se

Idag lanserar H&M och H&M Conscious Foundation en global julkampanj till förmån för UNICEFs utbildningsprogram i Burma (Myanmar). H&M Conscious Foundation donerar motsvarande 5 procent av summan på varje presentkort som köps av H&M:s kunder.

Läs vidare »
Cfnxjrgjjfxks3tyh6yg

Samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation når 45 000 små barn

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 07:00 CET

Över 45 000 barn har nåtts av program för barns tidiga utveckling och olika utbildningsinsatser under det första året som samarbetet mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation pågått.

J2j48habvot0dasedfku

Köp julklapparna som räddar barns liv i UNICEFs gåvoshop

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 11:28 CEST

Vaccin, nötkräm och katastrofpaket. I UNICEFs gåvoshop – unicef.se/gavoshop – kan man enkelt köpa en julklapp som hjälper barn över hela världen att överleva och utvecklas.

Media-no-image

UNICEF Sverige lanserar en unik, maskerad banner: Barnens röster tränger igenom Ad Blockers

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 17:28 CEST

UNICEF bedriver just nu opinionskampanjen “Röster från bänken”, där frågan om barns möjligheter att göra sina röster hörda är central. Nu lyfter organisationen budskapet i en banner på DN.se – som utformats för att tränga igenom Ad Blockers filter.

I Sverige använder i dag var fjärde internetanvändare Ad Blockers, vilket minskar möjligheterna för UNICEF att nå privatpersoner med viktiga budskap. Tillsammans med DN.se har UNICEF Sverige gjort en unik, maskerad banner, som skyddas från Ad Blockers genom att maskeras som redaktionellt innehåll.

I bannern uppmanas läsarna att skriva under på UNICEFs krav till regeringen om att ge barn klagorätt för beslut som påverkar deras liv.

– Vi vill visa att annonsering är en viktig och angelägen kanal för att nå fram med våra budskap om barns rättigheter. Vår annons kommer att ligga högst upp på DN.se förstasida i en vecka för att påminna om att en del budskap är för viktiga för att blockeras, säger Andreas Eriksson, kommunikationschef på UNICEF Sverige.

Bannern har gjorts utan animationer, ljud och video. DN har sedan lagt in den som om det var en vanlig redaktionell bild, utan tracking scripts och annat som kan få Ad Blockers att uppfatta bannern som en annons. Det sammanlagda resultatet var att bannern maskerades – så att den inte kunde fastna i Ad Blockers filter.

Vid frågor kontakta PR-ansvarig: Ingeborg Ekblom, UNICEF Sverige, på 0709-95 59 16.

Om UNICEF
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

UNICEF bedriver just nu opinionskampanjen “Röster från bänken”, där frågan om barns möjligheter att göra sina röster hörda är central. Nu lyfter organisationen budskapet i en banner på DN.se – som utformats för att tränga igenom Ad Blockers filter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • andreas.eriksson@unicef.se
 • 08-692 25 43
 • 0735-95 45 05

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • ckerpner@unicef.se
 • 08-692 25 18
 • 070-37 07 445

Om UNICEF Sverige

FN:s barnfond UNICEF förändrar barns liv

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Sedan 1946 har vi kämpat för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela jorden arbetar vi med att bilda opinion, påverka politiker, samla in pengar och skaffa fram materiella resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn runt om i världen lever i utvecklingsländer. Många av dem har det svårt och UNICEF har FN:s uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras. Och vi har styrkan att göra något konkret för barnen – både på lång sikt och under katastrofer.Vårt arbete handlar mycket om att påverka, att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa sätts i främsta rummet. Läs mer på vår websida.

Adress

 • UNICEF Sverige
 • St. Eriksgatan 46, ingång C
 • 104 20 Stockholm
 • Vår hemsida