Skip to main content

Taggar

barns rättigheter

barnrättsprinciperna

barnkonventionen

katastrof

Weisleder & Fernald 2013

Weisleder & Fernald 2013

Dokument   •   2018-10-11 07:41 CEST

Rowe_et_al-2004-Social_Development

Rowe_et_al-2004-Social_Development

Dokument   •   2018-10-11 07:41 CEST

Leaper, 1998 - Parents talk to children (meta-analysis)
Kalashnikova & Burnham 2018_JCL

Kalashnikova & Burnham 2018_JCL

Dokument   •   2018-10-11 07:41 CEST

Broesch_et_al-2018-Child_Development

Broesch_et_al-2018-Child_Development

Dokument   •   2018-10-11 07:41 CEST

BergelsonEtalSupp

BergelsonEtalSupp

Dokument   •   2018-10-11 07:41 CEST

(Baby)Talk to Me_The Social Context of Infant-Directed Speech and Its Effects on Early Language Acquisitio
UNICEF Sveriges rapport Barn och samhällsvård

Antalet barn som placeras utanför hemmet av socialtjänsten har ökat stadigt de senaste åren. Samtidigt är kunskapen liten om hur barn har det under vårdtiden, liksom vilka effekter som placeringen får på lång sikt. Det visar en ny rapport från UNICEF om barn och samhällsvård.

Förslag på produkter från UNICEFs gåvoshop
Kort information om produkter från UNICEFs gåvoshop
Polio Outbreak in the Middle East: War in Syria opens the door to an old enemy
Female genital mutilation/cutting: What might the future hold?
Ending child marriage: Progress and prospects
2013 Children and AIDS Sixth Stocktaking Report UNICEF
Faktablad UNICEF-undersökning

Faktablad UNICEF-undersökning

Dokument   •   2013-11-29 09:52 CET

Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård

Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård tar upp den konflikt som uppstår mellan olika lagar när asylsökande barn har föräldrar som bedöms vara olämpliga eller farliga för barnen.

The 2013 Progress Report on Committing to Child Survival: A Promise Renewed
The State of the World’s Children 2013/ Children with Disabilities

Rapporten lyfter fram en av världens mest utsatta och diskriminerade grupper – barn med funktionsnedsättningar. Enligt rapporten blir dessa barn tre till fyra gånger oftare utsatta för våld jämfört med andra barn.

Undersökning Unicef, YouGov - attityder kring ”likes” (att gilla något) på Facebook.

Resultat från undersökning bland boende i Sverige som genomförts av YouGov på uppdrag av Unicef under april 2013. 1008 personer i åldern 18-74 år har deltagit i undersökningen.