Skip to main content

22 miljoner kronor till barnen i Haiti

Nyhet   •   Feb 15, 2010 09:38 CET

När en månad gått sedan jordbävningen drabbade Haiti har svenska folket gett 22 miljoner kronor till UNICEFs arbete för barnen. Hjälpen har strömmat in från hela världen, men behovet av resurser är långt ifrån tillgodosett. Det kommer att ta år att bygga upp landet.

Efter att jordbävningen lamslog Haiti den 12 januari har engagemanget och viljan att hjälpa till varit enorm. Svenskarna har generöst öppnat sina plåmböcker och många har valt att stödja UNICEFs arbete för barnen, som alltid drabbas allra hårdast i katastrofer. Via sms, webb, brev, annonser och samarbetspartners har UNICEF Sverige hittills samlat in 22 miljoner kronor, varav över 18 miljoner redan skickats iväg till Haiti.

Hjälparbetet fortsätter

Förnödenheter anländer fortfarande 24 timmar om dygnet till Port au Prince och arbetet med att ge stöd och hjälp till de drabbade fortsätter. Varje dag levererar UNICEF 800 000 liter vatten och vaccineringen av 500 000 barn fortsätter enligt planerna. UNICEF arbetar också intensivt med att ta hand om de barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar. På 30 barnvänliga platser får nu de ensamma barnen mat, medicin, trygghet och psykosocialt stöd. De skolor som inte raserades i katastrofen öppnade den 1 februari och tillfälliga skolor sätts nu upp i Port au Prince.

Ännu mer pengar behövs

UNICEF räknar med att de akuta katastrofinsatserna kommer att fortsätta under ytterligare några månader. Men massiva insatser kommer att krävas under en lång tid framöver. Att bygga upp landet och ge barnen en bättre framtid kommer att ta flera år och behoven är omfattande. Mer pengar behövs för detta återuppbyggnadsarbete.

Skänk en gåva till UNICEFs katastrofinsatser för barnen i Haiti.