Skip to main content

Dags att investera i ungdomarna!

Nyhet   •   Feb 25, 2011 15:37 CET

Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

Idag släpper UNICEF den årliga rapporten "The State of the World's Children". Rapportens slutsats är att vi kan bryta generationer av fattigdom och orättvisor – om vi satsar på den en miljard ungdomar som lever i utvecklingsländerna.

I den rika delen av världen beskrivs ofta ungdomsåren som en tid av valmöjligheter och framtidstro. Men de flesta av världens ungdomar* – nio av tio – bor i utvecklingsländer. Många av dem lever utsatta liv och möts ofta av orättvisor när det gäller deras rätt till sjukvård, utbildning, socialt skydd och delaktighet.

Budskapet i UNICEFs rapport “The State of the World’s Children 2011: Adolescence – An Age of Opportunity” är att vi kan bryta generationer av fattigdom och orättvisor – och lägga grunden till en fredligare, mer tolerant och jämlik värld – om vi börjar investera mer i utvecklingsländernas ungdomar.

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten (PDF på engelska).

Läs en kort sammanfattning av rapporten (PDF på engelska).

Se en film om "The State of the Worlds Children" 2011:

Ökad delaktighet

– Världen måste bli bättre på att stödja ungdomar, särskilt unga flickor, annars riskerar vi att alla framsteg som gjorts för de yngre barnen går förlorade. Ungdomarna behöver bättre utbildning och hälsovård och de behöver bli mer delaktiga i samhället för att kunna påverka sin egen framtid, säger UNICEFs chef Anthony Lake.

De flesta ungdomar, oavsett var i världen de föds, är fulla av kraft och initiativförmåga. Unga människor kan bidra stort till sina samhällen; hjälpa till att hitta nya kreativa lösningar och få ekonomier att blomstra. Därför är det ett stort misslyckande att ungdomsarbetslösheten är så hög. Totalt i världen är cirka 80 miljoner ungdomar som slutat gymnasiet arbetslösa.

Framsteg för små barn

Under de senaste tjugo åren har investeringar för barn upp till 10 år resulterat i enorma förbättringar. Som ett exempel lyckades Brasilien under perioden 1998-2008 rädda livet på 26 000 barn mellan 0-12 månader, genom att investera rätt. I hela världen har barnadödligheten sjunkit med en tredjedel och i de flesta länder går nästan lika många flickor som pojkar i grundskolan. Miljontals barn har fått tillgång till rent vatten, mediciner och vaccinationer mot livsfarliga sjukdomar.

För ungdomar har utvecklingen inte alls varit lika positiv. Över 70 miljoner barn i åldrarna 11 till 14 år går inte i skolan. Globalt sett är det många fler tjejer än killar som inte går i högstadiet och gymnasiet. Förutom att de går miste om en utbildning, som ökar chansen att få ett betalt arbete, är ungdomar som inte går i skolan mer utsatta för exploatering, övergrepp och våld. Samma decennium som Brasilien lyckades rädda livet på så många bebisar, 1998-2008, mördades 81 000 ungdomar i åldrarna 15-19 år!

Brist på jämställdhet

Flickor är mer utsatta än pojkar på de flesta områden. I utvecklingsländerna (Kina exkluderat) är det tre gånger vanligare att flickor i den fattigaste femtedelen av befolkningen gifter sig innan de fyller 18 år, jämfört med den rikaste femtedelen. Flickor som gifter sig unga riskerar i högre grad att dö under graviditet och förlossning, eftersom de oftare blir gravida innan deras kroppar hunnit växa klart. Unga mödrar har också generellt svårare att försörja sina barn.

Flickor löper mycket högre risk än pojkar att bli utsatta för våld och våldtäkter inom äktenskapet, och fler flickor än pojkar blir smittade med hiv.

Ungdomarna väntar på oss

Dagens ungdomar möter globala utmaningar som miljöförstörelse, klimatförändringar, explosiv urbanisering, stora migrationsströmmar, allt fler humanitära katastrofer och ekonomisk turbulens. För att morgondagens vuxna ska vara kapabla att ta itu med dessa problem behöver de mer stöd, bättre utbildning och en rättvisare behandling. Ungdomar måste också bli mer delaktiga i viktiga beslut, och få tillgång till modern teknik såsom datorer, internet och mobiltelefoner.

– Miljontals ungdomar väntar på oss. De väntar på att vi som har makten att göra något ska ge dem verktygen för att de ska kunna förbättra sina liv. Om vi stödjer dem kan de bli självständiga vuxna som deltar aktivt för att utveckla sina samhällen i en positiv riktning, säger UNICEFs chef Anthony Lake.

*Definitionen för ungdomar i rapporten är barn och unga mellan 10 och 19 år.

Läs rapporten "The State of  the World's Children" 2011: The State of the World's Children 2011