Skip to main content

Fortsatt kamp mot kolera i Haiti

Nyhet   •   Nov 03, 2010 13:21 CET

Haiti: En treårig flicka med kolera får dropp på sjukhuset Dessalines i Artibonite © UNICEF/Marco DorminoFortsatt kamp mot kolera i Haiti

UNICEF arbetar intensivt för att skydda invånarna i Haitis huvudstad Port-au-Prince mot kolera. Fokus är nu förebyggande insatser. Genom bland annat massiv information om enkla åtgärder som hindrar smittspridning hoppas man att hålla sjukdomen borta.

 

De kolerafall som hittills bekräftats kommer från ett område kring floden Artibonite, i en region som ligger två timmar norr om huvudstaden Port-au-Prince. Här har UNICEF vattenexperter på plats och arbetar intensivt för hjälpa de drabbade. Stora sändningar med vattenreningstabletter, klor, vätskeersättning, antibiotika, tvålar, vattendunkar, vattentestningsutrustning med mera har levererats och nu fokuserar man på att förhindra att smittan sprids till närliggande områden. I huvudstaden är det förebyggande arbetet i full gång.

– Vi gör vårt yttersta nu för att sjukdomen inte ska sprida sig i Port-au-Prince där levnadsvillkoren i många av de tillfälliga läger som upprättats redan är svåra, säger Jean-Claude Mubalama, chef för UNICEFs hälsosektion i Haiti.

Öka kunskapen

Förutom att förse invånarna i Port-au-Prince med medicin, hjälper UNICEF landets regering att utbilda vårdpersonal som i sin tur kan höja allmänhetens kunskap om kolera och om vikten av god hygien. UNICEF sprider också information direkt till befolkningen. Informationen är förebyggande och uppmuntrar till åtgärder som ska minska risken för att insjukna, som att tvätta händerna och att endast dricka rent vatten.

För att nå ut till barn och unga har UNICEF olika aktiviteter i skolor och i läger. I slutet av oktober hade UNICEF informerat över 60 000 barn på 450 stycken så kallade child friendy spaces – de säkra och trygga platser för barnen som UNICEF har upprättat i Port-au-Prince.

Nya hälsocentraler

Som en del av det förebyggande arbetet i Port-au-Prince hjälper UNICEF till med att upprätta tre nya hälsocentraler för behandling av kolera. Man samarbetar också med Haitis hälsodepartement för att utveckla en handlingsplan om sjukdomen skulle nå de läger dit många jordbävningsdrabbade har tagit sin tillflykt.

Rent vatten

En stor del av det förebyggande arbetet handlar om att rena befintliga vattenkällor med klor. Dessutom förstärker UNICEF nu de pågående insatserna för att återställa vattenförsörjningen i de jordbävningsdrabbade områdena.

Barnen extra sårbara

330 personer har hittills dött av kolera i Haiti. Och över 20 procent av de smittade i Artiboniteregionen är barn under fem år. Barnen är särskilt sårbara för kolera eftersom de snabbare drabbas av livshotande uttorkning. 4 700 kolerasmittade patienter har tagits in på sjukhus.

Stöd UNICEFs katastrofarbete i Haiti!