Skip to main content

Massiv informationskampanj trappar upp kampen mot kolera i Haiti

Nyhet   •   Nov 25, 2010 16:25 CET

Barn i en skolklass i Haiti får lära sig hur man skyddar sig mot kolera. ©UNICEF/Marco Dormino

Allt fler kolerapatienter trängs på sjukhusen i Haiti och för att få stopp på epidemin görs nu en extra förebyggande satsning. Tillsammans med regeringen och lokala organisationer har UNICEF startat en bred informationskampanj som ska nå minst 80 procent av den totala befolkningen med kunskap om hur man bäst undviker att bli smittad.

Hälsokliniker i hela Port-au-Prince är överfulla av sjuka människor i alla åldrar och personalen har fullt upp med att desinficera lokaler och se till att alla kolerapatienter dricker vätskeersättning var femte minut. Kolera är mycket smittsam och orsakar svår diarré som leder till uttorkning. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till döden på bara några timmar.

De svåra sanitära förhållandena i de jordbävningsdrabbades tättbefolkade tältläger innebär stora utmaningar i det förebyggande arbetet. Se en video om situationen i huvudstaden och UNICEFs informationskampanj.

Breda lösningar krävs

Epidemins omfattning kräver en bred informationsinsats på nationell nivå. Det handlar om att främja hälsosamt beteende och göra befolkningen medveten om behovet av att omedelbart söka vård då symtom uppträder. UNICEF arbetar intensivt med att sprida kunskap kring hur man enkelt kan stoppa spridningen – som att tvätta händerna och att endast dricka rent vatten. Med hjälp av bland annat radio, tv, sms, affischering och skolbesök genomförs nu en kommunikationssatsning i samarbete med landets regering, volontärer, olika grupper i det civila samhället och olika företag.

Viktigast att nå barnen

Barnen, som utgör över hälften av befolkningen, får betala ett högt pris. Antalet dödsfall är fortfarande oroväckande högt. Fram till idag har UNICEF spridit förebyggande information till mer än 1,2 miljoner barn på över 5 000 skolor och nått över 30 000 barn vid 600 hälsocentraler.

– Vi arbetar aktivt tillsammans med regeringen och våra lokala partners för att samordna både leverans av förnödenheter och informationsspridning, säger Francoise Gruloos-Ackermans, som är UNICEFs chef på Haiti. I söndags till exempel informerade våra medarbetare efter gudstjänsten i kyrkan Sacré Coeur i huvudstaden Port-au-Prince. Vårt mål är att stödja flera olika sociala nätverk för att öka räckvidden i våra kommunikationsinsatser.

Vattenrening, tvål och tältkliniker

Sedan kolerautbrottet för tre veckor sedan arbetar UNICEF för fullt för att stödja de samhällen där koleran redan har fått fäste, och levererar också livsviktiga förnödenheter som behövs för att stoppa smittan – som till exempel tvål, vattenreningstabletter, desinficering och hygienartiklar. Sedan början av koleraepidemin har UNICEF bland annat levererat följande:

  • 13,8 miljoner vattenreningstabletter
  • 2 miljoner påsar vätskeersättning
  • 610 000 tvålar
  • 7 770 kg klor
  • 763 tält att använda som hälsokliniker för kolerapatienter

Brist på medicinsk expertis

Mer specialiserad medicinsk personal som exempelvis sjuksköterskor behövs omgående på sjukhus över hela landet.

– UNICEF arbetar nu intensivt med att skaffa fram sjuksköterskor med erfarenhet av kolerasjukvård, både inom och utanför landet, säger Gruloos-Ackermans.

Var med och kämpa för barnen i Haiti. Skänk en gåva.