Skip to main content

Mer än 400 000 liter vatten till de drabbade i Haiti

Nyhet   •   Jan 19, 2010 13:44 CET

Under helgen har flera vägar röjts och tankbilar med vatten når fram. UNICEF har installerat 38 vattenreservoarer i Port-au-Prince och fyllt dem med 300 000 liter vatten. Dessutom har 120 000 liter buteljerat vatten levererats till ett av sjukhusen.

Situationen i Haiti är extremt svår och att distribuera förnödenheter till de drabbade är en stor utmaning. Men UNICEF och övriga organisationer som sedan länge arbetar i Haiti har en utförlig katastrofplan och vet exakt vilka prioriteringar som måste göras.

Logistik är A och O

FN har det övergripande globala ansvaret för att koordinera humanitära insatser så att arbetet blir effektivt och hjälporganisationerna inte ska krocka med varandra. Eftersom hela samhällssystemet ligger nere är logistikkedjan A och O. Förutom att katastrofhjälp flugits in har hjälppersonal kämpat dygnet runt för att röja vägar och få fram bensin, truckar, lyftkranar, IT-utrustning, vattentankar, tält med mera.

Hoppfällbara vattentankar, rör och kranar

Nu fungerar landvägen till Port-au-Prince. Under helgen fraktade UNICEF 35 ton förnödenheter och 300 000 liter vatten med last- och tankbilar från Santa Domingo i Dominikanska republiken.

Ett av UNICEFs viktigaste uppdrag nu i det inledandet skedet är att koordinera och leda arbetet med att förse de drabbade barnen och deras familjer med vatten. Befintliga brunnar och vattenledningar repareras och mobila vattenstationer installeras nu i jordbävningsområdet. UNICEF har distribuerat hopfällbara vattenreservoarer och alla de rör och kranar som behövs. Dessutom har stadens sjukhus försetts med 120 000 liter buteljerat vatten.

Mer pengar behövs

Behovet av akut katastrofhjälp är kolossalt och Haitis barn kommer att behöva hjälp under lång tid framöver. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Haiti