Skip to main content

Rent vatten högsta prioritet

Nyhet   •   Jan 15, 2010 13:34 CET

Tillgången på rent vatten och fungerande sanitet i det jordbävningsdrabbade Haiti är i det närmaste är obefintlig. Som en följd av detta kan sjukdomar lätt spridas och konsekvenserna kan vara förödande.

Jordbävningen i Haiti den 12 januari slog hårt mot det redan utsatta och sårbara landet. Infrastrukturen är kraftigt förstörd och avsaknaden av rent vatten, fungerande avlopp och brunnar gör att sjukdomar lätt sprids. Och som alltid är det barnen som drabbas hårdast. En av de mest prioriterade insatserna är därför att snabbt få tillgång till rent vatten och upprätta provisoriska uppsamlingsplatser för avfall samt toaletter.

Vatten och sanitet är UNICEFs ansvar

Katastrofarbetet i Haiti sker i nära samarbete med både andra FN-organ och andra hjälporganisationer. För att hjälpinsatserna ska vara så effektiva som möjligt fördelas arbetet emellan de olika organen och organisationerna. I det inledande skedet av katastrofarbetet är UNICEFs huvudsakliga uppgift att planera, koordinera och leda arbetet med att ge de katastrofdrabbade tillgång till rent vatten- och fungerande sanitet.

Akuta åtgärder

Under den närmsta tiden kommer UNICEF att fokusera på att upprätta provisoriska vattenstationer. Man sätter även upp mobila toaletter och uppsamlingsplatser för avfall. UNICEF arbetar även med att hjälpa myndigheterna med det strategiska arbetet för att få ett så fungerande och effektivt vatten- och sanitetssystem som möjligt. UNICEF distribuerar vattencontainrar, rör, ledningar och all den tekniska utrustning som krävs för att sätta upp fungerande system, men man levererar också vattenreningstabletter, vätskeersättning och hygienartiklar som på kort sikt förhindrar att barn och deras familjer drabbas av diarréer och uttorkning.

Skänk en gåva till katastrofarbetet i Haiti här.