Skip to main content

Stöd till traumatiserade barn i Egypten

Nyhet   •   Feb 22, 2011 13:37 CET

Enligt de första rapporterna har 13 barn dött under upproret i Egypten. Många fler barn har skadats och bevittnat brutalt våld. UNICEF utbildar nu lärare och socialarbetare så att de ska kunna ge psykologiskt stöd till oroliga barn.

Förhoppningar om en bättre och mer demokratisk framtid i Egypten har kantats av förtvivlan över brutalt våld och förlorade anhöriga. 365 människor har dött under revolten, enligt en första sammanställning. Tusentals andra har skadats. Hemlösa barn, som lever och arbetar på gatorna, har varit särskilt utsatta.

– Alla rapporterade dödsfall och skador där barn är inblandade måste utredas noggrant. Dessutom sägs barn ha blivit häktade och även betalda för att agera motdemonstranter. Vi måste se till att barns rättigheter efterlevs och att uppgifter om övergrepp undersöks och följs upp, säger Philippe Duamelle som är UNICEFs chef i Egypten.

Barn beskjutna

En av de ungdomar som drabbats är Mohamed, 15 år. Han berättar hur han och hans kompisar blev beskjutna med gummikulor och tårgas när de befann sig bland demonstranter.

– Jag fick en gummikula i handen, det gjorde fruktansvärt ont. De hjälpte mig att ta ut den på sjukhuset, säger han.

En tonårig flicka såg sin vän bli skjuten i ryggen. Hon följde henne till sjukhuset och stannade i dagar, tills vännen började må bättre.

UNICEF utökar stödet

UNICEF och samarbetspartners har nu startat stödverksamhet i Kairo och Alexandria som riktar sig särskilt till barn som har upplevt traumatiska händelser under revolten.

Socialarbetare och lärare kommer att tränas att bli bättre på att identifiera barn med posttraumatiskt stressyndrom. De ska få utbildning i hur de kan stötta dessa barn och om vart de kan hänvisa dem som behöver mer professionell hjälp. Även lärare i övriga landet kommer att utbildas, via videokonferenser.

Depression utbrett bland barn

Enligt Hashem Bahary, professor i psykologi vid Al-Azhar universitetet, beräknas 30 procent av barnen i Egypten lida av oro och depression.

– Vi lär socialarbetare, psykologer och lärare metoder att arbeta med traumatiserade barn. Det handlar om att minska oron och stressen genom att förmå barnen att öppna sig och bearbeta det som har hänt, säger professor Bahary.

UNICEF arbetar över hela världen och har verksamhet i samtliga länder i norra Afrika och Mellanöstern. Barnfattigdom är ett stort problem i området. Många barn bor och arbetar på gatan och har inte råd att gå i skolan. Arbetet för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande försvåras av bristen på insyn och tillförlitlig statistik i länderna. UNICEF hoppas att protesterna i regionen ska leda till att barns och ungdomars rättigheter tas på allvar och att dagens unga kan få en större framtidstro.

Läs mer på UNICEF Egyptens hemsida (på engelska).