Skip to main content

Svårt för hemvändande i flodkatastrofens Pakistan

Nyhet   •   Okt 19, 2010 16:09 CEST

Många människor återvänder nu till sina hembyar efter den förödande katastrofen. Krisen är långtifrån över. Miljontals människor är fortfarande i akut behov av tak över huvudet, rent vatten, hälsovård, utbildning och skydd.

Översvämningskatastrofen i Pakistan drabbade över 20 miljoner människor,
varav 2, 8 miljoner barn under fem år och 3,7 miljoner kvinnor. En av tio pakistanier påverkades av katastrofen, den största översvämningen i landets historia. Det är viktigt att inte glömma dessa barn och kvinnor som nu återvänder till sina ödelagda hembyar.

Stöd till dem som flyttar hem

I provinserna Punjab och Khyber-Pakhtunkwa har 90 procent av de drabbade återvänt hem. UNICEF arbetar tillsammans med sina samarbetspartners för att förse familjerna med det allra mest nödvändiga för att de ska kunna starta ett nytt liv. Speciellt akut är det att nå de människor som bor på hög höjd innan vinterkylan sätter in.

I Sindh-provinsen befinner sig närmare 1,8 miljoner människor i olika läger. De behöver bland annat presenningar och kokkärl för att klara den dagliga överlevnaden.

Tillfälliga skolor för 43 000 barn

De flesta skolorna i Punjab och Khyber-Pakhtunkwa behövs inte längre som läger, medan 85 procent av skolorna i Sindh-provinsen fortfarande används för detta ändamål.
UNICEF har satt upp 525 tillfälliga skolor för att skapa förutsättningar för ett mer normalt liv för de drabbade barnen. Närmare 43 000 barn har börjat i dessa skolor.

UNICEF har ledande roll i arbetet

UNICEF leder insatserna inom områdena vatten och sanitet, skydd mot våld och övergrepp, näring, utbildning samt arbetet mot könsbaserat våld.

Här några exempel på vad UNICEF har åstadkommit hittills:

  • Tillsammans med sina samarbetspartners har UNICEF nått 8,5 miljoner barn med poliovaccin och 7,7 miljoner barn med mässlingsvaccin
  • Varje dag distribuerar UNICEF rent dricksvatten till 2,5 miljoner barn. Det innebär ätt 70 procent av behovet är tillgodosett
  • UNICEF har etablerat 535 tillfälliga skolor som når 43 000 barn
  • Närmare 50 000 barn och kvinnor nås med psykosocialt stöd via ungefär 200 barnvänliga platser, varav 20 är mobila enheter
  • Över 260 000 undernärda och felnärda barn har fått hjälp via de näringscenter som etablerats av UNICEF
  • UNICEF har gett 260 000 människor tillgång till enkla toaletter

Mer pengar behövs

Världsbanken har beräknat att återuppbyggnaden av grundläggande infrastruktur i de översvämningsdrabbade områdena kommer att kosta mer än en miljard dollar. UNICEF har hittills samlat in 129,8 miljoner dollar till sitt arbetet. Det ekonomiska behovet för att kunna utföra planerade insatser uppskattas till 252,53 miljoner dollar

Hjälp barnen i Pakistan. Skänk en gåva här!

Läs mer om hur UNICEF jobbar i Pakistan