Skip to main content

UNI_FORM – den första digitala jackan som utvecklar barns hjärnor

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 08:01 CEST

UNI_FORM innehåller ett flertal lekar som belyser viktiga milstolpar under ett barns utveckling.

UNICEF och H&M Foundation lanserar idag initiativet UNI_FORM för att uppmärksamma vikten av barns utveckling och lärande i tidig ålder. En digital och interaktiv jacka har tagits fram som en symbol för alla barns rätt till en bra start i livet. På theuniform.org kan vuxna och barn utforska jackan och de lekar som finns gömda, och samtidigt stödja alla barns rätt till en bra start i livet.

UNI_FORM innehåller åldersanpassade lekar som stimulerar hjärnan. Lekarna är skräddarsydda för varje ålder och baseras på UNICEFs forskning kring barns tidiga utveckling och lärande. De första åren i livet är avgörande för vår framtid.

- Genom att använda UNI_FORM som en symbol vill vi öka kännedomen om att barn som får leka har lättare att tillgodogöra sig undervisning i skolan, har bättre förutsättningar att försörja sig som vuxna och även har en bättre hälsa”, säger Diana Amini, global chef på H&M Foundation.

Närmare 249 miljoner barn under fem år i låg- och medelinkomstländer når inte sin fulla potential på grund av fattigdom, dålig hälsa, näringsbrist och avsaknad av stimulans och omvårdnad under de första åren. När barnen är små har kreativitet och stimulans lika stor påverkan på hjärnans potential som deras DNA.

- Barn som får kärlek, näringsrik kost och tillgång till en stimulerande lekmiljö under de första åren i livet har bättre motståndskraft och en större chans att effektivt lära sig saker, så att de kan bidra till samhället och ekonomin och bygga starka och säkra samhällen när de blir vuxna, säger Pia Britto programchef för barns tidiga utveckling och lärande på UNICEFs huvudkontor i New York. Vi är stolta över att kunna lansera ett en interaktiv jacka som sätter fokus på barns tidiga utveckling.

För att ta del av lekar och få mer information om initiativet UNI_FORM, gå in på: theuniform.org
Se hur jackan fungerar: https://youtu.be/ji-9BBwmBFI

UNI_FORM är inte en del av en kollektion och finns inte till försäljning.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN;

Om UNI_FORM-initiativet:

UNI_FORM innehåller ett flertal lekar som belyser viktiga milstolpar under ett barns utveckling och möjligheterna att stimulera hjärnan. Alla dessa utvecklingsfaser är uppmärksammade genom en lek som finns representerad i den digitala jackan UNI_FORM:

  • §Ett år: Bygga med klossar – fokuserar på den motorik och öga-hand-koordinering som sker i denna utvecklingsfas hos ett barn.
  • §Två år: Fantasiskapande – lekar kopplade till barns kreativa utveckling, färg och form.
  • §Tre år: Imitation av djur – fokuserar på lusten att skapa och uppmuntrar barn att använda sin fantasi och uttrycka sina känslor.
  • §Fyra år: Tidsuppfattning – att använda en klocka som verktyg hjälper barnet att förstå tid och utvecklar även räkneförmågan.
  • §Fem år: Identifiera känslor – utforskande av olika känslor genom olika uttryck.

Om det globala utbildningsprogrammet:

UNI_FORM-initiativet är del av ett omfattande globalt utbildningsprogram i samarbete mellan H&M Foundation och UNICEF. Det inleddes 2014 då H&M Foundation gav UNICEF ett stöd på 60 miljoner kronor under tre år. Det möjliggör för UNICEF att nå73 600 barn med aktiviteter för att främja barns tidiga utveckling, påverka regeringar att sätta barns tidiga utveckling på den nationella agendan och anslå resurser för det. Den första globala rapporten om barns tidiga utveckling kommer också att tas fram inom ramen för samarbetet. Idag prioriterar bara ett fåtal regeringar finansiering av program för barns tidiga utveckling, och genom samarbetet med UNICEF vill H&M Foundation bidra till att sätta frågan på agendan. 


Vid förfrågningar kontakta:

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige: ingeborg.ekblom@unicef.se
0709-95 59 16

Diana Amini, global chef, H&M Foundation: diana.amini@hm.com
072-980 48 02  

Om H&M Foundation

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med kunniga organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; Utbildning, Rent vatten, Stärka kvinnor och Skydda planeten. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1, 1 miljard kronor till stiftelsen. För mer information besök: hm.com/hmfoundation

Om UNICEF

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag. Läs mer på unicef.se