Skip to main content

Unicoin – Den första valutan som gör gott lanseras idag

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 07:30 CEST

Idag introducerar H&M Conscious Foundation och UNICEF en ny världsvaluta – Unicoin. Initiativet uppmärksammar alla barns rätt till lärande och utveckling från tidig ålder. På sajten unicoins.org kan barn, tillsammans med en förälder, växla in en teckning mot en Unicoin. H&M Conscious Foundation matchar sedan varje Unicoin med utbildningsmaterial som UNICEF delar ut till de mest utsatta barnen runtom i världen. 

Vår förmåga att ta till oss kunskap formas redan i åldrarna 3-5. Ändå har 200 miljoner barn idag inte tillgång till utveckling och lärande när de är små. Endast 17 procent av barnen i utvecklingsländer går idag i någon typ av förskola.

På sajten unicoins.org kan barn, tillsammans med en förälder, ladda upp en teckning som visar vad de drömmer om att bli som vuxna. Teckningen växlas in mot en Unicoin och uppmärksammar därmed alla barns rätt till lärande och utveckling från tidig ålder. H&M Conscious Foundation matchar varje Unicoin med en skrivbok och penna, en bristvara för de mest utsatta barnen. UNICEF distribuerar utbildningsmaterialet till de barn som behöver det mest runtom i världen.

”Oavsett var på jorden de lever har alla barn något gemensamt – förmågan att drömma. Genom att barn med hjälp av sina föräldrar ritar och berättar om sina framtidsdrömmar kan de hjälpa till att uppmärksamma att alla barn har rätt att nå sin fulla utvecklingspotential och uppnå sina drömmar”, säger Charlotte Brunnström, programansvarig för fokusområdet utbildning på H&M Conscious Foundation.

Unicoin-initiativet är del av ett omfattande globalt utbildningsprogram i samarbete mellan H&M Conscious Foundation och UNICEF. Det inleddes 2014 då H&M Conscious Foundation gav UNICEF ett stöd på 60 miljoner kronor under tre år. Det möjliggör för UNICEF att nå 73 600 barn med aktiviteter för att främja barns tidiga utveckling, påverka regeringar att sätta barns tidiga utveckling på den nationella agendan och anslå resurser för det. Den första globala rapporten om barns tidiga utveckling kommer också att tas fram inom ramen för samarbetet. Idag prioriterar bara ett fåtal regeringar finansiering av program för barns tidiga utveckling, och genom samarbetet med UNICEF vill H&M Conscious Foundation bidra till att sätta frågan på kartan.

”På grund av fattigdom, brist på utvecklingsmöjligheter, dålig hälsa och undernäring når ett av tre barn i utvecklingsländerna inte sin fulla utvecklingspotential innan de börjar grundskolan. UNICEF och H&M Conscious Foundation är övertygade om att det är möjligt att ge alla barn bästa möjliga start i livet. Vi hoppas att många tar chansen att rita, växla in Unicoins och hjälpa oss att sprida budskapet”, säger Pia R. Britto, senior rådgivare och chef för avdelningen för barns tidiga utveckling vid UNICEFs huvudkontor i New York.

Information till redaktionen

 • Infografik, bilder samt information om Unicoin och barns tidiga utveckling finns på unicoins.org
 • På unicons.org kan barn och deras föräldrar dela teckningar på Facebook, Twitter eller via e-mail. Det är också möjligt att ladda upp den på Instagram med hashtag #Unicoin.
 • Sajten är aktiv mellan den 11 juni och 9 juli.

Korta fakta om barns tidiga utveckling (Källa: UNICEF)

 • Med barns tidiga år menar man upp till åtta års ålder.
 • Osäkra levnadsförhållanden och brist på utbildning under dessa tidiga år kan leda till negativa effekter för hälsan, som kan påverka ett barns framtida utveckling.
 • Att investera i barns tidiga utveckling är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förbättra ett barns utbildningsresultat.
 • 58 miljoner barn runt om i världen går inte i grundskolan.
 • Trots att 60 procent fler barn börjar i förskolan nu jämfört med 1999, saknar hälften av världens barn under fem år tillgång till den typen av utbildning.
 • Endast 17 procent av barn i låginkomstländer går i någon typ av förskola.

Målen för H&M Conscious Foundations och UNICEFs globala utbildningsprogram till 2017:

 • 73 600 utsatta barn i sex länder runt om i världen ska få ta del av program för barns tidiga utveckling.
 • Tre regeringar ska ha inkluderat barns tidiga utveckling i sina nationella utvecklingsplaner och ha säkerställt att dessa stöds i en nationell budget.
 • Den första globala rapporten om barns tidiga utveckling kommer att sammanställas. Rapporten lyfter upp nyckelfaktorer för barns tidiga utveckling och hjälper till att öka kunskapen globalt om vikten av barns tidiga utveckling.

Vid förfrågningar kontakta:

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige, ingeborg.ekblom@unicef.se, 0709- 95 59 16

Malin Björne, kommunikationsansvarig H&M Conscious Foundation, malin.bjorne@hm.com, 070-796 39 75 

H&M Conscious Foundation är en oberoende, ideell och global stiftelse initierad av H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor som leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med kunniga organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom tre områden, framröstade av H&M:s medarbetare och kunder; Utbildning, Rent vatten och att Stärka kvinnor. För att ytterligare förbättra levnadsvillkor stöder stiftelsen också innovativa idéer som bidrar till att skydda jordens naturresurser. Vid naturkatastrofer i länder där H&M verkar kan H&M Conscious Foundation bidra med nödhjälp. Idag finansieras H&M Conscious Foundation av familjen Stefan Persson, grundare och huvudägare i H&M. För mer information: hm.com/consciousfoundation

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag. Läs mer på unicef.se