Unilabs AB förvärvar Praktikertjänst Röntgen AB

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 11:01 CET

Fredagen den 1 februari har Unilabs AB förvärvat Praktikertjänst Röntgen AB från Praktikertjänst AB med enheter i Stockholm, Malmö, Uppsala och Västerås.

Praktikertjänst Röntgen, som är ett dotterbolag inom Praktikertjänstkoncernen, grundades 1956 och har bedrivit högkvalitativ bild- och funktionsdiagnostik på den svenska marknaden sedan dess. Verksamheten drivs idag på 7 platser, varav 3 i Stockholm och har ungefär 160 anställda.

I och med förvärvet bekräftas Unilabs radiologis position som en ledande leverantör av bild- och funktionsdiagnostik i Sverige. Diagnostiken står inför en spännande utveckling inom integrerad diagnostik. Som ett exempel pågår utveckling för att optimera existerande behandlingsformer inom cancervården och därigenom öka överlevnaden vid cancerdiagnos. Under 2017 förvärvade Unilabs Telemedicine Clinic, TMC, som tillhandahåller subspecialiserad diagnostik både inom radiologi och patologi. Tillsammans med förvärvet av Praktikertjänst Röntgen kan vi kombinera den subspecialiserade diagnostiken med en högkvalitativ radiologiverksamhet.

I denna nya kombinerade konstellation kommer vi att kunna erbjuda den svenska hälso- och sjukvården, nuvarande och kommande uppdragsgivare, kunder och patienter en förstklassig röntgenservice och en högkvalitativ röntgendiagnostik.

”Det känns fantastiskt bra att vi kunnat genomföra den här affären, tilllsammans med Praktikertjänst Röntgen blir vi Sveriges främsta utövare av röntgentjänster och kommer fortsätta serva våra vårdgivare och patienter med en högkvalitativ diagnostik.”, säger Charlotta Wikström.

”Genom denna affär ser jag att Praktikertjänst Röntgen har möjlighet att tillsammans med Unilabs bygga ett företag som är starkare än idag och som har förutsättningar att fortsätta växa och förbli tongivande i röntgensverige. Detta görs genom att successivt utveckla bolaget genom att kombinera Praktikertjänst Röntgens styrkor med Unilabs styrkor”, säger Mikael Lindh.

KONTAKT:

Charlotta Wikström                                                                         Mikael Lindh
Sverigechef Radiologi, Unilabs AB                                                 VD, Praktikertjänst Röntgen
076-612 16 70                                                                                070-789 38 43O

Lars Jörgensen
Head of Region North, Unilabs AB
+45 22 133 779

Unilabs är en av Europas ledande leverantörer av kliniska analyser och medicinsk bilddiagnostik till privata och offentliga vårdgivare, lokala myndigheter, försäkringsbolag, läkemedelsföretag och allmänheten. Unilabs driver verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi i 15 länder: Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Saudi Arabien, Norge, Peru, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade Arabemiraten och Storbritannien. Unilabs har ca 10 500 anställda varav drygt 1 000 läkare.

Fredagen den 1 februari har Unilabs AB förvärvat Praktikertjänst Röntgen AB från Praktikertjänst AB med enheter i Stockholm, Malmö, Uppsala och Västerås.

Läs vidare »

Unilabs har vunnit upphandling

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 16:57 CET

Unilabs AB har fått förnyat förtroende att ansvara för den laboratoriemedicinska verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Avtalet omfattar komplett laboratoriemedicinsk service för sjukhuset inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi/cytologi och transfusionsmedicin. Det nya avtalet startar den 1 februari år 2020 gäller för fem år med möjlig förlängning i ytterligare fem år.

”Vi är mycket stolta att vi sedan 1994 bedrivit laboratorieverksamheten på uppdrag av SkaS och det är fantastiskt att fortsatt få vara en viktig stödjande part till vården i Västra Götaland.”, säger Ing-Marie Toverland, verksamhetschef för Unilabs Laboratoriemedicin i Skaraborg.

KONTAKTA:

Ing-Marie Toverland, Verksamhetschef
Telefon: 070-9557287
E-post: ing-marie.toverland@unilabs.com

Unilabs är en av Europas ledande leverantörer av kliniska analyser och medicinsk bilddiagnostik till privata och offentliga vårdgivare, lokala myndigheter, försäkringsbolag, läkemedelsföretag och allmänheten. Unilabs driver verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi i 15 länder: Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Saudi Arabien, Norge, Peru, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

Unilabs AB har fått förnyat förtroende att ansvara för den laboratoriemedicinska verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Läs vidare »

Johan Höglund, ny VD för Unilabs Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 10:20 CET

I sin roll som VD för Unilabs Sverige kommer Johan att fortsätta att utveckla organisationen och driva viktiga strategiska initiativ kring synergier, digitalisering och organisationsförändringar. Johan tillträder rollen som VD på Unilabs under våren 2019.

Johan Höglund har nyligen haft positionen som Vice President på Tieto, en av de största IT-produkt- och tjänsteföretagen i Norden. På Tieto var han chef för hälso-, välfärds- och utbildningsenheten med 1 400 anställda på 32 kontor i hela Norden och kontor i Indien och Polen. Tidigare har Johan arbetat för Philips Healthcare, där han hade positionen som Country Manager för Sverige. Han har en M.Sc. och EMBA från Stockholms universitet Johan blev 2018, för tredje året i rad, utnämnd till en av de mest inflytelserika människorna inom den svenska MedTech och life science sektorn.

Johan har en passion för att utveckla den offentliga sektorn genom nya affärsmodeller, innovation och digitalisering. Han har omfattande internationell affärserfarenhet och är en mycket respekterad ledare inom området. Hans kompetensområden omfattar affärsstrategi, organisationsutveckling, operations excellence, change management, Lean management och Agile mjukvaruutveckling.

”Unilabs har en lång historia som en av världens ledande leverantörer av diagnostik under de senaste 30 åren. Detta tillsammans med dess starka, stabila position på den svenska marknaden gör att jag ser väldigt mycket fram emot att börja på Unilabs som chef för den svenska organisationen. Jag respekterar verkligen företagets nuvarande tillväxtfas, och känner mig mycket motiverad inför vad vi kan åstadkomma och hur vi kan bidra till samhället", säger Johan Höglund.

KONTAKTA:

Marie-Louise Howett, HR-direktör 
Telefon: 010 - 275 20 30
E-post: marie-louise.howett@unilabs.com

OM UNILABS:

Unilabs är en av Europas ledande leverantörer av kliniska analyser och medicinsk bilddiagnostik till privata och offentliga vårdgivare, lokala myndigheter, försäkringsbolag, läkemedelsföretag och allmänheten. Unilabs driver verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi i 15 länder: Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Saudi Arabien, Norge, Peru, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

I sin roll som VD för Unilabs Sverige kommer Johan att fortsätta att utveckla organisationen och driva viktiga strategiska initiativ kring synergier, digitalisering och organisationsförändringar. Johan tillträder rollen som VD på Unilabs under våren 2019.

Läs vidare »

Feldiagnoser upptäckta vid omgranskning av mammografier i Skaraborg

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 12:22 CET

Minst sju kvinnor med bröstcancer i Skaraborg har fått felaktiga diagnoser vid sina tidigare mammografiundersökningar. Det visar en omgranskning som diagnostikföretaget Unilabs har gjort. Ytterligare 27 kvinnor kan ha fått felaktiga bedömningar vid mammografiundersökningar och samtliga har nu kontaktats för nya undersökningar. Felbedömningarna har gjorts av en enskild läkare och samtliga 1 700 mammografier läkaren utfört på egen hand har nu granskats på nytt.

– Vi beklagar djupt det lidande och den oro som patienter och anhöriga drabbats av till följd av de fel som har begåtts av oss. Det är viktigt att kvinnor känner förtroende för vården och fortsätter komma till mammografiundersökningar. Det är det bästa sättet att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede, säger Helen Häggström, verksamhetschef för mammografi på Unilabs i Sverige.

Under perioden 29 september–5 december efterkontrollerade Unilabs samtliga mammografiundersökningar som den aktuella läkaren genomfört vid Skaraborgs sjukhus under sin anställning åren 2015 och 2016. Det rör sig om sammanlagt 1 700 kvinnor. Granskningen visade följande:

 • Sju kvinnor med cancer borde ha upptäckts vid tidigare undersökningar. Samtliga har fått vård.
 • Fem kvinnor där det inte går att utesluta att tumören hade kunnat upptäckas tidigare. Samtliga har fått vård.
 • 27 kvinnor vars undersökningar kan ha tolkats felaktigt. Unilabs har i dag sökt kontakt med samtliga för att kalla dem till ny undersökning.
 • – Vi ser mycket allvarligt på det som hänt. Vi har noggrant och systematiskt utrett hur detta kunde ske och vidtar nu åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Utöver att följa de nationella riktlinjerna och vår ackreditering inför vi nu en tredje nivå av kvalitetssäkring. Syftet är att ytterligare minska risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Bland annat kommer vi att göra en extra kvalitetskontroll av de mammografier som genomförs av nya specialistläkare under deras första sex månader inom professionen. Vi ska också eftergranska en viss andel av samtliga specialistläkares undersökningar och utveckla våra rutiner i samband med nyupptäckt bröstcancer, säger Helen Häggström.

  Omgranskningen inleddes sedan bröstcancer upptäckts i juni 2017 hos en kvinna som undersökts tre gånger tidigare och sökt vård vid ytterligare ett tillfälle. En genomgång av kvinnans journal visade att det redan vid det andra läkarbesöket fanns tecken på cancer, men att det då inte hade gjorts en fullständig undersökning. Kvinnan har nu fått behandling. Med anledning av upptäckten gjorde Unilabs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i oktober och inledde eftergranskningen av 1 700 kvinnors undersökningar.

  Unilabs har nu rapporterat händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läkaren arbetar inte längre kvar hos Unilabs.

  – Det är vårt ansvar att felbedömningar som beror på den mänskliga faktorn fångas upp av våra kvalitetskontroller. Vi välkomnar IVO:s utredning för att se om det finns fler åtgärder vi kan vidta för att förbättra vår verksamhet ytterligare, säger Helen Häggström.

  För mer information kontakta:

  Helen Häggström, verksamhetschef för mammografi, Unilabs, 073-155 02 61, helen.haggstrom@unilabs.com

  Hampus Eklöf, överläkare och medicinsk chef radiologi, Unilabs, 070-30 35 668, hampus.eklof@unilabs.com

  Vid frågor om din mammografi, ring vår svarstelefon

  De kvinnor som vill veta om deras mammografier ingått i omgranskningen kan få besked om detta genom att ringa Unilabs svarstelefon.

  Numret är 0771-40 77 50

  Telefonen är bemannad på vardagar klockan 8.00–11.00 och 13.00–15.00, lördag klockan 09.00-14.00. Den som ringer kommer att få uppge sitt namn och personnummer till en sjuksköterska på Unilabs.

  Nya åtgärder som Unilabs inför för ökad patientsäkerhet

 • Extra kvalitetskontroll av de kliniska mammografier som genomförs av nya specialistläkare under deras första sex månader inom professionen.
 • Samtliga specialister kommer att kontrolleras genom att en viss andel av deras kliniska undersökningar eftergranskas.
 • Utveckling av rutiner så att alla fall med nyupptäckt bröstcancer eftergranskas för att vara säkra på att det inte funnits brister i den tidigare bedömningen.
 • Införande av ett digitalt kvalitetssäkringssystem som ett hjälpmedel för att kunna följa upp kvaliteten på läkares bedömningar på ett systematiserat sätt. Syftet är att ge stöd och utbildning till den som behöver samt kontrollera att våra specialister efterlever våra rutiner och har kompetenser vi kräver.
 • Införande av ett system med obligatoriska steg som kontrollerar att våra specialister följer våra rutiner som är definierade av nationella riktlinjer. Det gör det möjligt att följa upp eventuella avvikelser vilket säkerställer att patientsäkerheten upprätthålls.
 • Fakta om mammografi

 • Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en speciell teknik som ger detaljrika bilder.
 • Ibland behöver man komplettera med fler bilder eller ultraljud och/eller provtagning på vävnad eller celler så kallad trippeldiagnostik.
 • Alla kvinnor i Sverige i åldrarna 40–74 år erbjuds hälsokontroller med mammografi, så kallad screening, i syfte att upptäcka bröstcancer innan sjukdomen hunnit orsaka symptom. Screening granskas av två av varandra oberoende läkare. Kallelser sker med 1,5–2 års mellanrum.
 • Om man själv upptäcker en förändring i sina bröst, till exempel en knöl, bör man kontakta vårdcentralen, kvinnohälsovården eller bröstmottagningen på sjukhus. En läkare känner då igenom brösten och avgör om man behöver göra en mammografiundersökning.
 • Risken för bröstcancer ökar med åldern. Om tumören upptäcks tidigt är dock chansen att bli frisk god.
 • Läs mer om mammografi på www.1177.se

  Så undersöker du dina bröst själv

  1.Titta i spegeln. Lyft armarna högt och var uppmärksam på förändringar: har brösten sin vanliga form, är huden jämn och i sin vanliga färg, ser bröstvårtorna ut som vanligt?

  2.Känn på brösten. Placera ena handen bakom huvudet. Känn igenom bröstet med raka fingrar och lätt tryck. Börja med bröstvårtan och gör små cirkulerande rörelser runt bröstet. Flytta ut fingrarna någon centimeter och känn varv efter varv. Avsluta i armhålan. Undersök det andra bröstet på samma sätt.

  3.Ligg ner och känn. Placera en kudde under skuldran och lägg ena armen under huvudet så att bröst och armhåla ligger fritt. Känn igenom brösten.

  Om du hittar en knöl eller andra förändringar i bröstet är de oftast ofarliga. Men eftersom de kan vara ett symptom på cancer bör de undersökas av läkare.

  Läs mer på www.1177.se och www.cancerfonden.se

  Om Unilabs

 • Unilabs är ett diagnostistikföretag med verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi.
 • Unilabs arbetar inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård på uppdrag av sjukhus, närakuter, primärvård och fristående mottagningar.
 • När det gäller radiologi utför Unilabs undersökningar inom mammografi och andra röntgenundersökningar. 2016 genomförde diagnostikföretaget 265 515 screeningar och 64 865 kliniska undersökningar.
 • Unilabs har cirka 850 medarbetare i Sverige och sammanlagt 8 300 medarbetare i Europa.
 • Unilabskoncernen har verksamhet i 15 länder.
 • Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska vårdkedjan. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier och fristående mottagningar. Årligen genomför vi ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser. Av våra totalt 5 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 850 i Sverige.

  Läs vidare »

  Unilabs nye ejere af Telemedicine Clinic, TMC

  Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 16:29 CET

  Unilabs er nye ejere af Telemedicine Clinic (TMC), Skandinaviens førende leverandør af diagnostik på distance inden for radiologi og patologi. Købet forstærker Unilabs sin position som en ledende aktør inden for diagnostikken, hvor Unilabs i dag udfører mere end 170 mio. laboratorieanalyser og 1,5 mio. radiologiske undersøgelser til sygehuse, forsikringsselskaber, specialvirksomheder og primærplejen. Med overtagelsen af TMC bliver Unilabs også førende inden for teleradiologi og telepatologi af høj kvalitet. Købet af TMC bliver også et stærkt supplement til Unilabs kundebase med yderligere 135 sygehuse i Skandinavien og Storbritannien.

  Behovet for medicinsk diagnostik øges kontinuerligt og med den hurtige udvikling inden for blandt andet onkologi øges også behovet for mere subspecialiseret diagnostik. Dette for at øge muligheden for at tilbyde patienter en optimal behandling. Større omkostningsstigninger i sundhedsvæsnet vil også kræve mere diagnostik af høj kvalitet for at optimiere patientstyring og bruge begrænsede ressourcer, hvor de gør bedst nytte.

  I dag er der mangel på radiologer og patologer, som er subspecialiserede, en mangel som forventes at stige i takt med en højere efterspørgsel på diagnostik. Det er derfor vigtigt, at de ressourcer der er tilgængelige inden for disse områder kan arbejde så effektivt som muligt. TMC har løst dette ved at skabe et subspecialistnetværk, hvor radiologer og patologer kan arbejde med undersøgelser, som passer til netop deres ekspertkompetence. Specialisterne arbejder via en unik IT-platform til granskning på distance, som også gør det muligt at granske undersøgelser fra andre tidszoner. Dette gør TMC til en unik leverandør af vagtdækning, hvor skandinaviske radiologer i Australien beskriver akutte undersøgelser.

  ”Med købet af TMC tager vi et fastere greb om teleradiologi inden for både elektiv granskning og vagttjenesten i Skandinavien. Dette er en strategisk overtagelse som blandt andet fremmer udviklingen og implementeringen af digitale processer inden for radiologi og patologi. TMC har et stærkt konsulentnetværk af radiologer og patologer med et meget godt ry på markedet, som en innovativ leverandør af diagnostik på distance med høj kvalitet. Dette bliver et godt supplement til Unilabs’ egne ressourer inden for diagnostikken”, Charlotta Wikström, chef Unilabs radiologi Sverige. 

  ”Sammen med Unilabs arbejder vi nu på at skabe fremtidens diagnostiske løsninger, blandt andet inden for integreret diagnostik, hvor forskellige diagnostikområder interagerer for at give bedre support til personlig pleje. Vi tror, at dette bliver et meget spændende miljø at arbejde i for radiologer og patologer, der vil være med til at lede udviklingen inden for disse områder”, Henrik Agrell, grundlægger af TMC.

  KONTAKT:

  Lars Jørgensen, Head of Region North, Unilabs
  Lars.Jorgensen@unilabs.com
  Tel: +45 337 430 90
  Mobil:+45 221 337 79

  OM UNILABS

  Unilabs er en ledende europæisk leverandør af kliniske laboratorieanalyser og radiologiske tjenester med mere end 250 laboratorier og 88 modtagelser for billeddiagnostik samt et bredt katalog med over 2500 diagnostiske analyser.

  Unilabs-koncernen har hovedkontor i Geneve, Schweiz og tilbyder sine tjenester til private og offentlige sundhedsudbydere, lokale myndigheder, medicinalfirmaer samt offentligheden.

  Virksomheden beskæftiger ca. 8400 personer i hele verden og gennemfører med succes laboratorie- og medicinsk billeddiagnostik i 15 lande med en årlig omsætning på 950 mio. euro.

  Vi er i hjertet og i begyndelsen af alle effektive behandlingsbeslutninger!

  Besøg www.unilabs.se

  OM TMC

  Telemedicine Clinic er en subspecialiseret diagnostisk virksomhed inden for radiologi og patologi, som tilbyder dag- og natrapporteringsservices og support til mere end 135 offentlige sygehuse og lokale sundhedsmyndigheder i Europa. TMC arbejder med mere end 200 akkrediterede samt

  subspecialiserede radiologer og patologer, som fokuserer på specifikke diagnostiske områder, der omfatter neuro, body, ortho, akut, mammografi og histopatologi. Vores mål er at gøre vores virksomhed menneskelig, kreativ, omfindsom, omsorgsfuld og målrettet – ligesom de mennesker, der arbejder i den.

  Unilabs er nye ejere af Telemedicine Clinic, Skandinaviens førende leverandør af diagnostik på distance inden for radiologi og patologi. Købet forstærker Unilabs sin position som en ledende aktør inden for diagnostikken, hvor Unilabs i dag udfører mere end 170 mio. laboratorieanalyser og 1,5 mio. radiologiske undersøgelser til sygehuse, forsikringsselskaber, specialvirksomheder og primærplejen.

  Läs vidare »

  Unilabs förvärvar Telemedicine Clinic, TMC

  Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:30 CET

  Unilabs förvärvar Telemedicine Clinic (TMC), Skandinaviens ledande leverantör av distansdiagnostik för radiologi och patologi. Förvärvet stärker Unilabs position som en ledande aktör inom diagnostiken där Unilabs idag utför mer än 170 miljoner labbtester och 1,5 miljoner radiologiska undersökningar till sjukhus, försäkringsbolag, specialistverksamheter och primärvård. I och med förvärvet av TMC blir Unilabs även ledande inom högkvalitativ teleradiologi och telepatologi. Förvärvet av TMC blir även ett starkt tillskott till Unilabs kundbas med tillkommande 135 sjukhus i Skandinavien och Storbritannien.

  Behovet av medicinsk diagnostik ökar kontinuerligt i och med den snabba utvecklingen inom bland annat onkologi ökar även behovet av mer subspecialiserad diagnostik. Detta för att öka möjligheten att erbjuda patienter optimal behandling. Svårhanterliga kostnadsökningar inom sjukvården kommer även kräva mer diagnostik av hög kvalitet för att optimera handläggningen av patienterna och använda begränsade resurser där de gör bäst nytta.

  Idag är det brist på radiologer och patologer som är subspecialiserade, en brist som förväntas öka i takt med att efterfrågan på diagnostik ökar. Det är därför viktigt att de resurser som finns tillgängliga inom dessa områden kan arbeta så effektivt som möjligt. TMC har löst detta genom att skapa subspecialistnätverk där radiologer och patologer kan arbeta med undersökningar som passar just deras expertkompetens. Specialisterna arbetar via en unik IT plattform för distansgranskning som även gör det möjligt att granska undersökningar från andra tidszoner. Detta gör TMC till en unik leverantör inom jourverksamhet där skandinaviska röntgenläkare i Australien granskar akuta undersökningar.

  - I och med förvärvet av TMC så tar vi ett starkare grepp om teleradiologi inom både elektiv granskning och jourverksamhet i Skandinavien. Detta är ett strategiskt förvärv som bland annat medför att accelerera utvecklingen och implementeringen av digitala processer inom radiologi och patologi. TMC har ett starkt konsultnätverk av radiologer och patologer med ett mycket gott renommé på marknaden som en innovativ leverantör av distansdiagnostik med hög kvalitet. Detta blir ett utmärkt komplement till Unilabs egna resursteam inom diagnostiken, säger Charlotta Wikström, chef Unilabs radiologi Sverige.

  - Tillsammans med Unilabs planerar vi nu att skapa framtidens diagnostiklösningar bland annat inom området integrerad diagnostik där olika diagnostikområden samverkar för att ge bättre underlag för en individanpassad vård. Vi tror att detta kommer att bli en mycket intressant miljö att arbeta i för radiologer och patologer som vill vara med och leda utvecklingen inom dessa områden, säger Henrik Agrell, grundare av TMC.

  KONTAKT:

  Charlotta Wikström, chef Unilabs radiologi Sverige

  charlotta.wikstrom@unilabs.com

  Tel: +46 (0)8- 555 01 570

  Mobil:+46 (0)76 -612 16 70

  OM UNILABS

  Unilabs är en ledande europeisk leverantör av klinisk laboratorietestning och medicinska diagnostiska bildtjänster med mer än 250 laboratorier och 88 mottagningar för bilddiagnostik och en bred katalog med över 2500 diagnostiska tester. Unilabs-koncernen har huvudkontor i Genève, Schweiz och erbjuder sina tjänster till privata och offentliga vårdgivare, lokala myndigheter, läkemedelsföretag och allmänheten. Företaget sysselsätter ca

  8 400 personer över hela världen och driver framgångsrikt laboratorie- och medicinska bilddiagnostik mottagningar i 15 länder med en årlig omsättning på 950 miljoner euro.

  Vi finns i hjärtat och början av alla effektiva behandlingsbeslut!

  Besök www.unilabs.se

  OM TMC

  Telemedicine Clinic är ett subspecialiserat radiologi- och patologiskt diagnostikföretag som tillhandahåller dag- och nattrapporteringstjänster och stöd till mer än 135 offentliga sjukhus och lokala hälsovårdsmyndigheter i Europa. TMC arbetar med mer än 200 ackrediterade subspecialiserade radiologer och patologer som fokuserar på specifika diagnostiska områden som inkluderar Neuro, Kropp, Muskel och Skeletal, Akut Mammografi och Histopatologi. Vårt mål är att göra vårt företag så mänskligt – så kreativt, uppfinningsrikt, omsorgsfullt, ändamålsriktat - som de underbara människor som arbetar inom det

  Unilabs förvärvar Telemedicine Clinic (TMC), Skandinaviens ledande leverantör av distansdiagnostik för radiologi och patologi. Förvärvet stärker Unilabs position som en ledande aktör inom diagnostiken där Unilabs idag utför mer än 170 miljoner labbtester och 1,5 miljoner radiologiska undersökningar till sjukhus, försäkringsbolag, specialistverksamheter och primärvård.

  Läs vidare »

  Snabb och säker analys av droger i saliv

  Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 09:36 CEST

  Analys av missbrukssubstanser i saliv har under flera år tilldragit sig stort intresse då insamlandet av prov från munhålan är betydligt enklare än urinprovtagning. Unilabs erbjuder sedan mars 2016 ackrediterade analyser av droger i saliv genom en ny screeningmetod med korta svarstider.

  Du kommer väl ihåg att mammografi är gratis?

  Nyheter   •   Okt 06, 2016 12:06 CEST

  ​Sedan 1 juli i år är deltagande i mammografi hälsokontroll gratis för all kvinnor i Sverige. Det vill Unilabs uppmärksamma nu under Rosa oktober – månaden då vi uppmärksammar bröstcancer.

  Nyhet för våra patienter och kunder – nu finns Unilabs Kundtjänst på chat

  Nyheter   •   Sep 30, 2016 12:40 CEST

  Nu kan du chatta med oss på Unilabs Kundtjänst.

  ​Unilabs Hälla Röntgen ny mottagning i Västerås

  Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 08:33 CEST

  Unilabs välkomnar nu patienter i Västmanland att få sin röntgenundersökning utförd på Unilabs Hälla Röntgen i Västerås. Vår nya mottagning ligger i Hälla Shopping och första patienten togs emot under förra veckan. Unilabs utför undersökningarna på uppdrag av Landstinget Västmanland enligt ett avtal om radiologi för patienter och vårdgivare i Landstinget Västmanland.

  Om Unilabs AB

  Unilabs - En stödjande och utvecklande partner i vårdprocessen

  Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska vårdkedjan. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier och fristående mottagningar. Årligen genomför vi ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser. Av våra totalt 11 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1 000 i Sverige.

  Adress

  Länkar