Skip to main content

Mammografi ser även det du inte känner. Utnyttja därför möjligheten att gå på mammografiscreeningen.

Nyhet   •   Nov 17, 2011 16:00 CET

Otillräckligt deltagande i mammografiscreeningen.

Socialdepartementet och SKL vill att antalet kvinnor som regelbundet deltar i mammografiscreeningen skall öka. Enligt statistiken avstår en hel del kvinnor från att delta i den regelbundna mammografiscreeningen. Målet är att minst 80 % av alla kvinnor i åldersgruppen 40-74 år ska komma till undersökning när de blir inbjudna.

- Studier av effekten av mammografiscreening i 14 län i Sverige har visat att för de kvinnor som deltar i mammografiscreeningen  minskar risken att dö av bröstcancer med 45 %”, berättar Karin Leifland, chef för Unilabs mammografiverksamhet.

Ca 7500 kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år. Det innebär att var nionde kvinna får bröstcancer under sin livstid. Mer än hälften av dessa upptäckts vid den screening som alla kvinnor blir inbjudna till från det år man fyller 40. Vid screeningen kan även så små tumörer upptäckas som man inte kan känna vid en egenundersökning och som man inte hunnit få några symptom av. Då vissa cancrar kan växa snabbt är det viktigt att gå på de regelbundna screeningundersökningar som man blir inbjuden till. Man bör även ta för vana att själv undersöka sina bröst regelbundet (En gång i månaden efter mens.)

Regelbunden screening

Idag erbjuds alla kvinnor i vissa åldersintervall att få genomgå mammografiscreening (hälsoundersökning med mammografi). Det är respektive landsting/region som beslutar vilka åldersinter­vall som ska bjudas in. Socialstyrelsen rekommenderar landstingen att erbjuda kvinnor i åldrarna 40-74 år mammografiscreening med 18 månaders intervall om de är yngre än 55 år och med två års intervall om de är 55 år och äldre. I Västra Götaland har ledningen beslutat att ha 21 månaders intervall mellan hälsokontrollerna för alla åldersgrupper.

Låga stråldoser vid mammografi

En anledning till att många inte dyker upp kan vara rädslan för strålning. En mammografiundersökning ger dock en mycket låg strål­dos. Den kan jämföras med bakgrundsstrålningen som alla får från rymden, marken och från naturlig radio­aktivitet i den egna kroppen under två månaders tid. Enligt Statens Strålskyddsinstitut är risken att drabbas av skador i det närmaste obefintlig, även vid regelbundna och återkommande undersökningar. Vid undersökningen trycks bröstet ihop och blir tillplattat. Röntgenstrålarna får då en kortare väg genom bröstet, vilket minskar den redan låga stråldosen.

Läs mer om mammografi på vår hemsida www.unilabs.se

 

För mer information:

Karin Leifland, MD Ph D, Chef Mammografi Sverige och Medicinsk Chef Radiologi Sverige

Telefon: 0705-28 85 85

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy