Skip to main content

Feldiagnoser upptäckta vid omgranskning av mammografier i Skaraborg

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 12:22 CET

Minst sju kvinnor med bröstcancer i Skaraborg har fått felaktiga diagnoser vid sina tidigare mammografiundersökningar. Det visar en omgranskning som diagnostikföretaget Unilabs har gjort. Ytterligare 27 kvinnor kan ha fått felaktiga bedömningar vid mammografiundersökningar och samtliga har nu kontaktats för nya undersökningar. Felbedömningarna har gjorts av en enskild läkare och samtliga 1 700 mammografier läkaren utfört på egen hand har nu granskats på nytt.

– Vi beklagar djupt det lidande och den oro som patienter och anhöriga drabbats av till följd av de fel som har begåtts av oss. Det är viktigt att kvinnor känner förtroende för vården och fortsätter komma till mammografiundersökningar. Det är det bästa sättet att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede, säger Helen Häggström, verksamhetschef för mammografi på Unilabs i Sverige.

Under perioden 29 september–5 december efterkontrollerade Unilabs samtliga mammografiundersökningar som den aktuella läkaren genomfört vid Skaraborgs sjukhus under sin anställning åren 2015 och 2016. Det rör sig om sammanlagt 1 700 kvinnor. Granskningen visade följande:

 • Sju kvinnor med cancer borde ha upptäckts vid tidigare undersökningar. Samtliga har fått vård.
 • Fem kvinnor där det inte går att utesluta att tumören hade kunnat upptäckas tidigare. Samtliga har fått vård.
 • 27 kvinnor vars undersökningar kan ha tolkats felaktigt. Unilabs har i dag sökt kontakt med samtliga för att kalla dem till ny undersökning.
 • – Vi ser mycket allvarligt på det som hänt. Vi har noggrant och systematiskt utrett hur detta kunde ske och vidtar nu åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Utöver att följa de nationella riktlinjerna och vår ackreditering inför vi nu en tredje nivå av kvalitetssäkring. Syftet är att ytterligare minska risken för fel som beror på den mänskliga faktorn. Bland annat kommer vi att göra en extra kvalitetskontroll av de mammografier som genomförs av nya specialistläkare under deras första sex månader inom professionen. Vi ska också eftergranska en viss andel av samtliga specialistläkares undersökningar och utveckla våra rutiner i samband med nyupptäckt bröstcancer, säger Helen Häggström.

  Omgranskningen inleddes sedan bröstcancer upptäckts i juni 2017 hos en kvinna som undersökts tre gånger tidigare och sökt vård vid ytterligare ett tillfälle. En genomgång av kvinnans journal visade att det redan vid det andra läkarbesöket fanns tecken på cancer, men att det då inte hade gjorts en fullständig undersökning. Kvinnan har nu fått behandling. Med anledning av upptäckten gjorde Unilabs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i oktober och inledde eftergranskningen av 1 700 kvinnors undersökningar.

  Unilabs har nu rapporterat händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läkaren arbetar inte längre kvar hos Unilabs.

  – Det är vårt ansvar att felbedömningar som beror på den mänskliga faktorn fångas upp av våra kvalitetskontroller. Vi välkomnar IVO:s utredning för att se om det finns fler åtgärder vi kan vidta för att förbättra vår verksamhet ytterligare, säger Helen Häggström.

  För mer information kontakta:

  Helen Häggström, verksamhetschef för mammografi, Unilabs, 073-155 02 61, helen.haggstrom@unilabs.com

  Hampus Eklöf, överläkare och medicinsk chef radiologi, Unilabs, 070-30 35 668, hampus.eklof@unilabs.com

  Vid frågor om din mammografi, ring vår svarstelefon

  De kvinnor som vill veta om deras mammografier ingått i omgranskningen kan få besked om detta genom att ringa Unilabs svarstelefon.

  Numret är 0771-40 77 50

  Telefonen är bemannad på vardagar klockan 8.00–11.00 och 13.00–15.00, lördag klockan 09.00-14.00. Den som ringer kommer att få uppge sitt namn och personnummer till en sjuksköterska på Unilabs.

  Nya åtgärder som Unilabs inför för ökad patientsäkerhet

 • Extra kvalitetskontroll av de kliniska mammografier som genomförs av nya specialistläkare under deras första sex månader inom professionen.
 • Samtliga specialister kommer att kontrolleras genom att en viss andel av deras kliniska undersökningar eftergranskas.
 • Utveckling av rutiner så att alla fall med nyupptäckt bröstcancer eftergranskas för att vara säkra på att det inte funnits brister i den tidigare bedömningen.
 • Införande av ett digitalt kvalitetssäkringssystem som ett hjälpmedel för att kunna följa upp kvaliteten på läkares bedömningar på ett systematiserat sätt. Syftet är att ge stöd och utbildning till den som behöver samt kontrollera att våra specialister efterlever våra rutiner och har kompetenser vi kräver.
 • Införande av ett system med obligatoriska steg som kontrollerar att våra specialister följer våra rutiner som är definierade av nationella riktlinjer. Det gör det möjligt att följa upp eventuella avvikelser vilket säkerställer att patientsäkerheten upprätthålls.
 • Fakta om mammografi

 • Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en speciell teknik som ger detaljrika bilder.
 • Ibland behöver man komplettera med fler bilder eller ultraljud och/eller provtagning på vävnad eller celler så kallad trippeldiagnostik.
 • Alla kvinnor i Sverige i åldrarna 40–74 år erbjuds hälsokontroller med mammografi, så kallad screening, i syfte att upptäcka bröstcancer innan sjukdomen hunnit orsaka symptom. Screening granskas av två av varandra oberoende läkare. Kallelser sker med 1,5–2 års mellanrum.
 • Om man själv upptäcker en förändring i sina bröst, till exempel en knöl, bör man kontakta vårdcentralen, kvinnohälsovården eller bröstmottagningen på sjukhus. En läkare känner då igenom brösten och avgör om man behöver göra en mammografiundersökning.
 • Risken för bröstcancer ökar med åldern. Om tumören upptäcks tidigt är dock chansen att bli frisk god.
 • Läs mer om mammografi på www.1177.se

  Så undersöker du dina bröst själv

  1.Titta i spegeln. Lyft armarna högt och var uppmärksam på förändringar: har brösten sin vanliga form, är huden jämn och i sin vanliga färg, ser bröstvårtorna ut som vanligt?

  2.Känn på brösten. Placera ena handen bakom huvudet. Känn igenom bröstet med raka fingrar och lätt tryck. Börja med bröstvårtan och gör små cirkulerande rörelser runt bröstet. Flytta ut fingrarna någon centimeter och känn varv efter varv. Avsluta i armhålan. Undersök det andra bröstet på samma sätt.

  3.Ligg ner och känn. Placera en kudde under skuldran och lägg ena armen under huvudet så att bröst och armhåla ligger fritt. Känn igenom brösten.

  Om du hittar en knöl eller andra förändringar i bröstet är de oftast ofarliga. Men eftersom de kan vara ett symptom på cancer bör de undersökas av läkare.

  Läs mer på www.1177.se och www.cancerfonden.se

  Om Unilabs

 • Unilabs är ett diagnostistikföretag med verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi.
 • Unilabs arbetar inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård på uppdrag av sjukhus, närakuter, primärvård och fristående mottagningar.
 • När det gäller radiologi utför Unilabs undersökningar inom mammografi och andra röntgenundersökningar. 2016 genomförde diagnostikföretaget 265 515 screeningar och 64 865 kliniska undersökningar.
 • Unilabs har cirka 850 medarbetare i Sverige och sammanlagt 8 300 medarbetare i Europa.
 • Unilabskoncernen har verksamhet i 15 länder.
 • Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska vårdkedjan. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier och fristående mottagningar. Årligen genomför vi ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser. Av våra totalt 5 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 850 i Sverige.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.