Skip to main content

Unilabs upprepar förra årets succé och finns på plats i Almedalen för att sprida kunskap om vikten av regelbunden mammografi

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:00 CEST

Unilabs kommer att finnas på plats under Almedalsveckan för att dela ut nyckelringen Pink Size for Life. Målet med vår närvaro är att lyfta frågan om regelbunden hälsokontroll med mammografi. Klädda i rosa kommer vi att dela ut Pink Size for Life och informera om hur viktigt det är att regelbundet gå på mammografi. 

Nyckelringen är en vidareutveckling av illustrationen nedan som visar den genomsnittliga storlek en förändring/tumör vanligtvis har när den hittas vid olika stadier.

1.  När du själv undersöker dina bröst

2.  När en läkare undersöker dina bröst

3.  När du kommer på din första mammografi

4.  När du går på regelbunden mammografi.*

*Vid regelbundet återkommande hälsokontroll finns dina tidigare röntgenbilder att jämföra med vilket gör det lättare att upptäcka nya förändringar.


Enligt det nationella programmet för mammografi-screeningen vill man se ett ökat deltagande. Unilabs har sedan 2012 arbetat med ett nationellt projekt för att öka deltagandet i de regioner där vi är aktiva. Projektet har rönt positiv uppmärksamhet och gett resultat i form utav ett ökat deltagande.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Var 9:e kvinna i Sverige drabbas. Genom att gå på mammografi när kvinnan blir inbjuden kan vi vid en mammografiundersökning se det hon inte känner. Idag erbjuder Unilabs på uppdrag av landsting och regioner mammografiscreening till över 400 000 kvinnor per år. Detta gör Unilabs till den största privata aktören på marknaden. Alla kvinnor mellan 40-74 år blir erbjudna att genomgå screening med 18-24 månaders intervall beroende på vilket landsting de tillhör. Mellan hälsokontrollerna bör kvinnan själv undersöka sina bröst efter synliga eller kännbara förändringar.

För mer information:

Karin Leifland, MD Ph D, Chef Mammografi Sverige och Medicinsk Chef Radiologi Sverige
Telefon: 0705-28 85 85

Läs mer om Unilabs www.unilabs.se


Unilabs är ett ledande diagnostiskt företag för tjänster inom laboratoriemedicin och radiologi. Vi är 3 600 medarbetare och driver mer än 90 laboratorier och 30 radiologienheter i  Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien. Våra kunder är privata och offentliga hälso- och sjukvårdsenheter såsom sjukhus, vårdcentraler, läkare, hälsovårdsföretag, försäkringsbolag och läkemedelsföretag. Vi erbjuder laboratoriemedicinska analyser och tjänster inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi, transfusionsmedicin och kliniska prövningar. Våra radiologienheter erbjuder tjänster inom konventionell röntgen, mammografi, MR, DT, ultraljud, genomlysning, osteoporos, nuklearmedicin och teleradiologi.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy