Skip to main content

Väsby rankas sämst i länet av Lärarförbundet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 10:10 CEST

När Lärarförbundet släppte sin ranking idag om bästa skolkommun 2014 hamnade Väsby på sista plats i Stockholms län. Medvetenheten om situationen och behoven i skolan är stor och ett antal olika åtgärder och förbättringar pågår i Väsby. Rankingen baserar sig på förra årets statistik och är därför ingen överraskning och har redan förra året triggat många insatser för att vända utvecklingen.

Redan i slutresultaten för niondeklassarna från 2014 syns en förbättring över hela linjen, dvs på alla skolor. Se tidigare pressmeddelande om detta.

Skolan är redan kommunens viktigaste fråga som står högst på dagordningen och i det blocköverskridande projektet "Ett lärande Väsby" drivs åtta olika delprojekt för att förbättra förutsättningarna för skolans arbete. I projektet deltar både fristående och kommunala skolaktörer. 

Sedan 2002 utser Lärarförbundet årligen Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 14 olika kriterier.

Eftersom Väsbys skolor drivs till ca 45 procent av fristående aktörer och Lärarförbundets ranking i 6 av de 14 kriterierna bara redovisar statistik för de kommunala skolorna blir rankingen inte heller helt rättvisande i jämförelse med kommuner som driver alla skolor i egen regi. Undersökningen fokuserar vidare på resultatet i de högre åldrarna.

Här återfinns hela rankingen: hela rankningen.

14 kriterier som grund

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

 1. resurser till undervisningen (bara redovisat för kommunala skolor)
 2. utbildade lärare (bara redovisat för kommunala skolor)
 3. lärartäthet (bara redovisat för kommunala skolor)
 4. friska lärare
 5. lärarlöner
 6. kommunen som avtalspart
 7. andel barn i förskola
 8. betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 (bara redovisat för kommunala skolor)
 9. betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.(bara redovisat för kommunala skolor)
 10. andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 (bara redovisat för kommunala skolor)
 11. andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 12. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
 13. andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
 14. övergång till högskolan

För mer information kontakta:

Björn Eklundh, kommundirektör 073-910 47 67

Inger Cronlund, projektledare "Ett lärande Väsby" 073-910 43 17

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67


Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se