Skip to main content

Väsbys skolor visar bättre resultat 2014

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 17:05 CEST

När betygsresultaten för 2014 rapporterats in visar det sig att samtliga Väsbys skolor höjer sina meritvärden för de niondeklassare som slutade skolan före sommaren. I Väsby pågår sedan en tid breda satsningar för att höja resultaten i Väsbys skolor. Projektet går under namnet "Ett Lärande Väsby" och har en bred politisk förankring.

-Det är glädjande att se att meritvärdena vänder uppåt, säger Björn Eklundh, kommundirektör. Vi kraftsamlar på skolan och vet att resultaten kommer bara vi är uthålliga i vårt arbete, från elev via lärare, föräldrar och hela vägen till tjänstemän och politik. Alla behöver engagera sig för att skolresultaten ska bli bättre och det är det som börjar hända nu, avslutar han.

Meritvärdena på totalen ökar från 196 till 218 i kommunen. Den största enskilda ökningen står Sandberska skolan för som ökar med hela 52 meritpoäng till 243. Högst meritpoäng har Sverigefinska skolan på 250.  För alla siffror se bif PPT fil. Eftersom meritvärdena ändrats är det dock svårt att jämföra rakt av.

För ytterligare information:

Björn Eklundh, kommundirektör  073-910 47 67

Inger Cronlund, projektledare  073-910 43 17

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg  073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se