Skip to main content

Almi listar två UIC-bolag bland 29 starka inkubatorföretag

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 07:30 CET

Almis inkubatorprogram BIG Sweden innefattar landets ledande företagsinkubatorer, däribland Uppsala Innovation Centre. Nu har Almi tagit fram listan BIG29 som visar 29 framgångsrika bolag som har utvecklats med hjälp av en företagsinkubator. Med på listan finns UICs alumnbolag ScandiDos och Halo Genomics, i dag under namnet Agilent Technologies.

Listan BIG29 består av bolag med spännande affärsidéer med stor tillväxtkraft på marknaden. Dessa bolag har skapat växande framgång och kommer att vara med i transformationen av det svenska näringslivet, enligt Almi.

ScandiDos utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer. Halo Genomics, i dag Agilent Technologies, utvecklar metoder för provpreparering i samband med genetiska sekvenseringsanalyser.

Hela listan - se bilaga.

Läs mer om företagsinkubatorernas resultat i Almis rapporter

Se sändningen här (startar efter ca 20 minuter)


För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera