Skip to main content

Gradientech släpper ny CellDirector för 3D-biologi

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 14:50 CEST

Gradientech AB, utvecklare av innovativa produkter för avancerade cellstudier, har lanserat sin andra CellDirector-produkt. Cellbiologer kan nu mäta hur celler kommunicerar i en miljö som är så lik kroppens egna miljö man kan komma.

Gradientech lanserade i veckan CellDirector Ruby – ett engångssystem för cellstudier för cellbiologiska forskningslab. Forskare kan nu mäta hur komplexa vävnadsprover eller till och med små embryonala organ kommunicerar och styrs av substanser i närmiljön i kroppen. Funktionen hos CellDirector Ruby, där celler får växa i en 3D-miljö, har varit efterfrågad för att kunna göra så naturtrogna laboratorieförsök som möjligt. CellDirector Ruby underlättar och bidrar till ökad förståelse för vad som exempelvis styr celler under tidig embryonal utveckling eller vad som får nerver att växa åt vilket håll.

Gradientechs CellDirector-produkter gör det möjligt för cellbiologer att förstå hur celler svarar på olika nivåer av signalmolekyler i sin närmaste omgivning, någonting som är avgörande inom många områden av utvecklingsbiologi och sjukdomsförlopp, t ex för att studera spridning av cancerceller eller initieringen av inflammationsprocesser.

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre (UIC) i programmet UIC Business Lab.

Läs mer på www.gradientech.se

Kontakt
Sara Thorslund, vd
Gradientech
E-post: sara.thorslund@gradientech.se
Tel: +46(0)736 29 35 80

Om Gradientech AB
Gradientech AB är en global leverantör av mikrofluidiksystem för högkvalitativ analys av cellers beteende som svar på gradienter av signalmolekyler. Detta forskningsområde är av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner samt inom läkemedels- och diagnostikindustrin. Företagets produkter gör det möjligt att direkt visualisera och kvantifiera hur celler svarar på olika signalprotein och läkemedel. Gradientech AB grundades 2009 och är ett privatägt spin-off företag från Uppsala universitet. www.gradientech.se 

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.