Pressmeddelande -

Funakoshi distribuerar Gradientechs CellDirector i Japan

Gradientech AB, utvecklare av innovativa produkter för avancerade cellstudier, utökar sitt distributörsnätverk i Asien med Funakoshi Co., Ltd. för att växa på den japanska marknaden.

Idag signerades avtalen med japanska Funakoshi för att distribuera Gradientechs nyligen lanserade CellDirector produkter på den japanska marknaden. Funakoshi är en välkänd distributör av life science-produkter i Japan och erbjuder sina kunder ett spännande utbud av de senaste produkterna på den internationella marknaden.

"Vi fick tidigt ett gott och väldigt professionellt intryck av Funakoshi. De har ett brett utbud av reagenser och olika assays från ledande tillverkare över hela världen och vi ser det väldigt positivt att Funakoshi kontaktade oss och vill introducera våra CellDirector-produkter för de japanska forskarna,"säger Sara Thorslund, vd på Gradientech. "I Japan finns en stark tradition hos forskare att alltid göra sina inköp via en japansk återförsäljare, så en väl fungerande distributör är ett måste för oss för att växa i Japan. Vi har haft förfrågningar från japanska potentiella kunder tidigare så det ska bli spännande att se vår försäljningsutveckling med Funakoshi."

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre (UIC) i programmet UIC Business Lab.

Kontakt
Sara Thorslund, vd
E-post: sara.thorslund@gradientech.se, tel: +46(0)736 29 35 80


Om Funakoshi Co., Ltd. 
Funakoshi är en av Japans ledande distributörer av reagens, assays och instrument för forskare inom life science området och närliggande områden. Funakoshi erbjuder sina japanska kunder ledande produkter från tillverkare över hela världen. För mer information om Gradientechs produkter som nu finns tillgängliga hos Funakoshi, vänligen kontakta Dr Kazuhiko Mitsui (tel: +81-3-5684-1653) eller besökwww.funakoshi.co.jp

Om Gradientech AB
Gradientech AB är en global leverantör av mikrofluidiksystem för högkvalitativ analys av cellers beteende som svar på gradienter av signalmolekyler. Detta forskningsområde är av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner samt inom läkemedels- och diagnostikindustrin. Företagets produkter kan i vissa fall ersätta djurförsök och bidrar på sikt till kortare ledtider för framtagning av nya läkemedel. Gradientech AB grundades 2009 och är ett privatägt spin-off företag från Uppsala universitet. www.gradientech.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se


Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • gradientech
 • celldirector
 • funakoshi
 • japan
 • distributör
 • läkemedel
 • cellstudier
 • life science
 • sara thorslund
 • återförsäljare
 • kazuhiko mitsui
 • företagsinkubator
 • inkubator
 • uic
 • uppsala innovation center
 • uppsala innovation centre
 • uppsalaföretag

Regioner

 • Uppsala


Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll