Skip to main content

Keri Facer ny gästprofessor på Zennströms klimatprofessur

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 08:23 CET

Keri Facer vill undersöka mäöjligheter till partnerskap mellan universitet och omvärld inom klimatområdet

Klimatforskaren Keri Facer från University of Bristol blir Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap. Hon kommer att fortsätta det strategiska utvecklingsarbetet inom detta område vid universitetet. Den 27 november deltar hon i ett panelsamtal med sina båda företrädare.

- Keri Facers forskning är verkligt tvärvetenskaplig och vår förhoppning är att hon kommer att bidra till det goda samtalet inom universitetet på området klimatforskning. Hennes båda företrädare har haft olika fokus. Där Doreen Stabinsky hade ett tydligt fokus på studentmedverkan har Kevin Anderson haft en betydligt mer utåtriktad roll. Keri har uttryckt en önskan om att studera hur forskare kan arbeta tillsammans inom detta viktiga område, vilket ger ytterligare en aspekt på klimatprofessuren, säger professor Marika Edoff ordförande i rekryteringsgruppen för professuren.

Keri Facer är professor i utbildningens och samhällets framtid vid University of Bristol. Hon forskar kring relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället, med särskilt focus på kunskap som kan behövas för att adressera samtida miljömässiga, ekonomiska, social och teknologiska förändringar. Hon leder sedan 2013 ett forskningsprogram vid Research Council UK (www.connected-communities.org), som genom konst och humaniora skapar nya relationer mellan samhälle och universitet, i syfte att hitta nya former av kunskapsproduktion kring aktuella samhällsutmaningar.

Keri Facer ser fram emot att möta nya kollegor och studenter i Uppsala och att etablera nya samarbeten både inom och utanför akademin.

- Detta är en fantastisk möjlighet för mig att arbeta över hela universitetet kring hur universitet kan bygga partnerskap med lokala, nationella och internationella aktörer för att utveckla kunskap och utbilda studenter så att vi klarar den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändring. Det är en ära att få ta denna roll och jag ser fram emot att få kontakt med organisationer och individer som vill samverka med universitetet inom detta område, säger hon.

Läs mer om Keri Facers projekt, publikationer och föreläsningar på hennes blogg http://kerifacer.wordpress.com/

I samband med att Keri Facer tillträder som gästprofessor hålls ett panelsamtal med Keri Facer och hennes två företrädare Doreen Stabinsky och Kevin Anderson. Detta äger rum den 27 november, kl 18 i Hambergsalen, Geocentrum, villavägen 16, Uppsala

Journalister hälsas välkomna, eventuella intervjuförfrågningar görs i förväg (se kontaktuppgifter nedan).

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Kontaktpersoner: 

Susanna Barrineau, koordinator, institutionen för geovetenskaper; naturresurser och hållbar utveckling, e-post: susanna.barrineau@cemus.uu.se

Marika Edoff, ordförande i rekryteringsgruppen (kan nås fram till 28/11), tel: 070-425 08 95, e-post: marika.edoff@angstrom.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se