Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Media no image

​Supergener kan bildas utan inversioner

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 13:43 CET

Inversioner behövs inte för att bilda supergener. Forskare vid Uppsala universitet kan visa att supergener kan bildas även på kromosomer som saknar inversioner eller andra strukturella förändringar. Det visar en ny studie som är publicerad i Nature Communications.

Media no image

Vargstammens inavel kartlagd i minsta detalj

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 17:00 CET

Forskare från bland annat Uppsala universitet har för första gången i detalj kartlagt hur arvsmassan hos en hotad djurart påverkas av kraftig inavel. Den storskaliga studien av den skandinaviska vargstammen publiceras i Nature Ecology & Evolution.

Media no image

Elena Namli och Jameson Garland delar på Martin H:son Holmdahl-stipendiet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:10 CET

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till Elena Namli, professor vid teologiska institutionen och institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och Jameson Garland, doktor vid juridiska institutionen.

Media no image

Hundägande kopplat till lägre dödlighet

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 11:00 CET

En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan hundägande och hjärt-kärlhälsa hos över 3,4 miljoner tidigare hjärtfriska svenskar i åldern 40-80 år. Den nya studien visar att hundägare hade lägre risk att dö av hjärtsjukdom eller andra orsaker under den tolv år långa uppföljningsperioden.

Media no image

​Flyktingkrisen analyseras i forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 13:41 CET

Var 2015 års flyktingkris en kris i fråga om flyktingar i sig eller en fråga om EU:s interna gränser, politisk polarisering och brist på krishantering? I ett nytt forskningsprojekt finansierat av EU Horizon 2020 och lett från Uppsala universitet, ska frågan studeras med utgångspunkt i elva olika länder och med 14 olika partners, från bland annat Irak, Libanon och Turkiet.

Universitetets forskningsmiljöer utvärderade

Universitetets forskningsmiljöer utvärderade

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 12:38 CET

För tredje gången har Uppsala universitet låtit genomföra en omfattande forskningsutvärdering. Denna gång har drygt 130 externa granskare särskilt fokuserat på universitetets forskningsmiljöer. Rapporten, KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017), har nu överlämnats till rektor och presenteras även för konsistoriet i eftermiddag.

Media no image

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 10:39 CET

Huruvida amning kan skydda mot astma och allergier har länge debatterats. I en studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, visar forskare nu att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma. Resultaten från studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunolog

Media no image

Tre ny hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 07:28 CET

Professorerna Lori G. Beaman, Sidnie White Crawford och Elaine Scarry har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets teologiska fakultet.

Media no image

Ny öppen källkodsprogramvara visar komplexa effekter av att kombinera läkemedel

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 07:30 CET

​Effekten av att kombinera kliniskt använda läkemedel för behandling av tjocktarmscancer kan variera mycket beroende på koncentrationer, alltifrån att läkemedlen motverkar varandra till att de förstärker varandra. Detta är huvudslutsatsen från en cellodlingsanalys där insamlade data analyserades med en ny öppen källkodsprogramvara, utvecklad av Uppsalaforskare.

Media no image

Forsskålsymposiet 2017: Framtiden för liberalismen

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 12:46 CET

Demokrati, mänskliga rättigheter och politisk frihet är inga självklara grundvärden i dagens världspolitik. Under de senaste åren har det liberala sättet att förhålla sig – politiskt, ekonomiskt och akademiskt – kommit att angripas från en starkt populistisk och auktoritär strömning. Framtiden för liberalismen är temat för 2017 års Forsskålsymposium vid Uppsala universitet.

Media no image

Alumnsalong med gäst avslutar halvdag om internationalisering av högre utbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 11:57 CET

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, gästar den 7 november Uppsala universitets Alumnsalong på GH nation. Evenemanget avslutar en halvdag på Blåsenhus för studenter och anställda. Ämnet är internationalisering av högre utbildning, ett högaktuellt tema i universitetsvärlden.

Uppsala universitets alumner i världen firar tillsammans

Uppsala universitets alumner i världen firar tillsammans

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 11:52 CET

​Den 7 november är det premiär för Uppsala universitets Global Alumni Day – en dag då Uppsala universitets alumner över hela världen samtidigt arrangerar alumnträffar och delar med sig till varandra via sociala medier. Uppslutningen är stor: Det kommer att firas i 62 städer i 45 länder!

Media no image

Hjärnforskaren Joseph E. LeDoux föreläser om ångest

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:35 CEST

Professor Joseph E. LeDoux är prisbelönt hjärnforskare, författare och musiker från New York. Den andra november kommer han till Uppsala och håller en Göran Gustafsson-föreläsning på temat ”Anxiety”.

Media no image

Juridiska fakulteten utser ny hedersdoktor

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 16:54 CEST

Till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, utnämns professor William E. Butler, verksam vid Pennsylvania State University, US

Media no image

Fredrik Palm får Eric K. Fernströms Svenska Pris

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 08:35 CEST

Den åttonde november tar Fredrik Palm emot Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2017. Han får priset för sin banbrytande och nydanande forskning om hur hypoxi står som central mekanism till utvecklingen av diabetesskador på njuren samt uppvisande av möjliga behandlingsvägar för att lindra dess effekter.

Media no image

Nya hedersdoktorer i vid medicinska fakulteten

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 08:30 CEST

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett musikern Ulf Johansson Werre, konstnärlig ledare vid Musicum, Uppsala universitet, professor Walter Doerfler vid Friedrich-Alexander-Universität Erlängen-Nürnberg och professor Kari Kustaa Alitalo vid Helsingfors universitet till nya hedersdoktorer.

Media no image

Ny studie kan förbättra behandling av neuroendokrina tumörer

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:30 CEST

Patienter med neuroendokrina tumörer som spridit sig utanför tarmen bör inte opereras innan de uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som publiceras i JAMA Oncology.

Media no image

Nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 08:35 CEST

De amerikanska professorerna Henry Jenkins, som bland annat forskar på nätaktivism, och I. William Zartman, som forskar på konfliktlösning, har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Media no image

Nya hedersdoktorer vid farmaceutiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 12:54 CEST

Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett professor Christopher J.H Porter vid Monash University och professor Fang-Rong Chang vid Kaohsiung Medical University till nya hedersdoktorer.

Media no image

​Belöning, bekräftelse och beroende

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 16:14 CEST

Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar. Under årets Olof Rudbeckdag kan du ta del av dagsaktuell forskning om psykisk ohälsa inom många delar av samhället. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.