Okavmpwkqy6zkiouue1c

Stort samarbetsprojekt med Sydafrika inom hållbar utveckling inleds

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 09:47 CET

Uppsala universitet har sedan länge haft ett stort engagemang i Sydafrika och nu tas ytterligare ett steg. The South Africa – Sweden University Forum, Sasuf, involverar hela 30 universitet i Sydafrika och Sverige samt ett antal forskningsfinansiärer och andra aktörer. Syftet är att skapa forskningssamarbeten inom hållbar utveckling.

Kmcwqchcvyuurcybd95v

Visst kunde Archaeopteryx flyga

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 17:00 CET

Frågan om huruvida dinofågeln Archaeopteryx från yngre juraperioden höll sig på marken, var en glidare eller en aktiv flygare har fascinerat paleontologer i årtionden. En internationell grupp med forskare från bland annat Uppsala universitet visar i en ny studie att Archaeopteryx vingar var utformade för tillfälliga flygturer, men inte för så avancerade flygningar som dagens fåglar klarar.

Kyl6aluam1kyn4wpj2zo

Iberiska halvöns genetiska historia skiljer sig från centrala och norra Europas

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 20:00 CET

I en tvärvetenskaplig studie publicerad i PNAS har en internationell grupp forskare använt sig av arkeologiska och genetiska data tillsammans med isotopanalyser för att fånga 4000 år av Iberiska halvöns förhistoria.

Media no image

​Kombinera läkemedel nödvändigt för att bromsa hjärntumörer hos barn

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 10:58 CET

Forskare från Uppsala universitet har, i samarbete med flera amerikanska kollegor, hittat en akilleshäl för den vanligaste formen av elakartade barnhjärntumörer. Genom att kombinera två sorters läkemedel går det att samtidigt angripa cancercellens delning och dess förstärkningssystem, vilket behövs för att behandlingen ska bli tillräckligt effektiv. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncogene.

MYC är ett protein som kan binda till specifika platser i genomet (DNAt) inne i cellens kärna och som på så sätt styr produktionen av ett flertal viktiga gener. MYC är ofta överproducerat i aggressiv cancer av typen medulloblastom, som är den vanligaste formen av elakartade hjärntumörer som drabbar barn. MYC-proteiner styr cancerns tillväxt genom att först dirigera proteiner som styr cellcykeln att öka celldelningen och sen skruva upp olika förstärkningssignaler i cancercellen som gör den ännu farligare. Trots att MYC-proteiner är inblandade i nästan hälften av all typ av cancer hos människa, finns det idag inga effektiva läkemedel som, var för sig, på ett direkt sätt kan hämma dem.

Forskningsgruppen, som letts från Uppsala universitet, testade först ett läkemedel som hämmar proteinet CDK2 som i sin tur styr cellcykeln hos delande cancerceller. Läkemedlet visade sig bromsa cellcykeln men kunde även effektivt hämma MYC i hjärncancerceller. Men endast i kombination med en så kallad BET-hämmare, en substans som hindrar att MYC förstärker andra gener i cellen, blev effekten tillräckligt stark för att slå ut cancerns tillväxt ordentligt. De båda substanserna testades i olika modellsystem som drivs av MYC-proteiner och direkt på odlade hjärncancerceller från patienter med onormalt höga nivåer av MYC-proteiner.

- Vi såg att substanserna som användes i behandlingen tog sig över blodhjärnbarriären vilket gör att de faktiskt tar sig fram och kan attackera tumörcellerna i hjärnan. Blodhjärnbarriären omsluter våra hjärnor och stänger normalt ute onödiga eller potentiellt farliga substanser, inklusive många typer av läkemedel att nå in till hjärnan. Att ett läkemedel tar sig ända fram till sitt mål i hjärnan är förstås en förutsättning för att de ska kunna användas effektivt i klinisk behandling av dessa patienter, säger Fredrik Swartling, docent på institutionen för immunologi, genetik och patologi på Uppsala universitet som ledde studien.

Läkemedlet som hämmar CDK2 prövas redan kliniskt för andra typer av cancer, men BET-hämmaren har inte tillräckligt stabila egenskaper i kroppen vilket krävs för att den ska kunna användas som ett läkemedel. I avsaknad av en mer stabil BET-hämmare som tar sig över blodhjärnbarriären är det än så länge inte är möjligt att testa denna kombination på patienter med medulloblastom.

Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Oncogene visar trots allt att denna kombination är mycket effektiv för de allvarligaste typerna av hjärntumörer som har höga nivåer av MYC.

För mer information kontakta Fredrik Swartling, docent vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, tel: 018-471 4868 e-post: fredrik.swartling@igp.uu.se

Bolin et al. Combined BET bromodomain and CDK2 inhibition in MYC-driven medulloblastoma.https://www.nature.com/articles/s41388-018-0135-1  

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Forskare från Uppsala universitet har, i samarbete med flera amerikanska kollegor, hittat en akilleshäl för den vanligaste formen av elakartade barnhjärntumörer. Genom att kombinera två sorters läkemedel går det att samtidigt angripa cancercellens delning och dess förstärkningssystem, vilket behövs för att behandlingen ska bli tillräckligt effektiv. Forskningsresultaten publiceras i Oncogene.

Läs vidare »
Nsfe0hjl8yjxkuhc0znm

Förändringar av isvolymer och havsnivåer påverkar ökenutbredning och monsunregn

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 12:21 CET

Både den östasiatiska sommarmonsunen och utbredningen av öken i Eurasien under istiden påverkades av isvolymer och ändringar i havsnivåerna i betydligt högre grad än man tidigare trott. Det visar en studie ledd av forskare vid Uppsala universitet som publicerats i Nature Communications.

Media no image

Spelande ungdomar har inte färre vänner

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:30 CET

Datorspelande ungdomar har inte färre vänner i skolan än sina icke datorspelande skolkompisar. Det visar två nya studier från Uppsala universitet.

I studierna har forskarna Lina Eklund och Sara Roman undersökt hur datorspelande påverkar ungdomars vänskapsrelationer. Resultaten visar att varken de ungdomar som lägger mycket tid på att spela eller de som identifierar sig som spelare (gamers) har färre vänner i skolan än de som spelar lite eller inte alls. Studierna visar också att de ungdomarna som identifierar sig som spelare tenderar att bli vänner med varandra. Med andra ord verkar datorspelande som gemensamt intresse leda till nya vänskaper i skolan.

Ungdomarna i studien menar själva att i och med att de närmar sig vuxenlivet, så begränsar de och hanterar sitt spelande på ett sådant sätt att de kan prioritera sådant som individuella ungdomar finner viktigt, till exempel vänner, sport eller skola.

Studien bygger på analys av alla ungdomar (115 stycken) som började i en ny gymnasieskola i en svensk storstad och hur deras sociala nätverk skapas och förändras under deras första år på gymnasiet samt 10 djupintervjuer med datorspelande gymnasieungdomar.

- Resultaten är både förvånande och förväntade, vi trodde nog att det skulle visa sig att "spelare" blir vänner med varandra. Det är en så pass viktig del av dagens ungdomskultur att något annat vore konstigt, där ungdomar förr kom samman av delad musiksmak är spel nu en viktig del av mediekonsumtionen. Däremot var vi mindre säkra på huruvida spelare skulle vara mindre sociala, eller alltså ha färre vänner i skolan. Den tidigare forskningen är begränsad här, säger Lina Eklund.

För mer information kontakta:
Lina Eklund, institutionen för informatik och media. Uppsala universitet, tel: 070-3318183, lina.eklund@im.uu.se
Stockholm Internet Research Group www.sirg.se
Sara Roman är verksam vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lina Eklund, Sara Roman (2018) Digital Gaming and Young People’s Friendships, A Mixed Methods Study of Time Use and Gaming in School, Young: Nordic Journal of Youth research
https://doi.org/10.1177/1103308818754990

Lina Eklund, Sara Roman (2017) Do adolescent gamers make friends offline? Identity and friendship formation in school, Computers in Human Behavior, doi: 10.1016/j.chb.2017.03.035

Studierna är finansierade av Forte.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Datorspelande ungdomar har inte färre vänner i skolan än sina icke datorspelande skolkompisar. Det visar två nya studier från Uppsala universitet.

Läs vidare »
Fnfakm1ssqeov1lvpour

Vetenskapsfestivalen SciFest 8-10 mars på Fyrishov

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:57 CET

​Varför är det dåligt med antibiotikaresistens? Vad är dina kläder gjorda av? Kan ketchupeffekten vara ett gynnsamt fenomen hos ett läkemedel? Allt det kan du grotta ner dig i, på sjunde upplagan av Uppsala universitets vetenskapsfestival SciFest nu till helgen. 8-9 mars för skolor, lördag 10 mars är alla välkomna!

Qf38bdmnczzzeroytksu

Gå för alla hjärnor – Bissen Brainwalk

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 07:45 CET

Innan bandyfinalerna den 17 mars har alla uppsalabor möjlighet att göra en insats för hjärnforskningen. Välgörenhetspromenaden Bissen Brainwalk startar vid Segerstedthuset, där hjärnforskare finns på plats för att svara på frågor, och avslutas vid Studenternas IP. Entrén till damernas bandyfinal ingår i startavgiften.

Media no image

Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 08:16 CET

Tre Gustaf Adolfsmedaljer i guld och fyra i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet, för betydelsfulla insatser.

Medaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.

Medaljen utdelas av konsistoriet efter beredning i konsistoriets förtroenderåd.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik, belönas för sin forskning inom området läkemedelsformulering och för omfattande ledningsinsatser, som prefekt vid institution för Farmaci, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt dekanus för den farmaceutiska fakulteten. Göran Alderborns ledarinsatser har präglats av kompetens, administrativ skicklighet och engagemang.

Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap, har förenat forskning om genusfrågor inom litteratur och kultur med omfattande ledningsuppdrag. Som dekanus vid historisk-filosofiska fakulteten drev hon fram skapandet av Engelska parken som ett gemensamt campus. Som vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap bidrog hon bland annat till samgåendet med Campus Gotland. Hon har även lett arbetet projektet med Humanistiska teatern. Margaretha Fahlgren har varit handlingskraftig i sina ledningsuppdrag och bidragit till universitetets utveckling.

Michael Thuné har som prefekt under många år utvecklat institutionen för informationsteknologi, med ett kollegialt ledarskap präglat av transparens i ställningstaganden och beslut samt tillgängliga och öppna informationskanaler som gör att medarbetare känner sig trygga och hörda. Michael Thuné har under många år engagerat sig i jämställdhetsarbete, som ledamot och ordförande i fakultetens jämställdhetskommitté och som rektorsråd. Med sitt orubbliga lugn samt vänliga och generösa attityd är han en förebild för många.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver:

Marianne Andersson, akademiombudsman och senare chefsjurist vid Uppsala universitet Innovation, belönas för sina mångåriga insatser med att stödja universitetet och dess ledningar i juridiska frågor. Hon har även hanterat donationsärenden och som föreståndare för universitetets ridverksamhet gjort betydande insatser.

Björn Gembert har som biträdande och tillförordnad kanslichef, som utbildningsledare under nästan två decennier och dessförinnan som lärare inom ämnet kvartärgeologi gjort stora insatser inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Björn har gedigna kunskaper inom utbildningsområdet, ett professionellt förhållningssätt och alltid universitetets bästa för ögonen. Därigenom har han skapat stor respekt för sin gärning och förtroende inom fakulteten och är en förebild inom universitetsförvaltningen.

Ingrid Henriksson, avdelningsdirektör, har arbetat vid universitetsförvaltningen i mer än 40 år. Hennes insatser har präglats av ansvarstagande, saklighet och djup kunskap. Vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter har hon fungerat som mentor för både medarbetare och akademiska ledare. Hon har därmed varit ett kompetensnav och en brygga i en verksamhet under ständig förändring. Vänlighet, kompetens och ämneskunskap har kännetecknat hennes gärning.

Läkaren och docenten Lars Jonsson har byggt upp universitetets funktion för kommersialisering, näringslivssamverkan och nyttiggörande. Han var UU Innovations första chef och har varit VD för Uppsala universitets holdingbolag, UUAB, alltsedan starten 1998. Efter under 20 år ha investerat i 93 nya bolag, står UUAB finansiellt starkt med drygt 70 miljoner i eget kapital. Holdingbolagens 50 portföljbolag tog under 2017 in över en miljard från andra investerare. Lars Jonsson har etablerat UUI och UUAB som vitala delar av Uppsalas väl fungerande innovationssystem, och därmed bidragit till att universitetets kunskapsbas kommer till nytta i samhället.

För mer information, kontakta akademisekreterare Linda Lundberg, tel: 018-471 1704, linda.lundberg@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Tre Gustaf Adolfsmedaljer i guld och fyra i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet. Medaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.

Läs vidare »
Wvktdeikjohknbfldk1v

​Storskaligt demoprojekt av magnetlager visar effektiviseringspotential i vattenkraft

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 07:00 CET

Under vintern 2018 har forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Vattenfall och Energimyndigheten testat ett unikt magnetlager vid Porjus kraftverk. Målet är att bygga världens mest effektiva vattenkraftgenerator. - Anläggningen blir också ovärderlig som demonstrationsprojekt och experimentobjekt för framtida studier, säger Urban Lundin, ansvarig forskare vid Uppsala universitet.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • presskdvontavolnurihftovktqo@uadm.uuuu.se
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Lirlndvma.tgKoffmajbr@qluaoqdm.uoiu.ajssnfse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • xjeldainvv.baiackstromipbnsztmce@uxjadm.usuu.se
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.lindberg@uadm.uu.se
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida