Media-no-image

Första diamanterna i svenskt berg upptäckta

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 08:15 CET

Det finns diamanter i de Jämtländska Snasahögarna. Diamanterna är små men berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen menar forskare från Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor. Forskarnas studie om de jämtländska diamanterna och om hur den nedtryckta jordskorpan där de bildats kommit upp till jordens yta igen publiceras nu i tidskriften Geology.

Diamanter har i Sverige tidigare påvisats tentativt som fynd i samband med guldvaskning, men aldrig helt kunnat bekräftas, och aldrig i fast berg.

- Diamanterna som vi har hittat är mer värdefulla i ett vetenskapligt perspektiv än rent ekonomiskt. Men de är riktiga diamanter, säger Jaroslaw Majka vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, som lett studien.

När kontinenter kolliderar kan delar av skorpan hos den ena kontinenten subduceras, det vill säga tvingas ned till stora djup under den andra, över 100 kilometer ned. Trycken på dessa djup kan bilda diamanter av befintligt kol i den nedtryckta jordskorpedelen. Dessa diamanter är långt mindre än normala ädelstensstorlekar, men de berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen. Under denna nedtryckning blir bergarterna mera kompakta, och den högre densitet de får gör det i princip omöjligt för dem att senare lyftas upp mot jordens yta, en process som normalt verkar på lättare bergarter. Trots detta påträffas ibland sådana tunga bergarter vid jordens yta.

Nu har forskarna vid Centret för experimentell mineralogi, petrologi och geokemi (CEMPEG) vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet tillsammans med kollegor i Slovakien, Tyskland, Polen och Japan upptäckt och beskrivit sådana tunga, diamantförande bergarter i de svenska fjällen, närmare bestämt från Snasahögarna i Jämtland.

Upptäckten gör att man får ompröva existerande modeller för hur sådan djupt nedtryckt kontinental jordskorpa kan lyftas upp, och forskargruppen med Jaroslaw Majka i spetsen kommer med en ny, innovativ modell för att förklara detta. Upplyftningen av de tunga bergarterna kan hjälpas av att den lokala kompressionen minskas genom att en del av manteln dras med nedåt, ovan den subducerade biten kontinental jordskorpa. Denna mekanism skulle fungera i stil med en underjordisk dammsugare, fast på kontinentskala! På detta sätt skulle de diamantförande bergarterna kunna ”sugas upp” mot jordytan.

Upptäckten av diamanterna presenterades ursprungligen som ett mastersarbete av Åke Rosén, under ett möte organiserat av Svenska Mineralogiska Sällskapet (SMS) förra året.

För mer information kontakta gärna Jaroslaw Majka, tel: 0702 823 330, e-post:  jaroslaw.majka@geo.uu.se

Majka et al (2014) Microdiamonds discovered in the Seve Nappe (Scandinavian Caledonides) and its exhumation by the “vacuum-cleaner” mechanism, Geology

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Det finns diamanter i de Jämtländska Snasahögarna. Diamanterna är små men berättar en unik historia om den geologiska utvecklingen menar forskare från Uppsala universitet tillsammans med internationella kollegor. Forskarnas studie om de jämtländska diamanterna och om hur den nedtryckta jordskorpan där de bildats kommit upp till jordens yta igen publiceras nu i tidskriften Geology.

Läs vidare »
Hgiqkicbqc5becbbnk9g

Helen Clark talar i Uppsala om världens framtid

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 08:20 CET

Den nya internationella utvecklingsagendan är i fokus när chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP och tidigare premiärministern i Nya Zeeland Helen Clark håller 2014 års Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala universitets aula den 4 november.

Media-no-image

Olika hjärntumörer har visat sig ha samma ursprung

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 22:00 CET

Gliom är ett samlingsnamn för allvarliga hjärntumörer. Olika typer av gliom diagnostiseras som separata sjukdomar och har ansetts utgå från olika celltyper i hjärnan. Nu har forskare vid Uppsala universitet visat att en och samma ursprungscell kan ge upphov till olika sorters gliom. Det har betydelse för den grundläggande förståelsen för hur dessa tumörer bildas vilket i förlängningen kan leda till mer effektiva och specifika behandlingar.

Resultaten publiceras i tidskriften Journal of Neuroscience.

De vanligaste primära, maligna hjärntumörerna hos vuxna, så kallade gliom, bildas från de celler i hjärnan som inte är nervceller. De är allvarliga tumörer som saknar effektiv behandling och där återfall i sjukdom är vanligt. Det finns olika typer av gliom och de klassificeras enligt ett etablerat system baserat på den celltyp som tumören tros ha uppkommit från. De vanligaste gliomen är astrocytom som är uppkallade efter astrocyter, och oligodendrogliom, som tros utgå från oligodendrocyter. Patienter med astrocytom har en sämre prognos än patienter med oligodendrogliom och tumörformerna är separata kliniska diagnoser.

– Eftersom de båda tumörformerna ser olika ut och har olika prognos så har man antagit att de uppkommer från olika ursprungsceller i hjärnan, men faktum är att den exakta urspungscellen inte är klarlagd för några gliom. Vi har länge varit intresserade av att ta reda på mer om ursprunget till gliom och hur det samverkar med de genetiska förändringar som gör att tumören bildas, säger Lene Uhrbom, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, och ansvarig för den aktuella studien.

Tillsammans med kollegor i USA har Lene Uhrboms forskargrupp studerat utvecklingen av gliom hos möss. Med hjälp av tumörmodeller för både astrocytom och oligodendrogliom, som är mycket lika tumörerna hos människa, kunde de visa att en och samma celltyp, en så kallad oligodendrocytprekursorcell, kan ge upphov till båda tumörformerna.

Forskarna upptäckte att det inte är ursprungscellen utan de genetiska förändringarna i cellerna som styr vilken sorts tumör det blir. Genom att analysera genaktiviteten i ett stort antal astrocytom och oligodendrogliom från människa kunde de också konstatera att dessa var mycket mer lika varandra än man tidigare trott, vilket stöder deras fynd att de olika gliomdiagnoserna kan ha samma ursprung.

– Vi såg att en och samma typ av mer differentierad ursprungscell, som man tidigare endast har visat att den kan bilda oligodendrogliom, även har möjlighet att ge upphov till astrocytom. Det är nytt och bidrar till en ökad kunskap om de basala mekanismer som orsakar gliom, säger Lene Uhrbom.


För mer information kontakta Lene Uhrbom, e-post: lene.uhrbom@igp.uu.se, tel 018- 471 5063


Mer om gliom och ursprungsceller för cancer
Gliom är en allvarlig sjukdom som saknar effektiv behandling. Genom att lära sig mer om de grundläggande mekanismer som styr gliomutveckling och gliomcellers biologi ökar också möjligheten att hitta nya, tumörcells-specifika strategier för att hindra dessa celler från att växa. Ursprungscellen för cancer bidrar till cancercellernas egenskaper och gör att vi har många olika typer av cancer, t ex bröst- och prostatacancer, som uppvisar olika biologiska och kliniska egenskaper beroende på sitt ursprung. För de flesta cancrar är den exakta ursprungscellen fortfarande okänd. Det beror till stor del på att det är ett svårstuderat område då mänskliga tumörer redan är i ett sent utvecklingsstadium när de diagnostiseras och ursprunget omöjligt att avgöra. Av den anledningen måste relevanta musmodeller användas så att sjukdomsförloppet kan styras och följas.


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Olika typer av gliom diagnostiseras som separata sjukdomar och har ansetts utgå från olika celltyper i hjärnan. Nu har forskare vid Uppsala universitet visat att en och samma ursprungscell kan ge upphov till olika sorters gliom. Det har betydelse för den grundläggande förståelsen för hur dessa tumörer bildas vilket i förlängningen kan leda till mer effektiva och specifika behandlingar.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk hiphop undersökt i ny avhandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 09:46 CET

Populärkultur är en viktig arena där sociala identiteter skapas och bearbetas. I en ny avhandling i sociologi visar Kalle Berggren hur social ojämlikhet är ett centralt tema inom svensk hiphop. Studien visar att detta gäller såväl klass och rasism som frågor om kön och sexualitet.

Det finns många bilder av hiphop. Genren ses ofta antingen som antirasistisk eller som extra sexistisk och homofob. Men hur pratar rapartister egentligen om teman som rasism, klass, kön och sexualitet i sina låttexter? Medan det finns en hel del forskning om hiphopkulturen i USA, är Kalle Berggrens avhandling om svensk hiphop en av de första studierna i Europa som försöker ta ett helhetsgrepp på frågor om såväl kön och sexualitet som klass och ras.

I avhandlingen ”Reading rap” analyseras låttexter från ett 40-tal svenska rapartister under två decennier, från början av 1990-talet och framåt. Bland rappare som är män är frågor om rasism och klassojämlikheter framträdande i texterna.

- Det finns berättelser om erfarenheter av alltifrån kronofogden och socialtjänsten till diskriminering på arbetsmarknaden, och inte minst om rasism från polisens sida, säger Kalle Berggren.

Studien visar samtidigt att kritiken av den svenska rasismen och klassamhället ofta hänger ihop med föreställningar om kön och sexualitet. Bland män används gärna ”bög” som ett skällsord för att beskriva polisen. Men samtidigt som manliga rappare tar avstånd från homosexualitet finns en ambivalens i och med att de ofta ger uttryck för mycket kärlek till sina ”bröder” och ”grabbar”.

- De utför ett intressant gränsdragningsarbete här, när de å ena sidan ger uttryck för att älska andra män mest, men å andra sidan tydligt tar avstånd från att vara homosexuella.

Hos kvinnor är frågor om klass och ras mindre framträdande och istället kritiseras mansdominansen och sexismen inom såväl hiphopscenen som samhället i stort.

- Det kan handla om att bli sedd som en avvikare eller paradox inom hiphoppen, berättar Kalle Berggren. Men det finns också berättelser om mäns våld mot kvinnor, om ojämlika löner och om killar som beter sig sexistiskt i relationer.

Avhandlingen visar även hur forskning om maskulinitet kan vidareutvecklas genom att i större utsträckning använda sig av aktuell feministisk teori. I fokus står poststrukturalistisk feminism, feministisk fenomenologi, intersektionalitet och queerteori.

Läs avhandlingen digitalt: Reading Rap: Feminist Interventions in Men and Masculinity Research

För mer information kontakta Kalle Berggren, tel: 073-628  47 11, e-post: kalle.berggren@soc.uu.se.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Populärkultur är en viktig arena där sociala identiteter skapas och bearbetas. I en ny avhandling i sociologi visar Kalle Berggren hur social ojämlikhet är ett centralt tema inom svensk hiphop. Studien visar att detta gäller såväl klass och rasism som frågor om kön och sexualitet.

Läs vidare »
Media-no-image

Sömnstörningar ökar risken för Alzheimers sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 08:44 CET

En ny studie från sömnforskare vid Uppsala universitet visar att män som rapporterade sömnstörningar löpte en ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom jämfört med dem som sov gott. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

I den nya studien har forskarna följt över 1000 män från Uppsala mellan åren 1970 och 2010. När studien började var männen 50 år gamla. Studiens resultat visar att de som uppgav sömnstörningar hade en högre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom och att risken ökade särskilt om sömnstörningen förekom sent i livet. Dessa data tyder på att regelbundna goda sömnvanor kan vara betydelsefulla för att främja hjärnhälsan hos män.

- Vi visar att män som angav att de hade en sömnstörning löpte 50 procent högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom jämfört med dem utan sömnstörningar. Ju senare sömnstörningarna dykte upp desto högre blev risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Dessa fynd tyder på att behandlingsstrategier som inriktas på att försöka förbättra sömnen och dess kvalitet sent i livet kan bidra till att minska risken för att senare utveckla Alzheimers sjukdom, säger sömnforskaren Christian Benedict vid Uppsala universitet som har lett studien.

- Det är viktigt att poängtera att det finns flera livsstilsfaktorer, såsom fysisk träning, som kan påverka hjärnans hälsa. Det är viktigt att ha i åtanke att man kan påverka flera av dessa livsstilsfaktorer - däribland ens sömnvanor - för att hjärnan inte ska åldras i förtid eller drabbas av sjukdom då man blir äldre, säger Christian Benedict.

I en studie som publicerades tidigare i år i den vetenskapliga tidsskriften Sleep visade Christian Benedict och hans forskarkollegor från Uppsala universitet att då unga, tidigare friska män utsätts för en enda natts sömnbrist, ökar blodnivåerna av två molekyler som tidigare har visats stiga i blodet efter hjärnskada.

Benedict C et al. Self-reported sleep disturbance is associated with Alzheimer's disease risk in men. Alzheimer’s & Dementia (in press).

Den utförda forskningen och forskarna stöds huvudsakligen av svenska Hjärnfonden och Novo Nordisk Fonden.

För mer informatoin, kontakta Christian Benedict, forskare neurovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, mobil: 070-425 02 15, e-post: christian.benedict@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informationsansvarig vid  neurovetenskapliga institutionen, mobil:  0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

En ny studie från sömnforskare vid Uppsala universitet visar att män som rapporterade sömnstörningar löpte en ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom jämfört med dem som sov gott. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

Läs vidare »
Media-no-image

Europeiskt konsortium ska bekämpa antibiotikaresistens och bristen på nya läkemedel

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 09:01 CET

EU har tagit ett avgörande initiativ för att tackla det ökande globala problemet med antibiotikaresistens. Genom en stor satsning med både privata och offentliga medel lanseras idag projektet DRIVE-AB (Driving Reinvestment in R&D and Responsible Antibiotic Use), där Uppsalaforskare har en viktig roll.

Den stora satsningen DRIVE-AB finansieras med totalt 9.4 miljoner Euro av både privata och offentliga medel av EU Innovative Medicines Initiative. Konsortiet ska ta definiera en standard för ett ansvarsfullt användande av den lilla återstående reserven av effektiva antibiotika samt ta fram, testa och rekommendera helt nya ekonomiska modeller för läkemedelsindustrins investeringsvilja att producera nya antibiotika.

WHO har identifierat antibiotikaresistens som ett av de tre största hoten mot människans hälsa. Varje år dör cirka 25 000 personer i EU av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Den årliga kostnaden beräknas till 1.5 miljarder Euro, men den verkliga ekonomiska och sociala kostnaden är okänd. Nya former av resistens fortsätter att uppstå och spridas, och minskar därmed läkarnas möjlighet att hålla infektionerna under kontroll. Trots det uppmärksammade och ökande behovet av nya läkemedel är det endast två nya klasser av antibiotika som kommit ut på marknaden de senaste 30 åren. Läkemedelsindustrin har lämnat arenan eftersom området anses vara ett ekonomiskt högriskområde där investeringar inte kan väntas betala sig.

DRIVE-AB är ett kraftfullt konsortium med partners i 11 europeiska länder, från akademin, forskningsinstitut samt läkemedels- och bioteknikbolag. De kommande tre åren ska de samla sina expertkunskaper, sina erfarenheter och resurser till att skapa och testa ekonomiska modeller för R&D inom antibiotikaområdet, för att stimulera investeringar inom detta angelägna område. Samtidigt kommer konsortiet att undersöka hur befintliga och nya läkemedels effektivitet kan bibehållas genom att definiera en lämplig och ansvarsfull nivå för hur de ska användas. Projektet sammanför erfarenhet och kunskap som spänner över alla faser från forskning, utveckling, finansiering, klinisk användning, förvaltning, ekonomiska modeller samt utvärdering av folkhälsopolicys.

Konsortiet kommer att samverka med ett flertal aktörer och andra konsortier och projekt runt om i världen för att säkerställa att all tillgänglig expertis används på bästa sätt. Viktigt är att konsortiet inkluderar partners och aktörer med globala perspektiv som har möjlighet att implementera resultatet för bästa effekt.

-   Jag är verklig entusiastisk över DRIVE-AB:s ambitiösa agenda med en unik expertpanel från flera olika discipliner, som medicin, naturvetenskap, ekonomi och business från klinisk, akademisk och kommersiell sektor, säger konsortiets projektledare Stephan Harbarth, University of Geneva.  

-   Den dubbla risken som antibiotikaresistensen och den nästa tomma antibiotikabanken innebär är ett verklig hot mot folkhälsan. Endast ett samarbeta i stor skala med globala aktörer fungerar för att hantera denna krissituation. Jag är övertygad om att den internationella expertisen och motivationen och bredden bland konsortiets partners är rätt för den komplexitet och de utmaningar som ska mötas, fortsätter han.

Från Uppsala universitet tar det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet en ledande roll, i samarbete med medicinska fakulteten och den internationella läkemedelsindustrin. Huvudansvarig vid Uppsala universitet är professor Francesco Ciabuschi på företagsekonomiska institutionen. Men gruppen är tvärvetenskaplig med forskare från företagsekonomi, medicin, informatik och media, ekonomisk historia, juridik, utbildningsvetenskap och teknikvetenskap.

-   DRIVE-AB har samlat de allra bästa inom viktiga områden och har redan mött ett mycket stort intresse från omvärlden. Att business och organisation involveras i ett antibiotikaresistensprojekt är unikt men som jag ser det helt nödvändigt för att nå resultat och inom detta område har Uppsala en framträdande roll i projektet. Men universitetets projektgrupp spänner över alla vetenskapsområden, vi lär oss väldigt mycket av varandra, säger Francesco Ciabushi.

-   Denna unika satsning från EU visar en förståelse för att stora samhällsproblem förutsätter aktiv samverkan mellan olika aktörer och vetenskapliga discipliner, där humaniora och samhällsvetenskap är en naturlig del. Det är ett mycket spännande projekt, säger EU-koordinator Gustav Sigeman vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Partners i alfabetisk ordning:

British Society for Antimicrobial Chemotherapy
Chatham House
Center for Anti-Infective Agents
Heidelberg University
London School of Economics and Political Science
Norwegian Institute of Public Health
Radboud University Medical Center
Tel Aviv Sourasky Medical Center
University of Antwerp
University of Geneva
University of Lorraine
University of Rijeka Medical Faculty
University of Strathclyde
University of Tübingen
Uppsala University
Wageningen University

samt EFPIA-medlemmarna Astellas Pharma Europe LTD, AstraZeneca AB, Cubist Pharmaceuticals GmbH, GlaxoSmithKline Research & Development, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Limited and Sanofi-Aventis Research & Development.

DRIVE-AB är ett av flera IMI-projekt som sjösattes 2008 och är världens största ”public-private partnership” (PPP) inom life science, med en budget på 3.3 miljarder Euro för 2014-2024. Genom ett gemensamt åtagande mellan EU och branschorganisationen EFPIA finns 46 pågående projekt med syftet att snabba på utvecklingen av bättre och säkrare mediciner för patienter.

Mer information finns på www.drive-ab.eu och en överblick över projekten på www.imi.europa.eu.

För mer information kontakta:

I Uppsala:
Francesco Ciabuschi, professor vid företagsekonomiska institutionen, tel: 073-67 14 104, eller Francesco.Ciabuschi@fek.uu.se

Gustav Sigeman, EU-koordinator vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, tel: 070-167 94 09, gustav.sigeman@uadm.uu.se

Internationellt:
Professor Stephan Harbarth, University of Geneva’s Faculty of Medicine and Geneva University Hospitals 4, rue Gabrielle-Perret-Gentil CH-1211 Genève 14
Tel. +41-22-372.9828
Email: stephan.harbarth@hcuge.ch

Dr. Ursula Theuretzbacher
Center for Anti-Infective Agents, Vienna, Austria
Tel: +43 1 479 70 24
Email: utheuretzbacher@cefaia.com

Judith Hackett
Astra Zeneca AB

1 Medimmune Way Gaithersburg MD
20878, US

Tel: +1301-398-0500
Email: Judith.Hackett@astrazeneca.com

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

EU har tagit ett avgörande initiativ för att tackla det ökande globala problemet med antibiotikaresistens. Genom en stor satsning med både privata och offentliga medel lanseras idag projektet DRIVE-AB (Driving Reinvestment in R&D and Responsible Antibiotic Use), där Uppsalaforskare har en viktig roll.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala tar initiativ för forskningsbaserad skola

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 14:10 CEST

Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

-   Vi har uppfattat en reformtrötthet och en önskan från lärarna att själva få möjlighet att vidareutveckla undervisning och arbetsmetoder. Därför lanserar vi nu en digital plattform med fokus på forskningsbaserad kompetensutveckling för lärare inom alla nivåer och ämnen, berättar Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet, som grundat plattformen tillsammans med kollegan Lena Molin.

Den digitala plattformen – Academy of Education (www.acedu.se) – kommer att byggas upp stegvis i samarbete med skolans aktörer, lärarutbildare, lärarstudenter och utbildningsforskare. Syftet är att lärare på alla nivåer inom skolan och i alla ämnen ska kunna dela och diskutera lektioner och undervisningsidéer kopplat till undervisningsmålen – i dialog med verksamma forskare och metodiker. Just forskningsanknytningen skiljer den från existerande digitala tjänster som syftar till delning av undervisningsmaterial.

-   Målet är inte bara delning av lektioner, utan att ge lärarna möjlighet att kvalitetssäkra och kontinuerligt vidareutveckla sina idéer i dialog med forskare, metodiker och andra lärare. Vi har referensgrupper av forskare och metodiker inom alla ämnesområden som kommer att bidra med responser, referenser och råd. Kvalitetssäkringen är gratis och skapar därtill en tidsvinst för lärarna – en bristvara i svensk skola, säger Leif Östman.

Han betonar att det handlar om konstruktiv feedback, utifrån forskarnas kunskap om nationell och internationell forskning, inte om normativa bedömningar om vad som är rätt eller fel.  För huvudmän och skolor innebär Acedu.se att de kan vidareutveckla och synliggöra kvalitetsarbetet som görs i relation till undervisning, vilket har efterfrågas av många.

Den databas som byggs upp blir unik i sitt slag i världen, och kommer att innebära att ett nytt ”kvalitetsspråk” utvecklas mellan forskare och lärare. Därtill kommer databasen att kunna användas för att utveckla praktiknära forskning.

-   Många både inom akademin och utanför universitetet har visat intresse, och det har stimulerat oss. Vi har också lärarstudenter med oss i arbetet och de är verkligt entusiastiska, säger Lena Molin, universitetslektor.

För mer information, kontakta:
Leif Östman, professor i didaktik, tel: 070-888 67 30
Lena Molin, universitetslektor i didaktik, tel: 070-563 04 54


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ris och ros till budgetpropositionen

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 16:22 CEST

Bra med flera studieplatser och förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Men mycket bekymmersamt med färre stipendier för tredjelandsstudenter, indragna medel för Medelhavsinstituteten och 25 miljoner mindre för att utveckla verksamheten på Campus Gotland. Uppsala universitet ger regeringens budgetproposition både ris och ros.

Det finns både positiva och negativa saker för Uppsala universitet i budgetpropositionen som presenterades idag. Det är bra att ersättningen till klinisk forskning ökar med totalt 35 miljoner 2015. Universitetet ser också positivt på att regeringen föreslår fler utbildningsplatser och en förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskolärarutbildningar.

-   Vi hoppas på god utdelning när platserna fördelas i regleringsbrevet i december för att möta det stora söktrycket vi har från studenter som vil läsa hos oss, säger rektor Eva Åkesson.

Däremot kom två negativa överraskningar för universitetet. De extra medel, 25 miljoner för 2015, som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka, vilket innebär att utvecklingssatsningar riskerar att tappa tempo. Uppsala universitet har bland annat beslutat satsa på sjuksköterskeutbildning, verksamhetsförlagd läkarutbildning och förskollärarutbildning samt på att utveckla Östersjösamverkan.

-   Detta ändrar spelplanen mitt i processen och mitt i läsåret.  Man bryter en överenskommelse utan dialog, vilket går stick i stäv med regeringsförklaringen där man betonar långsiktighet i planeringsförutsättningarna. Vi förväntar oss en konstruktiv dialog med regeringen i den här frågan, säger rektor Eva Åkesson.

De studenter som läser vid Campus Gotland idag påverkas inte av beskedet.

Det statliga stödet till de svenska till medelhavsinstituten i Grekland, Turkiet och Italien halveras från 2016 och upphör 2017. Detta påverkar flera ämnen inom humaniora negativt, bland annat verksamheten vid institutionen för arkeologi och antikens historia.

-   Dessa institut har stor betydelse för många ämnen inom humaniora. Uppsala universitet har en lång tradition av samarbete med flera intressanta projekt knutna till instituten. Vi behöver göra en konsekvensanalys av detta, säger Eva Åkesson.

Sedan tidigare har det varit känt att antalet stipendier ur biståndsanslaget, som fördeltas via Svenska Institutet, minskar väsentligt. Detta påverkar Uppsala universitets möjligheter att ta emot tredjelandsstudenter mycket negativt.

För mer information, kontakta biträdande universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, tel: 070-167 90 67, kerstin.jacobsson@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Bra med flera studieplatser och förstärkning till utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Men mycket bekymmersamt med färre stipendier för tredjelandsstudenter, indragna medel för Medelhavsinstituteten och 25 miljoner mindre för att utveckla verksamheten på Campus Gotland. Uppsala universitet ger regeringens budgetproposition både ris och ros.

Läs vidare »
Media-no-image

Spelplanen ändras mitt i samgåendeprocessen

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 16:21 CEST

De extra medel som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka. Det stod klart när regeringen presenterade budgetpropositionen idag.

-   Detta ändrar spelplanen mitt i processen och mitt i läsåret.  Man bryter en överenskommelse utan dialog, vilket går stick i stäv med regeringsförklaringen där man betonar långsiktighet i planeringsförutsättningarna. Vi förväntar oss en konstruktiv dialog med regeringen i den här frågan, säger rektor Eva Åkesson.

Regeringen har i budgetpropositionen förslagit att medel, 25 miljoner för 2015, som universitetet tidigare utlovats för att genomföra samgåendet och få en väl fungerande verksamhet på Campus Gotland, dras in. Samtidigt omnämns samgående mellan de båda lärosätena i mycket positiva ordalag i propositionen: ”Även om det gått för kort tid för att kunna utvärdera resultatet av samgåendet kan det konstateras att verksamheten haft en positiv utveckling i flera delar”.

Uppsala universitet står fast i sin vision om en fullvärdig akademisk miljö för utbildning och forskning på Campus Gotland, men med beskedet riskerar universitetet att tappa tempo i de satsningar som beslutats; bland annat sjuksköterskeutbildning, verksamhetsförlagd läkarutbildning och förskollärarutbildning. Även den östersjösatsning som Uppsala universitet gjort, med Campus Gotland som nav, kan påverkas negativt. De studenter som läser vid Campus Gotland idag påverkas inte av beskedet.

-   Det är viktigt att betona att detta gäller de extra medel vi utlovats, inte basanslagen för verksamheten. Men det är viktigt att hitta en lösning innan budgeten fastställs i regleringsbrevet i december, säger Eva Åkesson.

För mer information, kontakta biträdande universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, tel: 070-167 90 67, kerstin.jacobsson@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

De extra medel som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samgåendet med Campus Gotland föreslås dras tillbaka. Det stod klart när regeringen presenterade budgetspropositionen idag.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan till Gotlandsmedierna

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:21 CEST

Rektor Eva Åkesson kallar Gotlandsmedierna till presskonferens med anledning av besked i budgetpropositionen.

Tid och plats:
Samling i receptionen på Campus Gotland, kl 16.00 idag

Kontaktperson: Christer Waldenström, tel: 0498-10 82 21, christer.waldenstrom@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Rektor Eva Åkesson kallar Gotlandsmedierna till presskonferens med anledning av besked i budgetpropositionen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Linda.Koffmar@uadm.uu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • zykkunpetra.iqwhlrlindsfqfxhxbberg@uabadpktfewm.uu.se
 • 018-471 82 49

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Ledning, övergripande kommunikationsfrågor
 • pernilla.bjork@uadm.uu.se
 • 018-471 75 80
 • 070-291 15 24

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida