Media-no-image

Hjärnsimulering väcker frågor

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 18:00 CEST

Vad betyder det när vi säger att vi ska simulera den mänskliga hjärnan? Varför är det viktigt att göra det? Och är det ens möjligt att simulera hjärnan separat från den kropp den faktiskt är en del av? De här frågorna och andra diskuterar två forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Neuron som publiceras idag.

När man pratar om att simulera hjärnan betyder det att göra en datormodell. Men i verkligheten är inte hjärnan ett organ som kan isoleras från resten av kroppen. Hjärnan är ett av de komplexa och adaptiva system som våra kroppar består av och som tillsammans gör oss till hela personer.

Det faktum att hjärnan finns inuti våra kroppar är något som vi inte kan ignorera i försöken att simulera en realistisk hjärna. Idag publicerar två forskare från EU-flaggskeppsprojekt ”Human Brain Project” en artikel i Neuron. Kathinka Evers, filosof från Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) och Yadin Dudal, neurovetare från Weizmann Institute of Science (WIS), tar upp frågor som väcks när projektet försöker simulera den mänskliga hjärnan och diskuterar målet med simuleringen. Enligt dem handlar det i stora drag om förståelse. Men frågan är vad förståelse betyder inom neurovetenskap?

För de flesta naturvetare handlar förståelse om att kunna skapa en mental modell som gör det möjligt att förutsäga hur ett system beter sig under olika förutsättningar. Inom hjärnvetenskapen är sådan förståelse bara möjlig när det gäller ett begränsat antal ganska grundläggande funktioner. Men där, djupt inbäddad i våra kroppar, finns hjärnan. Den är alltid ett resultat av vad individen varit med om fram till det ögonblick vi försöker skapa oss en bild av den. Därför anser författarna att vi måste ta hänsyn till den här ”erfarna hjärnan” när vi försöker oss på en simulering.  

Kathinka Evers leder den del av Human Brain Project som handlar om etik och samhälle. Enligt henne blir simuleringen väldigt begränsad om man väljer att inte ta med hjärnas ”erfarenheter”.  Men, säger hon, om vi ska inkludera erfarenhet behöver vi simulera situationer från det verkliga livet:

- Det är en gigantisk uppgift. En stor del av den erfarenhet som vi skulle behöva återskapa handlar om hjärnas interaktion med resten av den mänskliga kroppen, som i sin tur existerar och interagerar i en ännu större social kontext, säger Kathinka Evers.

Inom neurovetenskapen finns det redan simuleringar av ett antal specifika system. De används för att komplettera andra verktyg som forskarna använder. Men vad kan man vänta sig om man försöker simulera hela hjärnan?

Det finns en del varningar att utfärda här. Enligt Kathinka Evers och Yadin Dudal är vår kunskap fortfarande ganska begränsad idag. Det finns många neurovetare som tycker det är för tidigt att göra storskaliga simuleringar. Ett annat problem handlar om ifall vi verkligen kan förstå vad det är vi är på väg att försöka bygga. Det finns också en del tekniska begränsningar: Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket datorkraft tillgänglig idag.

Men om vi ändå lyckas simulera hjärnan, betyder det att i så fall att vi har skapat ett artificiellt medvetande? Och kan en dator över huvud taget vara medveten? Enligt Kathinka Evers och Yadin Dudal beror svaret på den frågan på om vad vi anser att medvetande är: Om medvetande är ett resultat av en viss sorts organisation eller funktion av biologiskt material (som till exempel cellerna i våra kroppar) så kan en dator aldrig bli medveten. Men om det bara handlar om organisation, utan biologiskt material, så skulle svaret kunna bli jakande. Men enligt författarna är det fortfarande ett väldigt hypotetiskt antagande.

För mer information kontakta:
Kathinka Evers (ansvarig för forskningen om etik och samhälle inom Human Brain Project), Centrum för forsknings- & bioetik (CRB). E-post: kathinka.evers@crb.uu.se, telefon 018-471 62 43

Om Human Brain Project:
Båda författarna ingår I Human Brain Project (HBP), ett flaggskeppsprojekt från EU som försöker simulera den mänskliga hjärnan. Målet med HBP är att bygga en helt ny ICT-infrastruktur för neurovetenskapen och för hjärnrelaterad forskning i medicin och datorvetenskap. Projektet är katalysator för ett globalt försök att förstå den mänskliga hjärnan, dess sjukdomar och ska försöka efterlikna hjärnans förmåga att göra beräkningar.

Dudai et al.: "To Simulate or not to Simulate: What are the questions?", Neuron - October 22, 2014 issue

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Vad betyder det när vi säger att vi ska simulera den mänskliga hjärnan? Varför är det viktigt att göra det? Och är det ens möjligt att simulera hjärnan separat från den kropp den faktiskt är en del av? De här frågorna och andra diskuterar två forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Neuron som publiceras idag.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala University Jazz Orchestra firar 10-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:47 CEST

Uppsala University Jazz Orchestra (UUJO) har 10-årsjubileum i år och det firas med en jubileumsbankett- och konsert på Uppsala slott den 1 november.

Våren 2004 fick musikern och orkesterledaren Ulf Johansson Werre en förfrågan från dåvarande rektor Bo Sundqvist att starta en storbandsverksamhet vid Uppsala universitet. Hösten 2004 inleddes såväl kursen vid musikvetenskapen samt ett permanent konsertstorband dit studenter och personal vid universitetet kunde söka medlemskap.

10-årsjubileet firas nu med en bankett och konsert i Rikssalen på Uppsala slott lördag den första november. Mingel, stor buffé, konsert, muntrationer och dans till orkestern Claes Brodda Jubilee Orchestra står på programmet. Förutom UUJO, som består av drygt 20 musiker och vokalister, bjuds gästerna på medverkan av tre av Ulf Johansson Werres mångåriga samarbetspartners Hacke Björksten, Karl Olandersson och John Högman.

Dessutom kommer en stråkensemble från Kungliga Akademiska kapellet att medverka på konserten med av Ulf Johansson Werre nyskrivna stråkstämmor.

UUJO har just spelat in en jubileumsskiva, ”Bongo Universe”, och bankettkonserten på slottet kommer att huvudsakligen presentera musik från skivan.


Jubileumsbankett- och konsert Uppsala University Jazz Orchestra
Gäster: Hacke Björksten, Karl Olandersson och John Högman.
Konstnärlig ledare: Ulf Johansson Werre
Dansorkester: Claes Brodda Jubilee Orchestra
Tid: Lördag 1 november 2014, kl. 18.30
Plats: Rikssalen, Uppsala slott

För mer information:
Rebecca Måwe, projektadministratör Musicum, rebecca.mawe@musik.uu.se
tel. 018-4711307

Ulf Johansson Werre, konstnärlig ledare för UUJO, ulf.johansson.werre@musik.uu.se
tel. 073-508 68 83

www.uujo.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Uppsala University Jazz Orchestra (UUJO) har 10-årsjubileum i år och det firas med en jubileumsbankett- och konsert på Uppsala slott den 1 november.

Läs vidare »
Media-no-image

Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 13:09 CEST

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från Uppsala universitet har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning.

Resultaten publiceras i Journal of Clinical Investigation.

Forskarlaget, som letts av Niklas Dahl, professor och överläkare i klinisk genetik, har studerat ett sällsynt och medfött tillstånd som innebär total avsaknad av svettförmåga (anhidros) och kunde identifiera den bakomliggande genmutationen. Uppföljande studier på svettkörtlar hos människa och mus visade att den specifika jonkanalen, InsP3R2, som kodas av den muterade genen, behövs för att svettsekretionen skall starta.

Genom att svettas regleras kroppstemperaturen vilket skyddar oss mot överhettning vid till exempel fysisk aktivitet eller feber. Oförmåga att svettas är inte bara obekvämt utan leder lätt till medvetslöshet och kan vara dödligt. Människan är den djurart som har flest svettkörtlar och därmed i särklass störst förmåga att sänka kroppstemperaturen. Därför har också människan en uthållighet vid fysisk aktivitet som saknar motstycke bland landlevande djur. Svettkörtlarna, i kombination med att vi saknar päls, gav våra förfäder förmåga att förflytta sig under långa pass, till exempel vid jakt eller flykt.

Idag är det vanligaste svett-relaterade problemet att man svettas för mycket (hyperhidros). Två procent av befolkningen lider av lokal och ofysiologisk svettning från till exempel händer, fötter och armhålor.

- Utifrån våra fynd arbetar vi nu på att utveckla en substans som specifikt hämmar bildningen av InsP3R2 och som därmed skulle kunna användas i medicinskt syfte för att minska oönskad och sjuklig svettproduktion hos dessa patienter, säger Niklas Dahl.

Forskargruppen har i studien samarbetat med prof. Shahid M, Baig, National Institute of Biotechnology, Faisalabad, Pakistan och prof. Katsuhiko Mikoshiba, RIKEN Brain Institute, Saitama, Japan.

För mer information kontakta Niklas Dahl tel: 018-4714851 el. 6112799, e-post: niklas.dahl@igp.uu.se

Klar J et al. InsP3R2 mutations cause anhidrosis in humans and hypohidrosis in mice, Journal of Clinical Investigation, 2014 Oct 20, doi: 10.1172/JCI70720.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Att inte kunna svettas kan vara livsfarligt. Men många mår också dåligt av att de svettas för mycket. En grupp forskare som letts från Uppsala universitet har identifierat en grundläggande mekanism som reglerar svettning. Resultaten använder de nu för att utveckla en substans som skulle kunna minska svettproduktionen för de människor som lider av oönskad och sjuklig svettning.

Läs vidare »
Media-no-image

Östersjöregionens universitetsrektorer möts på Campus Gotland

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 12:02 CEST

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter från 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, på Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna gång bland annat på samarbete kring undervisning och forskning med ett hållbarhetsperspektiv.

The Baltic University Programme, eller Östersjöuniversitetet som det också kallas, är ett nätverk av universitet i Östersjöregionen. Nätverket har under de dryga 20 år det existerat vuxit till att bli ett av de största universitetsnätverken i världen och leds från Uppsala universitet.

Den 22-24 oktober kommer cirka 90 personer varav 12 rektorer, 18 vice-rektorer, en vice minister och andra representanter från inte mindre än 55 universitet i 14 länder i nätverket att för fjärde gången samlas i Uppsala till en rektorskonferens. Inbjudna talare är bland andra: Lars Rydén, grundaren av Baltic University Programme, Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding på Gotland, Jan Lundin, generalsekreterare i Council of the Baltic Sea States och Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet.

Ett syfte med konferensen är att utveckla samarbetet mellan universiteten i nätverket när det gäller internationalisering, utveckling av undervisningen, kompetensutveckling, finansiering och andra aktiviteter för både forskning och undervisning. Ett annat syfte är att lyfta fram Baltic University Programmes betydelsefulla roll som flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi.

Baltic University Programme arbetar med utbildning ur ett tvärvetenskapligt och regionalt perspektiv. Från början var nätverket inriktat på miljöfrågor i och kring Östersjön men har vartefter kommit att vidga ämnesområdet till ett hållbarhetsperspektiv. Varje år läser ca 10 000 studenter en eller flera kurser anordnade av Baltic University Programme på sina respektive hemuniversitet. Både studenterna och deras lärare har även möjlighet att delta i för nätverket gemensamma kurser och konferenser, bland annat en årligen återkommande kurs på ett segelfartyg, där de studerande lär sig att segla och samarbeta i ett internationellt team samtidigt som de avlägger en akademisk kurs om hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Tid: 22-24 oktober.
Plats: Uppsala universitet Campus Gotland, sal E22

Mer information om Baltic University Programme.

Mer information om rektorskonferensen.

För mer information, kontakta Paula Lindroos, tel: +358 407 599 50, paula.lindroos@csduppsala.uu.se eller Christian Andersson, tel: +47 47 33 79 72, christian.andersson@csduppsala.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den 22-24 oktober träffas rektorer, ministrar och andra representanter från 55 universitet i 14 olika länder i nätverket Baltic University Programme i Visby, på Uppsala universitet Campus Gotland. Nätverket är ett av de största universitetsnätverken i världen och fokus ligger denna gång bland annat på samarbete kring undervisning och forskning med ett hållbarhetsperspektiv.

Läs vidare »
Media-no-image

Två nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 07:02 CEST

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett journalisten Lisbeth Gustafsson och professor emerita Cheryl Exum vid Sheffield University, England, till nya hedersdoktorer.

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare, utbildare och moderator med inriktning på dialog och kommunikation om livs- och värdefrågor. Hon är också utbildad själavårdare och retreatledare. Hon har arbetat som nyhetsjournalist på Västerbottens Folkblad, Nordnytt och Aktuellt samt som redaktionschef för livsåskådning vid Sveriges Television. Under åren 2005-2010 var hon kultursekreterare på nationell nivå i Svenska kyrkan där hon bland annat ansvarade för kyrkans årliga satsning ”Se människan” vid Bok & Biblioteksmässan. Från 2011 arbetar hon som biträdande förbundsrektor för Studieförbundet Bilda. Lisbeth Gustafsson var 1985-1986 lärare i TV-journalistik vid dåvarande Journalisthögskolan och programledare i Sigtunastiftelsens seminarieverksamhet kring kultur, teologi och livsfrågor 1986-1992. Under åren 1992-2004 arbetade hon som producent och skribent i livsåskådningsfrågor samt som utbildare av journalister i livsåskådningsjournalistik. Hon har arrangerat ett antal kurser och studieresor för journalister till Jerusalem i samarbete med bland annat FOJO Medieinstitutet och Svenska Teologiska Institutet. Lisbeth Gustafsson har skrivit ett antal böcker med inriktning på ledarskap, dialog och andlig erfarenhet, bland andra ”Sluta bråka! Dags för dialog i politiken” (2014) och ”Vad säger journalisterna? Om etik, makt och ansvar (2008).

Cheryl Exum är professor emerita i Gamla testamentets exegetik vid Sheffield University. Hon tillhör en av portalgestalterna inom feministisk bibelforskning och har i hög grad bidragit till framväxten av kulturorienterad bibelvetenskap. Hon disputerade 1976 på en avhandling om retoriska mönster i berättelsen om Simson. Vidare har hon undersökt i vilken mån berättelserna om Saul och David kan uppfattas som tragedier i litterär mening och hon har problematiserat den fragmentiserade bilden av kvinnor i samma texter. Hon var en av de första exegeterna som på allvar intresserade sig för bibeln i konst- och filmhistorien med fokus på frågor om våld, agens och sexualitet. Liknande frågeställningar behandlar hon i sin religionshistoriskt orienterade kommentar till Höga Visan. Cheryl Exums forskargärning präglas av tvärvetenskaplighet och ett ständigt utbyte med andra humanistiska discipliner. Uppmärksammandet av bibeltexternas skiftande betydelser i samtidskulturen utanför religiösa institutioner har blivit något av hennes signum. Förutom en omfattande egen produktion har Exum etablerat Sheffield som en stark internationell forskarmiljö bland annat genom redaktörskap för tidskrifter som Biblical Interpretation samt som utgivare för Sheffield Phoenix Press.

För mer information, kontakta Ingela Johansson sekreterare i teologiska fakultetsnämnden, tel: 018-471 1908, ingela.johansson@teol.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett journalisten Lisbeth Gustafsson och professor emerita Cheryl Exum vid Sheffield University, England, till nya hedersdoktorer.

Läs vidare »
Media-no-image

Mitsubishi donerar medel för studentutbyte med Japan

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 12:00 CEST

Det japanska företaget Mitsubishi AB har donerat 357 000 kronor till Uppsala universitets program för studentutbyte med Japan.

Uppsala universitet har haft studentutbyte med Japan sedan 1980-talet. Idag erbjuds studenter vid Uppsala universitet möjlighet att studera en eller två terminer vid åtta japanska universitet, samtidigt som japanska studenter kommer till Uppsala:

Keio University           Sophia University
Kyoto University         Tohoku University
Kyushu University         Tokyo University
Nagoya University         Waseda University

-   Intresset för studier i Japan är stort från våra studenter så det är mycket glädjande att kunna erbjuda ytterligare 15 studenter möjligheten, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

-   Det gläder oss att kunna bidra till utbytesprogram mellan ledande universitet i Sverige och Japan. Vi hoppas att donationen ska bidra till att ytterligare stärka de akademiska och kulturella banden mellan länderna och att studenterna både har kul och lär sig något viktig för framtiden, säger Kenichi Oteki, General Manager på Mitsubishi Corporation, Stockholm.

Nyheten presenteras idag i Japan, vid ett alumnevenemang som arrangeras av Uppsala universitet.

För mer information om studentutbytesprogram med Japan, kontakta Linn Gabrielsson, tel: 018-471 36 84, linn.gabrielsson@uadm.uu.se

För mer information om alumnevenemanget och donationer, kontakta Thomas Fredengren, enhetschef vid enheten för alumn, donatorsrelationer och akademiintendentur, tel: 070-425 01 46, thomas.fredengren@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Det japanska företaget Mitsubishi AB har donerat 357 000 kronor till Uppsala universitets program för studentutbyte med Japan.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska underlätta för myndigheter

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:59 CEST

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Den nya utbildningen Vindkraftskurs.se har tagits fram av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. Campus Gotland har lång erfarenhet på området och fungerar också som nod inom Nätverket för vindbruk med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor. Målgruppen är handläggare av vindkraftsärenden i kommuner och länsstyrelser, men den kommer att finnas öppet tillgänglig för alla intresserade.

− Vi hoppas att Vindkraftskurs.se ska nå en bred krets och bli ett stöd för alla myndigheter som arbetar med vindkraft. Eftersom den är öppen för alla tror jag också att den kan bidra med ett bra faktaunderlag till debatten lokalt när ny vindkraft planeras, säger Marita Engberg Ekman, studierektor vid Uppsala universitet och verksam inom Nätverket för vindbruks nod för utbildning- och kompetensfrågor.

Vindkraftskurs.se kommer att lanseras i veckan under den stora vindkraftskonferensen Vind 2014 i Stockholm den 22-23 oktober. Kursen använder flera kunskapskällor som t.ex. portalen Vindlov.se, databasen Vindbrukskollen och forskningsprogrammet Vindval, vilka är delar av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om vindkraft. Vindval drivs i samarbete med Naturvårdsverket.

− Vindkraftskurs.se är ett utmärkt verktyg för att höja kunskapen om vindkraft. Informationen är både lättillgänglig och användbar. För oss är det viktigt att verka för att alla får tillgång till den kunskap som växer fram på vindkraftsområdet. I förlängningen tror jag att det bidrar till att göra prövningsprocessen kring vindkraft mer förutsägbar och enhetlig över landet, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Fakta vindkraftkurser vid Uppsala universitet Campus Gotland:
Högskolekurser om vindkraft inom ämnet Energiteknik har bedrivits på Gotland sedan 1998. Numera ingår ämnet i Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Förutom ett flertal fristående distanskurser med inriktning mot planering och projektering för vindkraft, ges ett internationellt tvärvetenskapligt magisterprogram på campus, Wind Power Project Management.

För mer information, kontakta:

Marita Engberg Ekman, projektledare, Uppsala universitet Campus Gotland, tel. 0498-108365, e-post: Marita.Ekman@geo.uu.se

Annika Nilsson, samordnare för Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten, tel: 016-544 20 63, e-post: Annika.nilsson@energimyndigheten.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Läs vidare »
Bip8bn6zjui3hxfdlwnf

Stora skillnader mellan skolpojkars och skolflickors ideal vid förra sekelskiftet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 09:49 CEST

Vid förra sekelskiftet hade skolflickor en betydligt modernare syn på jämställdhet än de jämnåriga pojkarna. Flickorna ville bryta sig ur den traditionella kvinnorollen och ta mer plats i samhället, medan skolpojkarna redan då tyckte att kvinnorörelsen ”gått för långt”. Det visar en ny avhandling av utbildningshistorikern Sara Backman Prytz vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 08:29 CEST

Gunther Kress, professor vid University of London, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Gunther Kress är en internationellt ledande forskare inom områdena multimodalitet och kommunikation. En frågeställning som genomsyrar hans arbeten är hur kommunikation formar oss som sociala individer och sociala subjekt. Under de senaste 25 åren har han studerat samspelet mellan olika kommunikationsformer, som skrivande, bildskapande, talande och musicerande och vad de betyder för lärande och kunnande i vår tid. Han beskriver dagens förändring i sätten att kommunicera, bland annat som en övergång från det skrivna bladet till den visuella skärmen. Han har skrivit flera banbrytande arbeten, bland annat ”Reading images: the grammar of graphic design”, som är den första systematiskt genomförda studien inom detta område.  Data utgörs av allt från barns teckningar och leksaker till rörliga bilder, webbsidor och konstverk. Han har bland annat studerat kommunikationsformer i barns och ungas läromiljö i skolan, i e-lärande, i läroböcker samt i läkarstudenters praktiska moment.

För mer information, kontakta Caroline Liberg, dekan, tel: 018-471 22 98, caroline.liberg@edu.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Gunther Kress, professor vid University of London, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media-no-image

Dags för årets religiösa mästerverk

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 14:31 CEST

Körcentrums ”Sacred Pearls” har blivit både en succé och en tradition. Konserten äger rum första söndagen i november på Uppsala Konsert & Kongress. Finalen med Händels Hallelujakör framförd av samtliga körer och hela publiken ingår självklart i programmet även i år. Den 2 november är det dags igen.

Detta är femte året i rad som konserten arrangeras. Succén från tidigare år har gjort att det varit självklart för alla inblandade parter att genomföra evenemanget igen. och Idén om att göra Sacred Pearls till en tradition har fått genomslag.

-   Man brukar säga att det ska vara något nytt varje gång, men det här upplägget känns så bra så det bara måste göras om! Däremot är förstås alla pärlor under konserten nya, säger Stefan Parkman, dirigent och föreståndare för Uppsala universitets Körcentrum.

Tillsammans med Gustaf Sjökvist leder han Uppsala Akademiska Kammarkör, Gustaf Sjökvists Kammarkör och Bergslagens Kammarsymfoniker genom konserten Sacred Pearls den 2 november. Medverkar gör också stjärnsopranen Emma Vetter.

Eftersom konserten i år infaller på Alla Själars dag, är det naturligt att ta med satser ur olika kompositörers dödsmässor, Requiem, i programmet, men likväl inbjuds publiken, som avslutning, till allsång uppe på scenen i Stora salen tillsammans med alla medverkande ensembler. Hallelujakören ur Händels Messias övas in stämvis under konsertpausen tillsammans med medlemmar ur körerna.

Ur konsertprogrammet:
Satser ur Brahms Requiem och Verdis Requiem samt musik av bl.a. Händel och Rossini.
Tid och plats: Söndag 2 november 2014, kl. 16.00,  Stora salen, Uppsala Konsert & Kongress

Konserten föregås av ett seminarium med titeln ”Musiken i sorgen och glädjen”.
Medverkande: Anders Wejryd, Susanne Rosenberg, Birgitta Wikmark och Jan Fagius.
Samtalsledare är Körcentrums forskningssamordnare Gunnel Fagius.

Seminariet hålls i Sal C på Uppsala Konsert & Kongress kl. 14.30-15.30.

Arrangör: Uppsala universitets Körcentrum i samverkan med Uppsala Konsert & Kongress

För mer information, Gustaf Bäckström, producent, Uppsala universitets Körcentrum tel: 018-471 62 06, 073-567 40 67, eller gustaf.backstrom@musik.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Körcentrums ”Sacred Pearls” har blivit både en succé och en tradition. Konserten äger rum första söndagen i november på Uppsala Konsert & Kongress. Finalen med Händels Hallelujakör framförd av samtliga körer och hela publiken ingår självklart i programmet även i år. Den 2 november är det dags igen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Linda.Koffmar@uadm.uu.se
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.sggbligxndmkknthkuberg@uadsjm.jfqmxippvhuu.se
 • 018-471 82 49

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Ledning, övergripande kommunikationsfrågor
 • uxpernjknhillaoqvuxqdgmw.bjorkcbhw@ulkrlvprqadm.vfdjwluufn.se
 • 018-471 75 80
 • 070-291 15 24

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida