Media-no-image

Konferens: Offentlighet och demokrati i en digital värld

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 10:45 CEST

Med de digitala möjligheter som präglar dagens samhälle finns ett stort behov att diskutera offentlighetens gränser. Vilken information bör vara tillgänglig i ett fungerande demokratiskt samhälle och vilken behöver regleras? Denna högaktuella fråga diskuteras under en internationell tvärvetenskaplig konferens den 18-19 september.

Offentligt tillgänglig information är idag både en förutsättning för och en följd av det offentliga digitala rummet i vår samtida demokrati. Men vilken information är tillgänglig, offentlig och inte upphovsrättsskyddad? Och vilken information bör vara offentligt tillgänglig för att demokratiska samhällen ska fungera väl?

-   Dessa frågor har inga tydliga svar och behöver diskuteras. Hur morgondagens politik om yttrandefrihet och offentlighetsprinciper kommer att se ut beror på de val som görs idag angående vilken information som ska vara fri att använda och vilken som är ens egen, säger Patricia Mindus, filosofiska institutionen vid Uppsala universitet och en av forskarna i arrangörsgruppen.

Konferensen för samman internationellt ledande forskare för att förnya debatten kring information och dess relation till det demokratiska projektet. Talarna kommer bland annat från psykologi, juridik, statsvetenskap, filosofi och ekonomi.

Bland annat medverkar Luciano Floridi, ledamot i den grupp som tillsattes av Google i somras för att lösa problemet om "rätten att bli bortglömd" efter att EU domstolen fällt Google. Därtill har flera talare deltagit i EU Kommissionens grupp ”On Life project” som tar fram förslag på morgondagen policy om datareglering på nätet.

Konferensen arrangeras av filosofiska institutionen vid Uppsala universitet tillsammans med forskningsnoden KUSKO och institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet.

Journalister hälsas välkomna till konferensen. Konferensen kommer också att filmas och läggas ut på UU play.

Tid och plats:
18-19 september, Universitetshuset, sal VIII.

Läs mer om konferensen och ladda ner program.

Kontaktperson: Patricia Mindus, tel: 076-595 76 54

För anmälan vänligen kontakta Per Algander, tel: 018- 471 73 58, eller  per.algander@filosofi.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Med de digitala möjligheter som präglar dagens samhälle finns ett stort behov att diskutera offentlighetens gränser. Vilken information bör vara tillgänglig i ett fungerande demokratiskt samhälle och vilken behöver regleras? Denna högaktuella fråga diskuteras under en internationell tvärvetenskaplig konferens den 18-19 september.

Läs vidare »
Idhymktff7prnosblplv

Kväveoxidutsläpp från dieselmotorer kan minskas

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 10:27 CEST

Det är fullt möjligt att reducera miljöskadliga kväveoxidutsläpp från dieselmotorer genom att förbättra efterbehandlingssystemet i katalysatorn. Det visar Soma Tayaman i en ny avhandling vid Uppsala universitet.

Media-no-image

Japanska och svenska toppforskare samlas i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 09:12 CEST

Den 16 och 17 september anordnar Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology ett symposium på Ångströmlaboratoriet där toppforskare ska mötas för att diskutera nya samarbeten som främjar grundforskning och möjliggör framtida teknologiska genombrott.

- Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology bedriver högklassig forskning inom  många överlappande områden, säger professor Gunnar Ingelman vid institutionen för fysik och astronomi. Vi ämnar nu utöka vårt samarbete för att stärka våra band och den grundforskning ur vilken innovationer och banbrytande teknologier växer fram.

Symposiet “Breakthroughs in Science & Technology for the 21st century” innehåller sessioner med presentationer av universitetens forskning inom materialvetenskap och elektronik, fysik med tillämpad kärnfysik och teknologi, livsvetenskaper och bioteknik, global och förnybar energi samt ”Future Blue Sky Research”.

- Blue Sky Science är ett uttryck för djärva, nyfikenhetsdrivna forskningsprojekt utan uppenbara tillämpningar, men historien har visat att sådan forskning ligger bakom de stora genombrotten för ny teknologi, säger Gunnar Ingelman. Smarta fönster, baserat på nya material från en forskargrupp på Ångströmlaboratoriet, är ett exempel på ett sådant genombrott som kan leda till stora energibesparingar och minskad klimatpåverkan.

Symposiet inleds med tal av rektorerna från Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology och avslutas med att de skriver under ett samarbetsavtal. Mellan sessionerna finns tillfälle till diskussioner och nätverkan. Alla intresserade är välkomna.

För mer information, kontakta Professor Gunnar Ingelman, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet: gunnar.ingelman@physics.uu.se,  018-471 3884, 070-4250133

Läs mer på Uppsala University –Tokyo Tech Joint Symposium.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den 16 och 17 september anordnar Uppsala universitet och Tokyo Institute of Technology ett symposium på Ångströmlaboratoriet där toppforskare ska mötas för att diskutera nya samarbeten som främjar grundforskning och möjliggör framtida teknologiska genombrott.

Läs vidare »
Mysppbohue10jpmkag7x

Språkvårdare får årets Disapris

Pressmeddelanden   •   2014-09-13 19:30 CEST

Professor Siv Strömquist får året Disapris. Hon får priset för sitt språkvetenskapliga författarskap.

Media-no-image

Magna Charta-konferens i Uppsala: Universitetens villkor diskuteras vid internationell konferens

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 14:29 CEST

1988 undertecknades i Bologna ett dokument, Magna Charta Universitatum, som uttrycker universitetens grundläggande akademiska frihet. Sedan dess har universitetens villkor regelbundet diskuterats vid återkommande konferenser i staden. När Uppsala universitet i år fått äran att vara värd för den första konferensen utanför staden Bologna står bland annat ämnen som integritet och etik på agendan.

 – Konferensen tar upp viktiga frågor för oss som universitet, det var lätt att tacka ja när vi fick erbjudandet om värdskapet. Världen förändras och universitetens villkor likaså, det är viktigt att diskutera hur vi på bästa sätt kan möta förändringarna fast förankrade i våra grundläggande värderingar, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Dokumentet undertecknades ursprungligen av 388 rektorer från universitet runt om i världen, bland annat Uppsala universitet. Sedan dess har antalet medlemsuniversitet växt till nära 900. Efter att ha firat 25-årsjubileum förra året flyttar nu konferensen för första gången ut i världen.

Konferensen, ”University Integrity – Society´s benefit”, samlar omkring 150 deltagare från ett stort antal länder till diskussioner om fyra olika teman: Akademisk integritet, etik, forskare som arbetar under hot samt det fjärde temat ”Towards a student Magna Charta”. Bland annat deltar organisationen Scholars at Risk som stöttar forskare som utsatts för hot. Inom ramen för det fjärde temat förs en diskussion med syftet att utmynna i ett Magna Charta-dokument ur studenternas perspektiv.

Konferensen öppnas av rektor Eva Åkesson och presidenten vid Magna Charta Observatory Council, Sijbolt Noorda.

Journalister hälsas välkomna till konferensens föreläsningar och den avslutande paneldebatten.

Tid och plats:
Universitetshuset, sal X den 19 september

Program
9:00-9:15 Inledning
9:15-10:00 Fact-based View on Global Health.
Hans Rosling, Professor at Karolinska Institutet, Co-Founder and Chairman of the Gapminder Foundation and Honorary Doctor at Uppsala University

10:00-10:45 Academic Conundrum in Maintaining Autonomy and Integrity.
Teboho Moja, Clinical Professor of Higher Education at New York University, Former Executive Director and Commissioner to the National Commission on Higher Education appointed by President Mandela.

13:45-14:30 Universities at the Crossroads of Stakes and Values.
Sijbolt Noorda, President, Magna Charta Observatory Council

14:30-15:45 Panel: Magna Charta and University Integrity: Yesterday, today and in the future.
Sverker Sörlin, Professor of Environmental History, Royal Institute of Technology, Stockholm
Erin Nordal, Vice-Chair, European Students’ Union
Martina Vukasovic, Ghent University; Council Member, Magna Charta Observatory
Bengt Gustafsson, Professor of Astro Physics, Uppsala University

Konferensmoderator: Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet.

Moderator för paneldebatten: Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet

Organisationen The Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights grundades 1988 av Universitetet i Bologna och European University Association, EUA. Syftet är att samla, uttrycka och driva frågor relaterade till respekten för och skyddet av universitetens grundläggande akademiska frihet.

Läs mer om Magna Charta Universitatum: http://www.magna-charta.org/

Läs mer om konferensen: http://www.uu.se/en/magnacharta/

Kontaktpersoner:
Ordförande i organisationskommittéen för Magna Charta i Uppsala, professor Anders Ekström, tel: 018-471 15 75 alt. anders.ekstrom@idehist.uu.se
Projektadministratör Anna-Liv Johnsson, tel: 070-425 05 48, annaliv.johnsson@uadm.uu.se
Intervjuförfrågningar gällande inbjudna föreläsare ställs till presschef Anneli Waara på anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

1988 undertecknades i Bologna ett dokument, Magna Charta Universitatum, som uttrycker universitetens grundläggande akademiska frihet. Sedan dess har universitetens villkor regelbundet diskuterats vid återkommande konferenser i staden. När Uppsala universitet i år fått äran att vara värd för den första konferensen utanför staden Bologna står bland annat ämnen som integritet och etik på agendan.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan: pressträff efter konsistoriet

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 09:01 CEST

Imorgon, den 9 september, är det dags för konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Universitetsledningen hälsar välkomna till pressträff med frågestund.

Under pressträffen rapporterar universitetsledningen kort om de ärenden som varit uppe under sammanträdet.

Tid: 9 september, kl. 12:00-12:15

Plats: Nya konsistorierummet i Universitetshuset, bv (längst in till höger)

Vid pressträffen medverkar rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg och universitetsdirektör Ann Fust.

För anmälan och frågor kring dagordningen, kontakta Anneli Waara, presschef, tel: 018-471 19 74, 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Imorgon, den 9 september, är det dags för konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunikationsprojekt bäst i Europa

Pressmeddelanden   •   2014-09-07 08:39 CEST

Instagramprojeketet ”Min universitetsstad” som genomfördes av Uppsala universitets kommunikationsenhet förra året har vunnit första pris i en europeisk tävling inom kommunikationsområdet. Det avgjordes vid den årliga Euprio-konferensen i går kväll.

-   Jag är förstås väldigt stolt över mina medarbetare. Projektet var en del i vårt långsiktiga varumärkesarbete och lyfte samtidigt fram studentstaden Uppsala. Innehållet var en spännande mix av både tradition och förnyelse, precis som Uppsala universitet, säger kommunikationsdirektör Pernilla Björk.

Instagramprojektet startade med att en tävling utlystes inför Kulturnatten i Uppsala 2013. ”Ta chansen att få ställa ut dina Instagrambilder under Kulturnatten”, löd uppmaningen. Uppgiften var att ta den bild man själv tyckte representerade staden Uppsala, publicera den på sitt Instagramkonto och tagga den med #minuniversitetsstad. Tävlingen blev populär, totalt inkom 1048 bidrag.

En jury utsågs att välja ut totalt 25 bilder som skulle få ställas ut och tävla under Kulturnatten. Uppdraget var att välja bilder som speglade ”upplevelser och ögonblick värda att dela”. Dessa bilder lät man sedan möta tradition genom en utställning i Universitetshusets trapphall anno 1887. Bilderna printades på syrafritt akvarellpapper av bästa kvalitet, hängdes upp med klämmor i rostiga stativ och punktbelystes.

Under Kulturnatten besöktes utställningen av cirka 2500 besökare, varav 600 röstade på sina favoriter. Rektor och kommunstyrelsens ordförande invigde. Besökarna kunde även skicka vykort med sin favoritbild – samt uppmaningen ”Följ oss” – portofritt till vänner och familj var som helst i världen. En tjusig brevlåda fanns på plats i trapphallen. Universitetets kommunikationsdirektör agerade postmästare och stämplade korten med universitetets egen poststämpel. Totalt skickades 500 kort.

Omröstningen resulterade i 12 vinnare, vars bilder fick representera varsin månad i Uppsala universitets kalender 2014. Den lanserades under festliga former i Uppsala universitets äldsta byggnad, numera Museum Gustavianum.

Projektledare Gisella Bengtsson är själv nöjd med projektet.

-   Vi tycker att vi lyckades med det vi ville: att i ett kulturprojekt förena nytt och traditionellt och tillsammans visa upp staden Uppsala och universitetet långt utanför stadens gränser. Det känns väldigt roligt att även juryn uppskattade vårt projekt!, säger hon.

Fakta: Euprio är en icke vinstdrivande organisation för universitetssektorn med 30 medlemsländer i Europa. Årligen håll en konferens inom kommunikationsområdet för att belysa sektorns möjligheter/hinder. I samband med konferensen utses årets ”Euprio Award”.


För mer information, kontakta Gisella Bengtsson, tel: 070-425 06 08, gisella.bengtsson@uadm.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Instagramprojeketet ”Min universitetsstad” som genomfördes av Uppsala universitets kommunikationsenhet förra året har vunnit första pris i en europeisk tävling inom kommunikationsområdet. Det avgjordes vid den årliga Euprio-konferensen i går kväll.

Läs vidare »
Media-no-image

Ledtrådar till snabb evolution gömde sig i fem afrikanska fiskar

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 19:00 CEST

En reservoar av mutationer tillåter ciklider att snabbt anpassa sig och utveckla nya arter när deras miljö förändras. En ny studie i Nature kastar ljus över ryggradsdjurens evolution.

Likt Darwins finkar som utvecklades från en enda fågelart till många specialiserade arter uppvisar ciklidfiskarna en enorm variation. Med över 2000 kända arter är de afrikanska cikliderna några av de mest utseendemässigt diversifierade organismgrupper på jorden.

För att bättre kunna förstå de molekylära orsakerna bakom anpassning och utveckling hos ryggradsdjur har forskare från Uppsala universitet, Broad Institute of MIT och Harvard sekvenserat genom (DNA) och transkriptom (RNA) hos fem afrikanska ciklidarter. Genom sina studier har de upptäckt ett antal egenskaper hos fiskarnas arvsmassa som möjliggör för dem att anpassa sig till nya miljöer och ekologiska nischer.

-   Vår studie avslöjar ett spektrum av metoder i naturen som tillåter organismer att anpassa sig till olika miljöer. De här mekanismerna finns troligen även i människor och andra ryggradsdjur och genom att fokusera på den häpnadsväckande diversiteten bland ciklider kunde vi för första gången studera den här processen i stor skala,  säger medförfattaren Kerstin Lindblad-Toh, professor vid Uppsala universitet, Co-Director för SciLifeLab, samt gruppledare vid Broad Insititute, USA.

Ett mål med studien var att ta reda på vad som tillåter dessa fiskar att utveckla nya egenskaper så snabbt. Därför sekvenserades genom och transkriptom från fem distinkt olika afrikanska ciklidarter. Arterna inkluderar Niltilapia, som representerar den ”ursprungliga stammen” som de övriga fiskarna utvecklades från, samt fyra östafrikanska arter: en art som lever i en flod nära sjön Tanganyika, en art från Tanganyika som bebott sjön i 10 – 20 miljoner år, en ciklid som koloniserade sjön Malawi för fem miljoner år sedan och en art från Victoriasjön där fisken uppkom för bara 15 0000 - 100 000 år sedan.

Efter att insamlade data hade analyserats så hittade forskarna en överraskande mängd genetiska förändringar. Jämfört med den ”ursprungliga stammen” så uppvisade de östafrikanska fiskarnas arvsmassa ett övermått av genetiska duplikationer, förändringar i regulativa icke-kodande element i genomet, accelererad evolution av proteinkodande element, speciellt i gener som kodar för pigmentering, samt andra distinkta förändringar som påverkar genuttryck såsom transposabla element och reglering via mikroRNA.

Med andra ord var det inte en enda förändring utan många olika molekylära mekanismer som samverkade för att uppnå de iögonfallande anpassningarna och artbildningarna.

Vissa av förändringarna hade uppstått redan innan fiskarna lämnade floden för att kolonisera sjöarna. Detta pekar på att cikliderna under en period inte utsattes för ett starkt evolutionärt tryck. Under denna tid diversifierades fiskarna genom mutationer som inte påverkade deras överlevnadschanser väsentligt eftersom förhållandena var goda. Många av fiskarna överlevde, inte bara de mest välanpassade. Detta ledde till att stora genetiska skillnader uppstod och ansamlades i populationen. När fiskarna senare koloniserade nya miljöer i sjöarna kunde nya arter snabbt bildas eftersom det fanns en stor mängd mutationer och olikheter att utgå från i populationen. Den här reservoaren av mutationer fungerade som ett genetiskt verktyg som möjliggjorde snabba anpassningar.

Forskarna bakom studien menar på att ciklidernas förmåga att snabbt mutera gör dem intressanta som modellsystem för att studera fenomen som också finns hos andra organismer.

-   Genom att studera hur populationer såsom fiskar anpassar sig och utvecklas under selektivt tryck kan vi lära oss mer om hur naturlig selektion påverkar människan med avseende på hälsa och sjukdom, säger Federica di Palma, författare till artikeln, tidigare baserad vid Broad Insititute, numera director of science vid The Genome Analysis Center, UK.

Studien gjordes i samarbete med forskare vid Eawag Swiss Federal Institute for Aquatic Sciences och Georgia Institute of Technology, samt över 70 forskare verksamma inom ciklidforskning internationellt.


För mer information, kontakta Kerstin Lindblad-Toh, 070-167 95 92, kersli@broadinstitute.org

Artikeln “The genomic substrate for adaptive radiation in African cichlid fish” publiceras online den tredje september i Nature, DOI: 10.1038/nature13726

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

En reservoar av mutationer tillåter ciklider att snabbt anpassa sig och utveckla nya arter när deras miljö förändras. En ny studie i Nature kastar ljus över ryggradsdjurens evolution.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny studie visar vardagsmotionens betydelse för att undvika hjärtsvikt

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 07:15 CEST

Genom att motionera på en måttlig nivå över en timme, alternativt träna hårt 30 minuter om dagen, kan en person sänka risken för att drabbas av hjärtsvikt med 46 procent. Det visar en ny studie ledd av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.
 
Resultaten av studien publiceras i American Heart Associations vetenskapliga tidskrift Circulation: Heart Failure.

Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som står för omkring två procent av de totala vårdkostnaderna i industrialiserade länder. Risken att dö inom fem år efter diagnos är 30 till 50 procent.

Svenska forskare har studerat 39,805 personer mellan åldrarna 20 och 90 år som inte hade hjärtsvikt då studien började 1997. Forskarna uppskattade deltagarnas totala och fritidsbaserade fysiska aktivitet i början av studien och följde dem sedan för att se hur denna var relaterad till senare risk att drabbas av hjärtsvikt.

Forskarna såg att gruppen som rörde på sig mest på fritiden (mer än en timme måttlig aktivitet, tex jogging eller simning, eller 30 minuter hårdare träning om dagen) löpte 46 procent lägre risk att drabbas av hjärtsvikt än de med lägst aktivitet. De kunde också se att fysisk aktivitet i detta avseende var lika välgörande för män som för kvinnor.

Forskarna kunde också se att många av de deltagare som hade utvecklat hjärtsvikt var äldre, män, hade lägre utbildningsnivå, högre body mass index och midja-höft-kvot, och i större utsträckning hade haft hjärtattacker, diabetes, högt blodtryck och höga kolesterolvärden.

- Du behöver inte springa ett maraton för att tillgodogöra dig fördelarna med fysisk aktivitet – även motion på ganska låg nivå kan ge positiva effekter. Fysisk aktivitet minskar många av riskfaktorerna för hjärtsjukdom, vilka i sin tur sänker risken för att utveckal hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar, säger Kasper Andersen, läkare vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Studiens deltagare fyllde i formulär som inkluderade information om livsstil, fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor och läkemedelsanvändning. Diagnoser, sjukhusvistelser och dödsfall verifierades genom deltagarnas sjukhusjournaler.

- Västvärlden bjuder in till en stillasittande livsstil. Det finns ofta inga hälsosamma alternativa transportmedel. I många byggnader är det svårt att hitta trapporna och i hemmet uppmuntrar tv:n och datorerna ett stillasittande beteende. Att göra det lättare och säkrare att promenera, cykla eller ta trapporna skulle vara bra sätt att göra stor skillnad. Vår forskning visar att alla skulle vinna på att röra på sig varje dag, säger Kasper Andersen.

För mer information kontakta Kasper Andersen, tel: 018-611 00 00, 076-168 06 71 eller e-post: kasper.andersen@medsci.uu.se

Andersen et al (2014) Dose-Response Relationship of Total and Leisure Time Physical Activity to Risk of Heart Failure, A Prospective Cohort Study, Circulation: Heart Failure.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Genom att motionera på en måttlig nivå över en timme, alternativt träna hårt 30 minuter om dagen, kan en person sänka risken för att drabbas av hjärtsvikt med 46 procent. Det visar en ny studie ledd av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.

Läs vidare »
P7sbiinh1djfalaatxqq

Alla världens sjöar räknade för första gången

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 15:09 CEST

Finland kallas “de tusen sjöarnas land”, på bilarnas registreringsskyltar i Minnesota står det “10 000 lakes!”, och i Sverige finns det cirka 100 000 insjöar. Men hur många sjöar finns det i världen? Ny forskning från Uppsala universitet ger svaret: det finns 117 miljoner insjöar, och de täcker nästan fyra procent av världens landyta, glaciärerna på Grönland och Antarktis oräknat.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • jzimtvLisynda.Konqhqpzffqvmaeklmlutdr@uaojhzlsdmju.uu.xwtdse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • kypetrywa.lindbefcqrzoomthvmtjrgch@uadjim.uu.sboe
 • 018-471 82 49

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Ledning, övergripande kommunikationsfrågor
 • peisdyrnlqilla.bjodjeoqefhksrkswskcczyga@uadjuvtdytnm.aociuuiwdpdo.shqe
 • 018-471 75 80
 • 070-291 15 24

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida