Media-no-image

Banbrytande svensk studie bör förändra rutiner vid behandling av hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 13:00 CEST

Att suga ut blodproppar ur hjärtats kranskärl vid akut hjärtinfarkt räddar inte fler liv och minskar inte risken för ny hjärtinfarkt jämfört med att endast behandla med ballongvidgning. Det visar en stor skandinavisk studie. Studien bekräftar forskargruppens tidigare resultat och den nya kunskapen kan nu ligga till grund för att ändra internationella riktlinjer.  

De nya resultaten från studien TASTE presenteras idag vid Europeiska hjärtläkarkonferensen i Barcelona och publiceras samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine.

- Våra resultat ifrågasätter nyttan av utsugning av blodproppar som rutin. Nu när vi följt patienterna ett år efter operationen får resultaten större tyngd och kan utgöra grund för att ändra klinisk praxis och internationella riktlinjer, säger huvudförfattaren Bo Lagerqvist vid Hjärtkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

TASTE-studien har samordnats av Uppsala Clinical Research Center (UCR) och omfattar 7200 patienter.  Det är den första studien av utsugning av blodproppar vid hjärtinfarkt som är tillräckligt stor för att dra meningsfulla slutsatser om dödlighet och sjuklighet. Det är också den största randomiserade studien av en behandlingsteknik vid hjärtinfarkt som har gjorts någonsin. Studien är unik i sitt slag, där Sveriges välorganiserade sjukvård med nationella kvalitetsregister har varit en förutsättning för genomförandet.

- Det finns många behandlingar inom sjukvården som ges för att vi tror att de är bra eller för att vi alltid har gjort på det sättet, men som inte är vetenskapligt utvärderade. Metoden gör att vi kan genomföra stora studier som undersöker nyttan av läkemedel eller medicintekniska hjälpmedel till relativt låga kostnader. Det kan bidra till att Sverige återtar sin roll som världsledande när det gäller kliniska prövningar, säger Stefan James, docent och forskningsledare vid UCR.

Studien är genomförd tillsammans med samtliga sjukhus i Sverige. Hälften av patienterna fick endast ballongbehandling och den andra hälften fick behandling genom utsugning av en blodpropp före ballongbehandling.

Forskarna kunde redan i sin tidigare publicering (2013-09-01) visa att dödligheten 30 dagar efter operationen inte skiljer sig mellan grupperna. Nu har patienterna följts i ett år vilket är viktigt för att kunna bedöma de långsiktiga och permanenta effekterna av behandlingen.

Och inte heller efter ett år kunde forskarna se någon skillnad mellan grupperna, vare sig när det gäller överlevnad, risk för ny hjärtinfarkt eller behov av nya hjärtoperationer. Detta utgör grund för att skriva om internationella riktlinjer för behandling av hjärtinfarkt.

Internationella riktlinjer rekommenderar idag att patienter med akut hjärtinfarkt behandlas med utsugning av blodproppar, och hos patienter med stora blodproppar har det ansetts vara särskilt effektivt. Men inte heller högriskgrupper såsom rökare, patienter med diabetes eller patienter med stora blodproppar har någon påvisad nytta av behandlingen.


Referens: Lagerqvist et al, Outcomes 1 Year after Thrombus Aspiration for Myocardial Infarction, New England Journal of Medicine.

För mer information, vänligen kontakta Stefan James, docent och forskningsledare vid Uppsala Clinical Research Center (UCR), mobil: 0705-94 44 04, e-post: stefan.james@ucr.uu.se

Läs mer om studien TASTE och kvalitetsregistret Swedeheart som användes i studien i ett tidigare pressmeddelande från Uppsala universitet.

Uppsala Clinical Research Center, UCR, är ett av Sveriges och världens ledande centrum för klinisk forskning. UCR är organiserat som en självständig centrumbildning inom Uppsala universitet och Uppsala läns landsting.  UCR har mer än 100 anställda som arbetar i olika sektioner såsom klinisk behandlingsprövning, nationella kvalitetsregister, statistik och epidemiologi, biomarkörlaboratorium och Uppsala Biobank.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Att suga ut blodproppar ur hjärtats kranskärl vid akut hjärtinfarkt räddar inte fler liv och minskar inte risken för ny hjärtinfarkt jämfört med att endast behandla med ballongvidgning. Det visar en stor skandinavisk studie. Studien bekräftar forskargruppens tidigare resultat och den nya kunskapen kan nu ligga till grund för att ändra internationella riktlinjer.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Heta bostadsfrågor diskuteras i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:53 CEST

Den populära konferensen Bostadsmötet, som tidigare ägt rum i Gävle, har flyttat till Uppsala. Konferensen riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.

- Bostadsfrågan är ständigt aktuell och berör många, inte minst i Stockholm-Uppsalaregionen. Vårt mål är att bredda kunskapen genom utbyte och samtal mellan forskare, politiker, näringsliv och branschfolk. Vi försöker hitta högaktuella ämnen som väcker diskussion, säger professor Irene Molina, prefekt vid Uppsala universitets institut för bostads- och utbanforskning, IBF.

Institutets uppgift är att bedriva samhällsvetenskaplig forskning och delta i forskarutbildning inom bostads- och bebyggelseområdet. Det är även ett tvärvetenskapligt institut med nationella och internationella forskare inom bland annat samhällsgeografi, arkitektur, stadsplanering och nationalekonomi.

För ett år sedan flyttade de från Rådhuset i Gävle till kvarteret Munken på Trädgårdsgatan i Uppsala. Och med dem även Bostadsmötet där de senaste forskningsrönen presenteras och diskuteras. Irene Molina hoppas kunna locka både nya och gamla deltagare till konferensen, som fortsättningsvis kommer att hållas i Uppsala. Bland deltagarna finns såväl toppforskare som aktivister.

- Vi har flera nya teman i år, till exempel sessioner om hemlöshet och om bostad och välfärd. Vi kommer även att diskutera renoveringen av miljonprogrammet som blivit en uppmärksammad och omtvistad fråga, berättar Irene Molina.

Frågan om bostäder till studenter till unga är oerhört akut och aktuell och den belyses i en särskild session. Andra exempel på heta frågor är vräkning av barn, bostadspolitiska motiv och meningen med boendet i ett välfärdssamhälle.

Namnet på årets konferens är Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden och har flera parallella sessioner. Huvudtalare är professor Bo Bengtsson och den tidigare ordföranden för Hyresgästföreningen Barbro Engman, som kommer att tala om bostadsfrågan ur olika perspektiv.

-   Att kommunicera aktuell forskning är viktigt för att politiker och experter ska kunna dimensionera och utforma våra städer och bostadsområden på bästa sätt. Att bygga det som behövs och samtidigt lyckas främja en social och miljömässig hållbar utveckling kräver aktuella svar från forskningen, säger Irene Molina.

Journalister hälsas välkomna till konferensen.

Arrangör är Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet i samarbete med Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF), Uppsala universitet, Rikshem och andra samarbetspartners inom statliga myndigheter och näringsliv.

Tid och plats:
Uppsala Konsert & Kongress den 1- 2 oktober 2014.

Läs mer på http://www.ibf.uu.se/bostadsmotet  

Kontaktpersoner:
Konferensansvarig Irene Molina, tel: 018-471 65 17, 070-405 74 83, irene.molina@ibf.uu.se
Informatör Azul Tarazona, tel: 018-471 65 03, azul.tarazona@ibf.uu.se
Praktiska frågor ställs till bostadsmotet2014@akademikonferens.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den populära konferensen Bostadsmötet, som tidigare ägt rum i Gävle, har flyttat till Uppsala. Konferensen riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.

Läs vidare »
Media-no-image

Statsanställda utbildas i mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:51 CEST

Uppsala universitet har fått regeringens uppdrag att utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom området mänskliga rättigheter för berörd personal inom statsförvaltningen.

-   Uppsala universitet och avdelningen för uppdragsutbildning är stolta över att få förtroendet att utveckla och genomföra denna kompetensutvecklingsinsats. Det är ett viktigt område och ett bra exempel på samverkan där universitetets forskning och kompetens tas tillvara och i dialog med andra myndigheter bidrar till samhällets demokratiutveckling, säger universitetsdirektör Ann Fust.

Det är av största vikt att statligt anställda har kunskap om de mänskliga rättigheterna, som de uttrycks i FN:s allmänna förklaring, och de skyldigheter dessa rättigheter innebär för den statliga verksamheten. Området omfattar många perspektiv och arbetet kommer att ske i dialog med relevanta myndigheter och andra institutioner med aktuell forskning inom området.

Uppsala universitet är en av landets främsta instanser för utbildning och fortbildning av statsanställda. Under senare år har allt fler statsanställda fått fortbildning via avdelningen för uppdragsutbildning.

-   Att vi nu får ett uppdrag inom detta viktiga område känns oerhört inspirerande och spännande. Det finns mycket relevant forskning och kompetens vid Uppsala universitet och det känns bra att vi får möjlighet att dela med oss av den till statsanställda, säger samverkansstrateg Mathias Blob.

Läs mer om avdelningen för uppdragutbildning: http://www.uppdragsutbildning.uu.se
 
Kontaktpersoner:
Mathias Blob, samverkansstrateg, Mobil: 070-425 01 97, Mathias.blob@uadm.uu.se
Patrik Åkesson, verksamhetsutvecklare, mobil: 070-425 09 21, Patrik.akesson@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Uppsala universitet har fått regeringens uppdrag att utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom området mänskliga rättigheter för berörd personal inom statsförvaltningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny genetisk forskning avslöjar hur vildkaninen blev tam

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 20:00 CEST

Vår kunskap om vilka genetiska förändringar som krävts för att omvandla en vild art till ett husdjur är fortfarande begränsad. En internationell forskargrupp kan nu visa att när det gäller kaniner har de viktigaste förändringarna skett i gener som påverkar hjärnans och nervsystemets utveckling. Studien publiceras idag i Science och svarar på många viktiga frågor.

Utvecklingen av husdjur och grödor, en förutsättning för vårt jordbruk, är en av de viktigaste teknologiska revolutionerna under människans historia. Domesticeringen av husdjur började för 9 000 till 15 000 år sedan, då hundar, kor, får, getter och grisar blev våra första husdjur. Kaninen blev ett husdjur långt senare, för cirka 1 400 år sedan, och det var munkar i södra Frankrike som hade tama kaniner. Det sägs att anledningen var att Katolska kyrkan hade deklarerat att kött från unga kaniner var fisk och därför fick ätas under fastan! Vid tidpunkten för domesticeringen fanns den europeiska vildkaninen (Oryctolagus cuniculus) endast på Iberiska halvön och i södra Frankrike.

-   Kaninen är särskilt väl lämpad för studier av domesticering eftersom vi vet var och när processen ägde rum och eftersom vilda kaniner fortfarande är vanliga inom ursprungsområdet kan vi jämföra tamkaniner med de faktiska populationer av vilda kaniner från vilka de avlades fram, förklarar Carl-Johan Rubin, Uppsala universitet, en av de ledande forskarna inom projektet.

Forskarna började med att kartlägga hela arvsmassan för en tamkanin. Därefter sekvenserade de hela arvsmassan hos tamkaniner från sex olika raser samt vildkaniner från 14 olika lokaler på Iberiska halvön och i södra Frankrike.

-   Ingen tidigare liknande studie har omfattat en så noggrann kartläggning av den genetiska variationen hos den vilda ursprungsarten för ett husdjur. Detta gjorde det möjligt att med stor precision påvisa vilka genvarianter som haft störst betydelse under domesticeringsprocessen, säger Leif Andersson, professor vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Texas A&M University.
   
I motsats till tamkaninen har vildkaninen en mycket stark flyktrespons som är livsnödvändig eftersom den jagas av örnar, rävar och andra rovdjur. Charles Darwin skriver i ”Om arternas uppkomst” att ”Få djur är svårare att tämja än vildkaninens ungar, och få djur är tamare än tamkaninens ungar”. Darwin använde husdjuren som ett bevis för att det är möjligt att förändra en arts egenskaper genom urval. I den nya studien har forskarna gått ett steg längre och studerat vilka genetiska förändringar som orsakat denna dramatiska förändring i beteende.

-   Tamkaninens utveckling förklaras framförallt av en förändring av frekvensen av vissa genvarianter som redan fanns hos den vilda arten snarare än uppkomsten av nya mutationer med drastiska effekter, säger Kerstin Lindblad-Toh, Director of Vertebrate Genome Biology vid Broad Institute of MIT and Harvard och professor vid Uppsala University och Co-Director vid Science for Life Laboratory.

Forskarna fann mycket få exempel där en genvariant hos tamkaninen helt hade ersatt den genvariant som var vanlig hos vildkaninen.

-   En intressant konsekvens av detta är att om man släpper ut tama kaniner i naturen så borde det kunna ske en ganska snabb genetisk anpassning genom att de genvarianter som är fördelaktiga i det vilda, som varit missgynnade hos tamkaninen ökar i frekvens igen tack vare naturlig selektion, menar Carl-Johan Rubin.

De fann inte heller ett enda exempel där en gen blivit helt inaktiverad under tamkaninens utveckling och det var många fler viktiga förändringar i de delar av arvsmassan som inte kodar för något protein än i de protein-kodande delarna av arvsmassan.
   
-    Våra resultat är mycket tydliga, skillnaden mellan en vild och en tam kanin är inte vilka gener de bär utan hur generna regleras, det vill säga när, var och hur mycket ett visst protein ska uttryckas, fortsätter Carl-Johan Rubin.

Studien visar också tydligt vilka gener som varit mest betydelsefulla under kaninens domesticering. De största skillnaderna mellan vilda och tama kaniner syntes för de gener som har en roll i hjärnans och nervsystemets utveckling. Forskarna förbluffades över att de var så starkt överrepresenterade.

-   Men detta är förstås helt logiskt om man beaktar den drastiska förändringen i beteende mellan vilda och tama kaniner, förklarar Kerstin Lindblad-Toh.

Studien visar att vildkaninen är en art med extremt mycket ärftlig variation och att den bär vissa genvarianter som vi nu visar har varit fördelaktiga under utvecklingen av tamkaninen. Den visar även att små förändringar i många gener tillsammans kan orsaka stora förändringar i beteende.

-   Det är mycket troligt att en liknande process ligger bakom utvecklingen av andra husdjur och det är föga troligt att vi i någon art kommer att finna endast några få gener som hade en avgörande betydelse för domesticeringen. Vi tror också att en liknande mångfald av genvarianter som påverkar hjärnan och nervsystemets funktion finns hos och människor och bidrar till individuella skillnader i personlighet och beteende, säger Leif Andersson.

För mer information kontakta:

Professor Leif Andersson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala Universitet, telefon: 018-471 4904, 070-514 4904, e-mail: Leif.Andersson@imbim.uu.se

Professor Kerstin Lindblad-Toh, Uppsala Universitet and Broad Institute,
Telefon: 070-167 9552 eller +1 617 714 7745 , e-mail: kersli@broadinstitute.org  

Dr. Carl-Johan Rubin, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala Universitet, telefon: 076-164 0585 eller 018-471 4502, e-mail: carl-johan.rubin@imbim.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Vår kunskap om vilka genetiska förändringar som krävts för att omvandla en vild art till ett husdjur är fortfarande begränsad. En internationell forskargrupp kan nu visa att när det gäller kaniner har de viktigaste förändringarna skett i gener som påverkar hjärnans och nervsystemets utveckling. Studien publiceras idag i Science och svarar på många viktiga frågor.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppsala universitet startar unikt magisterprogram i internationell immaterialrätt

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 08:07 CEST

Nu startar Uppsala universitet ett magisterprogram i internationell immaterialrätt. Programmet, som blir unikt i Sverige, ges på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter.

- Det är fantastiskt roligt att vi får Sveriges enda magisterprogram i internationell immaterialrätt. Med tanke på Sveriges och andra länders ekonomiska beroende av immaterialrätten får programmet en central roll för både företags och samhällets utveckling, säger docent Sanna Wolk, forskare i immaterialrätt och ansvarig för programmet på juridiska institutionen.

Immaterialrätt, som bland annat innefattar upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, är oerhört viktig i dagens kunskapsbaserade ekonomi med fokus på innovation och information. Ekonomisk tillväxt och utveckling är beroende av möjligheten att rättsligt kunna skydda och utveckla immateriella tillgångar. Europeiska patentverket räknar till exempel med att cirka 40 procent av Sveriges BNP kommer från immaterialrättsintensiva företag.

Utbildningen bli unik i Sverige, det finns i dagsläget ingen annan magisterutbildning i internationell immaterialrätt i Sverige. Samtidigt efterfrågar juriststudenter fördjupade kunskaper i immaterialrätt, inte minst med tanke på att immaterialrätten är gränsöverskridande och global. Programmet blir därför en välkommen möjlighet för studenterna att ta del av Uppsala universitets starka forskningsmiljö i immaterialrätt som har internationell spetskompetens inom bland annat bioteknik och patenträtt, datorprogram och upphovsrätt samt globala varumärken.

Programmet, Master Programme in Intellectual Property Law, omfattar 60 högskolepoäng och första antagning sker till höstterminen 2015.

För mer information, kontakta Sanna Wolk, tel: 0709-62 62 82, eller sanna.wolk@jur.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nu startar Uppsala universitet ett magisterprogram i internationell immaterialrätt. Programmet, som blir unikt i Sverige, ges på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter.

Läs vidare »
V0cnvghadhjvpqfybyii

Hundar vallar får enligt enkla regler – kan användas för att utveckla robotar

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 07:04 CEST

Vi kan alla fascineras av en skicklig vallhunds förmåga att leda fåren dit den vill. Men hur lyckas den? En tvärvetenskaplig svensk-brittisk forskargrupp bestående av biologer och matematikerhar nu undersökt detta och visar att hunden styrs av mycket enkla regler.

Media-no-image

Valdebatt om utbildning för hållbar utveckling: krav på nationell handlingsplan

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 07:15 CEST

Skol- och utbildningsaktörer från hela landet möter riksdagspolitiker för att diskutera vilka åtgärder inom lärande och utbildning som krävs för att möta vår tids stora utmaning: att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Halvdagskonferensen äger rum på Rosenbad, Stockholm den 27 augusti.

Utbildning för hållbar utveckling (UHU) är utbildningssektorns bidrag när samhället ska ställa om och bli hållbart. Forskare, lärare, utbildare, elever, rektorer och företrädare för frivilligorganisationer och myndigheter från hela landet har tillsammans tagit fram rekommendationer med förslag på insatser som ökar kunskapsnivån och handlingskompetensen bland barn och vuxna.

- Sverige var en gång en föregångare vad det gäller att bedriva och utveckla lärande  för hållbar utveckling men har de senaste åren halkat efter. Vi vill se en vändning och uppmanar politikerna att skynda på omställningen med konkreta åtgärder, säger Magnus Persson, internationell samordnare i Karlstad kommun med lång erfarenhet av utbildning för hållbar utveckling och som arbetat med de nya rekommendationerna.

De ledande aktörerna inom skola och utbildning vill se en nationell handlingsplan för utbildning för hållbar utveckling (UHU) och att denna blir en del av Skollagen. Man föreslår även att regeringen uppdrar till Skolinspektionen och Universitetskanslersämbetet att granska hur UHU genomförs inom skolväsendet och högskolorna.

De pedagogiska metoder med relevant och ämnesöverskridande kunskapsinnehåll som kännetecknar UHU bör enligt aktörerna integreras fullt ut i lärarutbildningen. Dessutom bör medel för forskning om UHU tilldelas från regering och forskningsråd för att öka kunskapsbasen.
 
Debatten är en del av Sveriges förberedelser inför en internationell utbildningskonferens i Aichi-Nagoya, Japan 10-12 november då FN:s årtionde för lärande för hållbar utveckling ska summeras och ett nytt globalt program för ESD (Education for Sustainable Development) inledas. Det nya programmet GAP (Global Action Program) baseras på Sveriges och andras länders erfarenheter av utbildning för hållbar utveckling och ska verka i FN:s agenda för 2015 och framåt.

Arbetet med de nya rekommendationerna för lärande och utbildning för hållbar utveckling leds av SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development) och Uppsala universitet, Svenska Unescorådet, Världsnaturfonden WWF och Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan.

Journalister som är intresserade av att närvara vid debatten under eftermiddagen den 27 augusti (plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5) ombeds kontakta Susanne Zetterblom (kontaktuppgifter nedan). Registreringen är öppen mellan kl.12:30 - 13:30.

I politikerpanelen medverkar Roger Tiefensee (C), Jens Holm (V), Irene Oskarsson (KD), Nina Lundström (FP), Pyry Niemi (S), Mats Pertoft (MP) och Johan Hultberg (M). Moderatorer: Gunilla Elsässer, WWF Sverige och Anders Jidesjö, Linköpings universitet


Kontakt:

Susanne Zetterblom, koordinator, SWEDESD, Uppsala universitet – Campus Gotland
tfn: 0703-145540, e-post: susanne.zetterblom@swedesd.uu.se

Per Magnusson, samordnare för utbildning och vetenskap, Svenska Unescorådet,
tfn 08-4053252, mobil 0702-295889, e-post: per.magnusson@regeringskansliet.se

Gunilla Elsässer, enhetschef Ekologiska Fotavtryck, Världsnaturfonden WWF
tfn: 08-624 74 22, 070-712 93 26, e-post: gunilla.elsasser@wwf.se

Anna Mogren, utbildningskonsult, Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan
tfn: 0706-180416, e-post: anna.mogren@denglobalaskolan.com


Publikationer:

National Journeys towards Education for Sustainable Development, 2013: reviewing national ESD experiences from Costa Rica, Morocco, South Africa, Sweden, Viet Nam
UNESCO, 2013

Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged.
UNESCO 2012

Proposal For A Global Action Programme On Education For Sustainable Development As Follow-Up To The United Nations Decade Of Education For Sustainable Development (Desd) After 2014
UNESCO 2013

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Skol- och utbildningsaktörer från hela landet möter riksdagspolitiker för att diskutera vilka åtgärder inom lärande och utbildning som krävs för att möta vår tids stora utmaning: att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Halvdagskonferensen äger rum på Rosenbad, Stockholm den 27 augusti.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Träffa universitetets nya internationella studenter

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 07:05 CEST

Vid terminsstart fylls Uppsala återigen med studenter och bland dessa finns ett gäng för vilka både universitetet, staden Uppsala och landet Sverige är nytt. Den 27 augusti arrangeras en mottagning för universitetets nya internationella studenter.

-   Vi vill att alla ska känna sig varmt välkomna, få träffa varandra och få all den information de vill ha, säger rektor Eva Åkesson som hälsar studenterna välkomna.

Men först, från kl 13, blir det mingel i universitetshallen där studenterna får ta av vad universitetet och staden har att erbjuda. Studierådgivarna finns också på plats för att svara på frågor. De internationella studenterna har ofta lite andra frågor och behov än de svenska – därför är det viktigt att skräddarsy och vara generös med informationen. Att studenterna får träffa varandra under lite festliga omständigheter är alltid uppskattat

Bland studenterna finns också ett 30-tal som fått möjlighet att komma till Uppsala universitet via ett stipendium. Några är bekostade av staten, andra av Anders Wall, Rotary och Uppsala universitets vänner.

-   Vi är oerhört glada åt dessa stipendier och önskar att vi kunde erbjuda fler. Det ger möjlighet för talangfulla ungdomar att komma hit och läsa. De bidrar med viktiga perspektiv till vår internationella studiemiljö och efter examen även till samhället, säger Eva Åkesson.

Media hälsas välkomna till mottagningen samt till att träffa de nya stipendiaterna vid deras egen mindre mottagning direkt efteråt, i kanslersrummet, plan 2, kl 16.15. Årets stipendiater kommer ett stort antal länder, bland dessa Azerbajdzjan, Indien, Kina, USA, Ryssland, Turkiet, Somalia, Kenya och Rwanda.

För mer information, kontakta Lina Solander, internationell handläggare och projektansvarig för mottagandet av internationella studenter, tel: 018-471 18 74, lina.solander@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Vid terminsstart fylls Uppsala återigen med studenter och bland dessa finns ett gäng för vilka både universitetet, staden Uppsala och landet Sverige är nytt. Den 27 augusti arrangeras en mottagning för universitetets nya internationella studenter.

Läs vidare »
Tpj7mliwpuqekotxj0o6

Kartläggning av arvsmassan ritar om biets evolutionära historia

Pressmeddelanden   •   2014-08-24 19:00 CEST

I en studie publicerad i Nature Genetics presenterar forskare från Uppsala universitet den första globala analysen av genomvariation i honungsbin. Resultaten visar en överraskande hög grad av genetisk mångfald hos honungsbin, och tyder på att arten sannolikt härstammar från Asien, inte från Afrika som man tidigare trott.

Media-no-image

Nytt vindkraftscentrum invigs

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 14:49 CEST

Uppsala universitet och KTH bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot vindkraft. Centret invigs torsdagen den 28 augusti.

Standup for Wind kallas centret och tanken är att det ska bidra till en gynnsam och optimerad integration av vindkraften i det svenska elnätet. Anledningen till centrumbildningen är att området är i behov av kompetensförsörjning då stora utmaningar väntar i takt med planerad vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Under senare år har forskning vid KTH och Uppsala universitet bedrivits inom områden som vindkartering, strömningsmekanik för vindturbiner i parker och i skog, elsystem, ljud och teknikutveckling av vertikalaxlande turbiner. För att nämna några områden. Nu samlas den kunskapen under ett tak och olika kompetenser knyts samman med stora synergieffekter som resultat. 
 
Forskningen går i och med detta från att förstå delar av integrationskedjan till att förstå en helhet från vindförhållanden, hur individuella turbiner fångar vinden, hur vinden bromsas upp och fördelar sig i hela parker och hur detta i sin tur påverkar exempelvis ljudgenerering, samt hur parker påverkar varandra över stort avstånd.

Det ger i sin tur kunskap om hur detta sammantaget bör påverka planering av hur elnätet byggs och hur det skall regleras.
 
De befintliga industrikontakter som har etablerats genom flertalet projekt samlas också inom centret och möjliggör en samordning av industrins behov både på kort och lång sikt. Samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt kommer att också vara en viktig del av verksamheten.

En kickoff för detta centrum anordnas på den 28 augusti, i sal D1, Lindstedtsvägen 17, KTH, Stockholm.

Standup for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsområde Standup for Energy.

Här är några punkter ur programmet:

 • 13.40: Anton Enqvist från Energimyndigheten håller i presentationen "Wind Energy Visions and Strategies of the Swedish Energy".
 • 14.30: Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid KTH, håller i presentationen "Wind Energy in the electrical system".
 • 15.15: Jens Nørkær Sørensen, gästprofessor vid Uppsala Universitet, håller i presentationen "Wind Turbine Wakes".

Mer information samt det kompletta programmet för kickoffen finns på http://www.standupforwind.se

För mer information och intresseanmälan för dig som journalist, kontakta Stefan Ivanell (Föreståndare på Standup for Wind) på 073 - 600 06 20 eller stefan.ivanell@geo.uu.se.


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Uppsala universitet och KTH bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot vindkraft. Centret invigs torsdagen den 28 augusti.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Linda.Kopaffcqmar@uadm.uqqdsu.ejormcse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.lindberg@uadm.uu.se
 • 018-471 82 49

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Ledning, övergripande kommunikationsfrågor
 • pernilla.bjork@uadm.uu.se
 • 018-471 75 80
 • 070-291 15 24

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida