Media-no-image

Nästa veckas Uppsala Health Summit inleds med öppen föreläsning

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 08:53 CEST

Under toppmötet Uppsala Health Summit om antibiotikaresistens, som inleds nästa vecka, ger Dr. Manica Balasegaram från internationella Läkare utan gränser den 1 juni en öppen föreläsning på temat. För journalister är det även möjligt att ta del av konferensens plenarföreläsningar 2-3 juni.

OBS! Anmälan krävs från medier som vill delta i konferensen.
Föreläsningen den 1 juni är öppen för alla.

Det internationella mötet Uppsala Health Summit tar efter förra veckans beslut om WHO:s globala handlingsplan mot antibiotikaresistens nästa viktiga steg för att realisera planen den 2-3 juni. Bland deltagarna finns representanter från flera inflytelserika internationella aktörer. Några programändringar har gjorts med anledning av ett i USA på initiativ av president Barack Obama. Bland annat kommer Dr. Ramanan Laxminarayan att hålla sin föreläsning via videolänk direkt från Washington istället.

I samband med toppmötet kommer Doktor Manica Balasegaram från Läkare utan gränser också att hålla en öppen föreläsning i Universitetshuset. Hans föreläsning behandlar de problem och utmaningar som Läkare utan gränser möter i sitt arbete. Balasegaram är vd för Access Campaign inom Läkare utan gränser som startade 1999 för att främja tillgången till basala mediciner, diagnostik och vacciner i resursfattiga miljöer.

Pressanmälan till konferensen Uppsala Health Summit till anneli.waara@uadm.uu.se eller 070-425 07 18.

Information om tid och plats för Balasegarams öppna föreläsning.

Mer information om mötet Uppsala Health Summit, programmet och talarna.

Läs mer om WHO:s globala handlingsplan.

Läs mer om antibiotikaresistenssituationen i tidskriften the Lancet.

Läs tidigare pressmeddelanden om Uppsala Health Summit: 

http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2479&area=3,8&typ=pm&lang=sv

http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2622&area=3,8&typ=pm&lang=sv

http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2674&area=3,8&typ=pm&lang=sv

Uppsala Health Summit är ett internationellt forum där inbjudna beslutsfattare, experter och opinionsbildare i öppen dialog söker vägar för att stimulera nya forskningsresultat och innovation i syfte att förbättra vård och hälsa i världen.

Under toppmötet Uppsala Health Summit om antibiotikaresistens, som inleds nästa vecka, ger Dr. Manica Balasegaram från internationella Läkare utan gränser den 1 juni en öppen föreläsning på temat. För journalister är det även möjligt att ta del av konferensens plenarföreläsningar 2-3 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny studie visar kemin bakom Sveriges allt brunare sjöar

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 11:22 CEST

Många svenska sjöar är konjaksfärgade av dött organiskt material. Den kemiska sammansättningen av materialet har länge varit en gåta. I en ny artikel i tidskriften Nature Geoscience och i en ny avhandling från Uppsala universitet har Anne Kellerman jämfört den kemiska sammansättningen i det organiska materialet i över hundra svenska insjöar.

Vattnet i hav och sjöar innehåller inte bara plankton och andra organismer, där finns också en mängd dött organiskt material. Man kan se vattnet som en tunn buljong, och alldeles särskilt i det norra barrskogsbältet finns många sjöar där vattnet är konjaksfärgat av detta organiska material.

- Genom att jämföra den kemiska sammansättningen i det organiska materialet i över hundra svenska insjöar och sätta det i samband med sjöarnas övriga egenskaper, kan vi se vilka typer av föreningar som bryts ned snabbast. Tvärtemot den gängse uppfattningen att humusämnen är särskilt motståndskraftiga, ser vi att dessa försvinner med ökande uppehållstid i insjöarna. Vi ser att molekylernas egenskaper är viktiga för deras omsättning, säger Anne Kellerman, doktorand i limnologi vid Uppsala universitet.

Detta står i motsats till en vanlig uppfattning när det gäller organiskt material i marken, att andra yttre faktorer, som att det organiska materialet fastnar på mineralytor, överväger.

- Under de senaste decennierna har halterna av löst organiskt material ökat i insjöar i Sverige och på andra håll i norra Europa och Nordamerika. En av de faktorer som tycks spela in är ökande nederbörd, med ökad avrinning från land. Vattnets uppehållstid i sjöarna förkortas, och det blir mindre tid för mikroorganismerna att bryta ner humusämnen – sjöarna blir alltså ännu starkare konjaksfärgade, säger professor Lars Tranvik, professor i limnologi vid Uppsala universitet, som lett studien.

Anne Kellerman försvarar sin avhandling den 12 juni. Utöver den nu publicerade studien i Nature Geoscience, visar hon bredden av den kemiska mångfalden i svenska insjöar, hur det organiska materialets sammansättning leder till hur det uppträder som antingen som fria molekyler, eller som mikroskopiska ”klumpar” i vattnet, och hur bakterier i vattnet bryter ner det. (Se press release 2014-05-02 om artikel publicerad i Nature Communications)

Forskningen är ett samarbete med universitetet i Oldenburg, och bedrivs inom en stark forskningsmiljö finansierad av forskningsrådet Formas, ”Color of Water”, som analyserar pågående och framtida förändringar i insjöarnas organiska material, och hur detta påverkar dricksvattenproduktion såväl som sjöarnas ekologi.

För mer information kontakta: Anne Kellerman (på engelska), doktorand i limnologi, institutionen för ekologi och genetik, tel: 072-216 83 80, e-post: anne.kellerman@ebc.uu.se eller Lars Tranvik, professor i limnologi, institutionen för ekologi och genetik, tel: 0733- 225 830, e-post: lars.tranvik@ebc.uu.se

Kellerman, A.M., Kothawala, D.N., Dittmar, T., and Tranvik. L. J (2015) Persistence of dissolved organic matter in lakes related to its molecular characteristics. Nature Geoscience, doi:10.1038/ngeo2440

Kellerman, Anne Marie, Molecular-level dissolved organic matter dynamics in lakes : Constraints on reactivity and persistence, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015 (avhandling försvaras den 12 juni)

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Många svenska sjöar är konjaksfärgade av dött organiskt material. Den kemiska sammansättningen av materialet har länge varit en gåta. I en ny artikel i tidskriften Nature Geoscience och i en ny avhandling från Uppsala universitet har Anne Kellerman jämfört den kemiska sammansättningen i det organiska materialet i över hundra svenska insjöar.

Läs vidare »
Media-no-image

Bättre finmotorik hos sent avnavlade spädbarn

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 17:00 CEST

Att navelsträngen har betydelse för ett nyfött barn även sedan det lämnat livmodern visades för några år sedan av svenska forskare – en studie som fick stor internationell uppmärksamhet. I en uppföljande studie i tidskriften JAMA Pediatrics kan de nu visa samband mellan sen avnavling och barnets finmotorik vid fyra års ålder, särskilt hos pojkar.

För några år sedan visade Ola Andersson med kollegor i en klinisk studie omfattande 400 nyfödda att risken för järnbrist vid fyra månaders ålder var betydligt lägre hos de barn som avnavlats tre minuter efter födelsen än de som avnavlades inom tio sekunder. Barnen i studien var fullgångna och välnärda barn till friska mammor.

- Om man låter navelsträngen sitta kvar i tre minuter, fortsätter blodet att strömma in i barnets blodomlopp. Barnet får cirka en deciliter extra blod, vilket motsvarar två liter hos en vuxen, säger Ola Andersson, forskare vid Uppsala universitet och barnläkare i Halmstad.

I stora delar av världen avnavlas barn direkt efter födseln och går därmed miste om ett viktigt järntillskott via navelsträngsblodet. I fattigare länder kan detta vara av särskilt stor betydelse för barnets utveckling, enligt forskarna.

Den aktuella studien i JAMA Pediatrics är en fyraårsuppföljning av totalt 263 (69%) av barnen från den första studien. Man undersökte barnens utveckling, både via IQ-test, kognitiva tester och frågeformulär till föräldrarna.

Resultaten visar ingen skillnad i IQ eller allmän utveckling mellan tidigt eller sent avnavlade barn. Däremot kunde både test och frågeformulär visa att sent avnavlade barn hade något bättre finmotorik vid fyra års ålder. Skillnaden blev tydligare när forskarna tittade på könsskillnader. Det var framför allt hos pojkarna sen avnavling hade betydelse för finmotoriken.

- Flickor har redan från födseln allmänt ett bättre järnförråd, så pojkar har ökad risk för järnbrist. Vi hoppas att vår studie leder till nya rekommendationer runt om i världen.

För bilder och videoklipp se: http://www.cordclamping.org/media-27022497

Länk till artikeln i JAMA Pediatrics: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamapediatrics.2015.0358

För mer information, kontakta Ola Andersson, tel: 0709-66 41 80, eller ola.andersson@kbh.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Att navelsträngen har betydelse för ett nyfött barn även sedan det lämnat livmodern visades för några år sedan av svenska forskare – en studie som fick stor internationell uppmärksamhet. I en uppföljande studie i tidskriften JAMA Pediatrics kan de nu visa samband mellan sen avnavling och barnets finmotorik vid fyra års ålder, särskilt hos pojkar.

Läs vidare »
Media-no-image

Indiens president talar vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 09:14 CEST

Den andra juni, i samband med det indiska statsbesöket i Sverige, kommer Indiens president, H.E. Pranab Mukherjee att besöka Uppsala universitet. Vid besöket håller han ett anförande i universitetsaulan.

Republiken Indiens president, H.E. Pranab Mukherjee, kommer på statsbesök till Sverige 31 maj – 2 juni. Det är det första indiska statsbesöket i Sverige.

I samband med detta kommer Presidenten att besöka Uppsala universitet och framträda i universitetets aula tillsammans med utrikesminister Margot Wallström. Ämnet för Presidentens anförande är: ”Tagore and Gandhi: Do they have Contemporary Relevance for Global Peace?”

H.E. Presidenten beledsagas till Uppsala av H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel. Talen i aulan omramas av musik framförd av Allmänna Sången, Uppsala Indian Choir och Universitetsorganist Andrew Canning.

Programmet är öppet för allmänheten och efteråt kommer förfriskningar att serveras i trapphallen.

Tid: 2 juni, klockan 17–18.15 Observera att platserna måste vara tagna senast 16.45 och alla besökare uppmanas att komma i god tid.

Presidenten har meddelat att han inte kommer att ge några intervjuer vid sitt besök till universitetet.

För frågor om besöket kontakta gärna Linda Koffmar, pressinformatör, tel: 070-425 08 64, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Vi ser gärna att journalister som till exempel kommer med filmkamera eller vill koppla upp sig mot aulans ljudsystem hör av sig till pressinformatören i förväg så att vi kan planera och hjälpa till på bästa sätt.

Eventuella ändringar i programmet kommer att speglas i universitetets kalendarium: www.kalendarium.uu.se/

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den andra juni, i samband med det indiska statsbesöket i Sverige, kommer Indiens president, H.E. Pranab Mukherjee att besöka Uppsala universitet. Vid besöket håller han ett anförande i universitetsaulan.

Läs vidare »
Media-no-image

Akademiska kapellet firar våren och Sibelius

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 09:30 CEST


Den 30 maj ger Kungliga Akademiska kapellet Vårkonsert under ledning av Stefan Karpe. Solist är Roland Pöntinen, en av Sveriges främsta pianister. Det bjuds på verk av Ravel, Prokofiev och självklart 150-årsjubilaren Sibelius.

I år hade Jean Sibelius fyllt 150 år och det vill Kungliga Akademiska kapellet fira med att framföra Sibelius femte symfoni. Den komponerades under första världskriget och framfördes första gången i Helsingfors på Sibelius 50-årsdag. Verket fick ett strålande mottagande, men omarbetades flera gånger och först 1919 var symfonin slutgiltigt färdigställd.

Av Prokofievs fem pianokonserter är nr 3 den mest spelade och älskade. Verket har sedan uruppförandet i Chicago 1921, då Prokofiev själv var solist, förblivit en modern klassiker.

Le tombeau de Couperin, som ursprungligen är ett verk för piano, komponerades under krigsåren 1914-1917. Ravel orkestrerade verket för orkester 1919 och Le tombeau de Couperin blev sedermera även mycket populär balettmusik.

Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets symfoniorkester. Orkestern grundades 1627 och hör till de äldsta i Europa. Sedan 2002 leds Akademiska kapellet av director musices Stefan Karpe.

Roland Pöntinen är en av Sveriges mest framgångsrika konsertpianister. Han debuterade som 17-åring med Kungliga Filharmonikerna och har sedan dess framträtt med betydande orkestrar över hela världen.

Konserten kommer dagen efter, den 31 maj, att framföras i Gustav Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm. Konserten framförs också på Wisby Strand i Visby, den 7 juni.

Konsert
Lördag 30 maj 2015, kl. 15.00, Universitets aula, Uppsala
Söndag 31 maj 2015, kl. 17.00, Gustaf Vasa kyrka, Stockholm
Söndag 7 juni 2015, kl. 15.00, Wisby Strand, Visby

Dirigent: Stefan Karpe
Solist: Roland Pöntinen

Biljetter köps via www.ticnet.se eller i entrén på konsertdagen. Barn/Studenter går gratis. Barn/Stud.-biljetter delas ut på konsertdagen samt till konserten i Uppsala i Uppsala universitets reception, S:t Olofsgatan 10 B, veckan innan konsert.

Mer info: Emelie Gustafson, projektadministratör, emelie.gustafson@musik.uu.se, tel. 018-471 13 07 eller 070-167 92 10

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Den 30 maj ger Kungliga Akademiska kapellet Vårkonsert under ledning av Stefan Karpe. Solist är Roland Pöntinen, en av Sveriges främsta pianister. Det bjuds på verk av Ravel, Prokofiev och självklart 150-årsjubilaren Sibelius.

Läs vidare »
Media-no-image

Kiselnitridbeläggningar kan göra att vi kan använda våra proteser längre

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 07:30 CEST

Människor som får höftledsproteser inopererade får ofta en förhöjd livskvalitet. Protesen slits dock i kroppen och är påfrestande för sin omgivning. Detta kan i ett längre tidsperspektiv leda till att behov av en omoperation. I en ny avhandling från Uppsala universitet beskriver Maria Pettersson hur man genom att använda kiselnitridbeläggningar skulle kunna undvika en del av de nötnings och korrosions problemen som finns med dagens material.

Att vi blir äldre och våra egna höfter börjar ge upp, betyder inte att vi tänker sluta röra på oss. En ökad nedbrytning av ben och brosk sker naturligt i våra leder när vi blir äldre, vilket kan bli både smärtsamt och minska vår förmåga att röra på oss. För att lindra smärtan och öka livskvaliten kan den egna naturliga höften bytas ut mot en höftledsprotes, en lösning som har tillämpats i Sverige i nästan 50 år.

Idag anses detta ortopediska ingrepp vara ett av de mest lyckade. Efter 10 år är protesöverlevnaden, det vill säga de proteser som inte omopererats, 97.8 procent i Sverige. Tyvärr minskar protesöverlevnaden i längre tidsperspektiv. En av begränsningarna med dagens material är att kroppen själv inte kan oskadliggöra de nötnings- och korrosionsprodukter som kan komma från proteserna.

I sin avhandling beskriver Maria Pettersson kiselnitridbeläggningar, ett komplement till materialen som används idag. Förhoppningen är att förlänga protesöverlevnaden och arbetet med beläggningarna har i laboratoriemiljö kunnat bekräfta flera möjliga fördelar med att använda detta material.

Forskningsresultaten har visat att genom användning av en keramisk kiselnitridbeläggning skulle man kunna undvika typiska problem med nötningsprodukter från dagens material, till exempel vissa nötningspartiklar och metalljoner. Detta delvis genom att vara nötningbeständigt, men också genom att materialet är uppbyggt av atomer som kroppen accepterar, och att de nötningsprodukter som bildas, inte tros ge lika negativa biologiska reaktioner som de nuvarande materialen.

Kiselnitridbeläggningar har visat mycket lovande egenskaper i laboratoriemiljö men det krävs fortsatt utveckling och förståelse innan denna nya typ av beläggning kan nyttjas av patienter. I framtiden kanske beläggningen kan göra att vi kan bära våra proteser längre, vi kanske till och med aldrig behöver byta ut protesen?

För mer information kontakta Maria Pettersson, doktorand vid institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap, tel: 018-471 7236 e-post: maria.pettersson@angstrom.uu.se.

Avhandlingen försvarades den 22 maj.

Avhandlingen ”Silicon nitride for total hip replacements” kan läsas online och laddas ner i fulltext.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Människor som får höftledsproteser inopererade får ofta en förhöjd livskvalitet. I en ny avhandling från Uppsala universitet beskriver Maria Pettersson hur man genom att använda kiselnitridbeläggningar skulle kunna undvika en del av de nötnings och korrosions problemen som finns med dagens material.

Läs vidare »
Vyshovlhlgkzqsdbysl9

För tidigt födda barn har försämrad funktion i ögats tappar och stavar

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 07:30 CEST

För tidigt födda kan barn kan drabbas av en sjukdom på näthinnan som kan påverka deras syn. Men även för tidigt födda som inte fått sjukdomen kan få problem med ögonen. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Hanna Åkerblom att fotoreceptorernas funktion i näthinnan är reducerad hos för tidigt födda barn.

Media-no-image

2015 års pedagogiska pristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:04 CEST

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till lingvistik och filologi, kostvetenskap, läkemedelskemi samt ekologi och genetik. Det fria pedagogiska priset tillfaller Felix Ho vid institutionen för kemi för hans arbete med att utveckla studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion.

De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. Bedömningen görs utgående från fyra huvudaspekter: undervisningsinsatser, samverkan med studenter och kollegor, pedagogisk ledning och spridning av goda modeller. Det femte, fria priset delas ut för pedagogiska insatser inom något område som universitetet speciellt vill lyfta fram, i år är temat ”Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.

– Som vanligt har konkurrensen om dessa utmärkelser varit stor och de som nu belönas har verkligen utmärkt sig genom att med professionalism, nytänkande och entusiasm stimulera studenternas lärande, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i universitetsaulan i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar

Område teologi, humaniora och lärarutbildning
Universitetslektor Jakob Andersson vid institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Jakob Andersson är en mångsidig och engagerad lärare som med aktiverande pedagogik månar om varje enskild students lärande. Han har utvecklat undervisningsformerna på ämnets kurser med ett vetenskapligt förhållningssätt i åtanke och med en öppenhet för samverkan med såväl studenter och kollegor som andra ämnen och institutioner. Hans genomtänkta kursupplägg och kunniga, kreativa lärarinsats motiverar och inspirerar studenterna i deras studier inom lingvistik och filologi.

Område juridik och samhällsvetenskap
Universitetslektor Agneta Andersson vid institutionen för kostvetenskap har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Agneta Andersson inspirerar, engagerar och aktiverar studenter och doktorander. Hon skapar ett öppet klimat för lärande som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Ett vetenskapligt förhållningssätt kännetecknar hennes undervisning. Agneta har varit initiativtagare till Studentmottagningen och hon har bidragit till att dietistprogrammet organiserats om och nu bedöms hålla hög kvalitet. Hon är professionell och prestigelös på ett sätt som stimulerar pedagogisk diskussion och utveckling i kollegiet.

Område medicin och farmaci
Professor Anders Backlund vid institutionen för läkemedelskemi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Anders Backlund är en skicklig föreläsare och en god lyssnare som genom sitt engagemang för undervisningen och ämnet skapar ett positivt inlärningsklimat. Han stimulerar studenterna till kritiskt tänkande genom att diskutera såväl vetenskapliga artiklar som information från massmedia i undervisningen. Anders tydliggör också, genom omväxlande och aktiverande undervisningsmoment, kopplingen mellan teori och tillämpning. Hans lyhördhet för studenternas åsikter leder till en dialog som påverkar kursutformningen positivt.

Område matematik, naturvetenskap och teknik
Professor Gesa Weyhenmeyer vid institutionen för ekologi och genetik har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Med ett energiskt intresse för studenternas utveckling anpassar Gesa Weyhenmeyer lyhört sin undervisning till studenters olika behov, så att de tillgodogör sig långsiktiga ekologiska kunskaper. Hon arbetar väl förberedd med aktiverande och varierande undervisningsformer för att, både enskilt och i grupp, nå varje student. Gesa delar med sig av sina undervisnings- och forskningserfarenheter, på sätt som engagerar och inspirerar både studenter och kollegor att ta ansvar för lärandet.

Fria priset
Forskare Felix Ho vid institutionen för kemi har tilldelats 2015 års fria pedagogiska pris på temat ”Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.

Felix Ho utvecklar studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion. I kollegialt samspel utformar han kemilaborationer där studenterna lär sig undersökningsmetodik såväl som vetenskapligt tänkande. Studenternas förmåga att argumentera vetenskapligt tränas interaktivt både i undervisning och examination. Felix är en mångsidig och uppskattad lärare, samt en engagerad pedagogisk ledare som gärna utforskar och utvecklar studenters lärande.


För mer information kontakta:
Jöran Rehn, pedagogisk utvecklare vid avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, tel: 018-471 1950, mobil: 070-425 05 90.
Anders Malmberg, prorektor och ordförande i beredningsgruppen, tel: 018-471 1902, mobil: 070-425 01 75.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till lingvistik och filologi, kostvetenskap, läkemedelskemi samt ekologi och genetik. Det fria pedagogiska priset tillfaller Felix Ho vid institutionen för kemi för hans arbete med att utveckla studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion.

Läs vidare »
Jp4abijeakjbcjzqkc98

Vernissage - Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 15:15 CEST

Årets utställning i Carolina Rediviva uppmärksammar 500-årsjubileet av Andreas Vesalius födelse. Andreas Vesalius (1514–1564) räknas som den moderna anatomins grundare, och hans epokgörande verk De humani corporis fabrica, Människokroppens byggnad, från 1543 är en milstolpe i medicinens historia.

Media-no-image

Så berörs vi av spelen - Gotland Game Conference 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 11:36 CEST

Utbildningar i speldesign och spelutveckling har hållits på Campus Gotland sedan 2001. Den 25-26 maj är det dags för ämnesområdets årliga konferens. En viktig del i konferensen är studenternas möjlighet att presentera sina projekt för en expertjury bestående av internationella spelutvecklare.

Gotland Game Conference hålls under två dagar och består av föreläsningar, presentationer och olika former av nätverkande. Årets tema handlar om hur effektiva spel kan vara för att nå fram och beröra oss.

- Spel är starkt medium och spelutvecklare vet att de kan påverka sin målgrupp, säger Håkan Mattsson, universitetsadjunkt vid institutionen för speldesign, Uppsala universitet och ansvarig för Gotland Game Conference.

Under årets Gotland Game Conference kommer föreläsare från Finland, Japan och USA att ge exempel på spel som har försökt säga något, undersöka vad som sades och vem som sade det. De kommer att visa på alla röster som ett spel kan ha och visa hur effektiva spel kan vara för att nå fram och beröra. Spel kan vara ett medium för att förmedla tankar, lyfta frågor eller reflektera kring problem. Föreläsningarna kommer också att handla om interaktion eftersom spelarna är en del av berättandet.

Föreläsningarna är en del av utbildningen inom speldesign men allmänheten har också möjlighet att komma och lyssna.

I samband med föreläsningarna kommer studenter vid universitetets utbildning för speldesign också att visa cirka 25 spelprojekt. Projekten kommer att bedömas av en professionell jury. Måndag 25 maj klockan 16-19 är också allmänheten välkommen att testa spelen. Studenterna får sedan möjlighet att ta del av dessa spelares feedback på deras arbeten.

Representanter från media hälsas välkomna att följa programmet.

När? 25-26 maj
Var? Wisby Strand Congress & Event, Visby, Gotland

Mer information om Gotland Game Conference: http://gotlandgameconference.com/2015
Samt Facebook: https://www.facebook.com/gotlandgameconference

För ytterligare information kontakta Håkan Mattsson, Campus Gotland - Uppsala universitet, tel: 070-213 56 58, e-post: hakan.mattsson@speldesign.uu.se

Foton fria att använda för press: http://gotlandgameconference.com/2015/PresskitSimpel.zip
Fotograf: Lara E Tompa

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Utbildningar i speldesign och spelutveckling har hållits på Campus Gotland sedan 2001. Den 25-26 maj är det dags för ämnesområdets årliga konferens. En viktig del i konferensen är studenternas möjlighet att presentera sina projekt för en expertjury bestående av internationella spelutvecklare.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • nesklfLilsnda.msKoriffepmemakesxr@haxfuanpsedmal.uu.eevmse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • jupeduadtra.rxlindsojehgberg@uadfkrhm.uuqaae.se
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida