Media no image

2016 års Ulla och Stig Holmquist-pristagare utsedd

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 10:15 CET

Professor Kristina Luthman, verksam vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Kristina Luthman får priset för sina studier av peptid-liknande föreningar, peptidomimetika, som har läkemedelskemiska egenskaper. Luthman har utvecklat syntesmetoder för att kunna designa dessa molekyler vilket har krävt både kreativitet och en internationellt erkänd djup kunskap inom organisk kemi. Hennes insatser har inte bara lett till nya föreningar men också till nya frågeställningar inom läkemedelskemin. Några exempel är allergirelaterade problem, cancer, diabetes och neurodegeneration. Luthman har en gedigen ställning som läkemedelskemist och har ett stort tvärvetenskapligt samarbetsnätverk som bidrar till den höga samhällsrelevansen i hennes forskning.

Kristina Luthman disputerade vid Uppsala universitet 1986 och har sedan år 2000 byggt upp läkemedelskemin vid Göteborgs universitet. Luthman är också en erkänt skicklig lärare och utsågs 2011 till priset Pedalen som är Sahlgrenska akademins Studentkårs pedagogiska pris.

Om priset:
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare, som huvudsakligen varit verksam i Sverige och gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka en miljon kronor. Förslag till pristagare har beretts av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekan för forskning i samråd med farmaceutiska fakultetens dekanus samt medicinska fakultetens dekanus. De förslag som inkommit har dessutom sakkunniggranskats av externa granskare. Beslut fattas av rektor och priset delas ut vid vinterpromotionen.


För mer information, kontakta handläggare Ella Stensson, tel: 070-4250755, e-post: ella.stensson@uadm.uu.se

Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Professor Kristina Luthman, verksam vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Läs vidare »
Media no image

Sex Nobelpristagare föreläser vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 10:53 CET

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna. Den 13 december föreläser sex av 2016 års nobelpristagare i Uppsala i ämnena kemi, fysik och ekonomi. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och direktsänds på webben.

I Nobelpristagarnas besöksprogram ingår, förutom de egna presentationerna och diskussionerna, en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott.

Preliminärt program 13 december:

Nobelpristagare i kemi

Prof. Sir Fraser Stoddart: Design and Synthesis of Molecular Machines based on the Mechanical Bond
Prof. Jean-Pierre Sauvage: From Chemical Topology to Molecular Machines
Prof. Bernard L. Feringa: Dynamic Molecular Systems, from switches to motors

Plats: The Svedbergsalen, BMC
Tid: 10.00 (Platserna intagna 9.45)

Direktsändning på webben

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Prof. Oliver Hart: Incomplete Contracts and Control
Prof. Bengt Holmström: The promise and perils of money markets'

Plats: Hörsal 3, Ekonomikum
Tid: 10.15 (platserna intagna 10.00)

Direktsändning på webben

Nobelpristagare i fysik

Prof. J. Michael Kosterlitz: Topological Defects and Phase Transitions

Plats: Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet
Tid: 10.30 (Platserna intagna 10.15)

Direktsändning på webben

För mer information kontakta Linda Koffmar, pressinformatör, tel: 070-425 08 64, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Nobelföreläsningar i Uppsala 13 december

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna. Den 13 december föreläser sex av 2016 års nobelpristagare i Uppsala i ämnena kemi, fysik och ekonomi. Föreläsningarna är öppna för allmänheten och direktsänds på webben.

Läs vidare »
Media no image

Alternativ immunterapi ger färre biverkningar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 10:44 CET

Färre biverkningar men samma effekt på tumören. Det går att få genom ett nytt sätt att ge antikroppsbaserad immunterapi vid behandling av cancer. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som publiceras i tidskriften European Journal of Immunology.

Antikroppsbaserad immunterapi är ett relativt nytt sätt att behandla cancertumörer på. Behandlingen går ut på att med läkemedel stimulera kroppens egna immunceller att angripa och slå ut tumörcellerna. Det är en metod som börjat användas för att behandla vissa former av spridd cancer, till exempel melanom, lungcancer och blåscancer. En nackdel med sådan behandling är att läkemedlet injiceras i blodbanan så att hela kroppen exponeras, vilket kan medföra besvärliga biverkningar.

Ett alternativt sätt skulle kunna vara att ge behandlingen direkt i eller i närheten av tumören, förutsatt att det ändå leder till den önskade stimuleringen av immuncellerna.

I den aktuella studien har en grupp forskare vid Uppsala universitet sett att en lokaliserad immunaktivering vid tumörområdet (en blockering av så kallade T-cellsreglerare) vid tumörområdet hade lika stor effekt på tumören som då aktiveringen gjordes genom att injiceras i blodbanan. Det här kompletterar forskarnas tidigare fynd där en direkt immunaktiverande antikroppsterapi (CD40-stimulerande terapi) var överlägsen om den gavs lokalt vid tumören jämfört med administration i blodbanan (Sandin et al, Cancer Immunol Res. 2014 Jan;2(1):80-90).

– Vi såg att den terapi som vi testade i ett modellsystem för blåscancer kunde stimulera immuncellernas förmåga att hitta och attackera cancercellerna, även om den ges lokalt. Det är mycket lovande resultat eftersom det kan innebära att man inte behöver aktivera hela kroppens immunsvar utan enbart det som är relevant i tumören. På så sätt bör man kunna minska bieffekterna av läkemedlet, säger Sara Mangsbo, institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, och den som har lett studien.

Forskarnas förhoppning är också att immuncellerna, inte läkemedlet i sig, kan leta upp eventuella metastaser och oskadliggöra dem. För att förstå om och hur detta sker krävs mer forskning.

Studien är gjord på möss. För att bedöma om injektioner i tumören ger färre biverkningar hos patienter jämfört med om läkemedlet ges i blodet, behövs även kliniska studier på människor.

Studien är gjord i samarbete med forskare i Lund och Kanada.

Luuk van Hooren et al, Local checkpoint inhibition of CTLA-4 as a monotherapy or in combination with anti-PD1 prevents the growth of murine bladder cancer, European Journal of Immunology november 2016, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.201646583/abstract

För mer information:

Sara Mangsbo, docent och forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet sara.mangsbo@igp.uu.se, tel 070-425 08 78

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Färre biverkningar men samma effekt på tumören. Det går att få genom ett nytt sätt att ge antikroppsbaserad immunterapi vid behandling av cancer. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som publiceras i tidskriften European Journal of Immunology.

Läs vidare »
Media no image

En gen bidrar till många sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 01:05 CET

Genetiska skillnader i genen FADS1 påverkar risken att drabbas av en lång rad sjukdomar. Det är vår förmåga att tillverka fleromättade fetter som omega-3 och omega-6 som skiljer sig åt och det påverkar risken för till exempel rubbningar i ämnesomsättningen, inflammatoriska sjukdomar och flera cancerformer.

Forskare vid Uppsala universitet/SciLifeLab har klarlagt sambanden i detalj och deras arbete publiceras tidskriften Nucleic Acids Research.

- Genom detaljerat experimentellt arbete har vi kunna visa exakt vilken mutation i området som styr regleringen av genen FADS1 och hur regleringen går till, säger Gang Pan vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och en av artikelns medförfattare.

I det nya arbetet visar forskarna att genområdet som styr FADS1 uppkom för 6 miljoner år sedan och finns hos människa och schimpans men inte hos andra arter. Eftersom ökad produktion av omega-3 och omega-6 gynnar hjärnans utveckling så kan händelsen ha bidragit till evolutionen. För 300 000 år sedan skedde en mutation som ökade genens förmåga att tillverka både omega-3 och omega-6. Det innebar en evolutionär fördel som gjort att den mer effektiva varianten av FADS1 är den vanligaste i stora delar av världen.

I historisk tid åt människan lika mycket omega-3, som kommer från fisk och växter, som omega-6 som kommer bland annat från kött och ägg.

- Eftersom vi nu lever längre och har ändrat vår kost radikalt – den moderna kosten i västvärlden innehåller ett drastiskt överskott av omega-6 – så kan det som tidigare varit en fördel ha vänts emot oss och blivit en ökad risk för många sjukdomar, säger Gang Pan.

Den genetiska skillnaden vid FADS1 påverkar nivåer av LDL- och HDL-kolesterol, flera andra viktiga fetter, blodsocker och det metabola syndromet, liksom hur väl vi svarar på blodfettsänkande behandling. Den påverkar också risken för allergier och inflammatoriska sjukdomar som reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom. Vidare påverkar den risken för tjocktarmscancer och andra cancerformer, liksom hur fort hjärtat slår.

- Fleromättade fetter är inblandade i förvånansvärt många processer och förhoppningen är att de nya kunskaperna ska göra det möjligt att behandla några av dessa sjukdomar på ett riktat sätt, säger Claes Wadelius, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Referens: Gang Pan, Adam Ameur, Stefan Enroth, Madhusudhan Bysani, Helena Nord, Marco Cavalli, Magnus Essand, Ulf Gyllensten and Claes Wadelius*, PATZ1 down-regulates FADS1 by binding to rs174557 and is opposed by SP1/SREBP1c, Nucleic Acids Research, 2016 1–15, doi: 10.1093/nar/gkw1186

För mer information:
Claes Wadelius, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och SciLifeLab
claes.wadelius@igp.uu.se; 018-471 4076; 070-4250583

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Genetiska skillnader i genen FADS1 avgör risken att drabbas av en lång rad sjukdomar. Vår förmåga att tillverka fleromättade fetter som omega-3 och omega-6 skiljer sig åt och det påverkar risken för till exempel rubbningar i ämnesomsättningen, inflammatoriska sjukdomar och flera cancerformer. Forskare har klarlagt sambanden i detalj och deras arbete publiceras nu i Nucleic Acids Research.

Läs vidare »
Media no image

Två nya Martin H:son Holmdahl-pristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 15:13 CET

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt och Lindsey Doyle, masterstudent vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Uppsala universitetets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter är Martin H:son Holmdahl-stipendiet. Det inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor.

Stipendiet kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd stipendienämnd fattar beslutet.

Stipendienämnden har beslutat att priset för 2016 delas mellan docent Anna-Sara Lind, juridiska institutionen och studerande Lindsey Doyle, freds- och konfliktforskning.

Motivering: 

Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, är en forskare som genom sin vetenskapliga gärning på ett föredömligt sätt arbetat med frågor om mänskliga rättigheter genom att också ta upp sociala rättigheter och inte minst rätten till hälsa. Särskilt viktigt är att hon uppmärksammat dessa frågor även utanför akademin. Hon är nu engagerad i universitetets satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Lindsey Doyle studerar för masterexamen och är Rotary Peace Fellow vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Hon förenar på ett ovanligt och inspirerande sätt akademisk förmåga och yrkeserfarenheter i ett gränsöverskridande arbete – där också konstnärliga uttryck är centrala – för mänskliga rättigheter och fredsbyggande i svåra konflikter runt om i världen.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-stipendiet.

För mer information om stipendiet kontakta professor Peter Wallensteen, tel: 070-6752679, e-post: peter.wallensteen@pcr.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt och Lindsey Doyle, masterstudent vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Läs vidare »
Media no image

Symfoniskt storband fyller slottet med julstämning

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 07:33 CET

För första gången ska i år de båda universitetsensemblerna Kungliga Akademiska kapellet och Uppsala University Jazz Orchestra ge en gemensam julkonsert. Konserten äger rum den 17 december i Rikssalen på Uppsala slott.

Tillsammans blir ensemblen nästan 100 personer och de båda konstnärliga ledarna Stefan Karpe och Ulf Johansson Werre kommer att dirigera växelvis.

- Vi i storbandet UUJO brukar ju ha vår årliga och mycket uppskattade julkonsert Swinging Christmas, men eftersom vi nu samarbetar med kapellet lade vi in lite ”Stringing” också. Det kommer bli en toppenkonsert med mycket musikglädje och julfeeling, säger Ulf Johansson Werre.

Musiken kommer att domineras av jazzstandards ur The Great American Songbook, bland annat musik av G. Gershwin, R. Rogers, I. Berlin och C. Porter arrangerad för symfoniorkester och storband.

Akademiska kapellet framför även Britta Byströms Trumpetkonsert ”Förvillelser” som kapellet uruppförde 2005. Trumpetsolist är Martin Conradsson, medlem i Akademiska kapellet.

Program:
Swinging & Stringing Christmas - Akademiska kapellet och UUJO
Solist: Martin Conradsson
Dirigenter: Stefan Karpe och Ulf Johansson Werre

Mer info: www.akademiskakapellet.uu.se och www.uujo.uu.se

Kontaktperson för frågor: Rebecca Måwe, Producent Musicum och vik. producent på Uppsala universitets Körcentrum, telefon: 018-471 13 07, mobil: 070-167 92 10, e-post: rebecca.mawe@musik.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

För första gången ska i år de båda universitetsensemblerna Kungliga Akademiska kapellet och Uppsala University Jazz Orchestra ge en gemensam julkonsert. Konserten äger rum den 17 december i Rikssalen på Uppsala slott.

Läs vidare »
Media no image

Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 07:11 CET

Rudbeckmedaljen tilldelas i år forskarna professorerna Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica, medan Linnémedaljen tilldelas professor Hans Ellegren. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari nästa år.

Linnemedaljen tilldelas Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet.

Motivering:

Hans Ellegren belönas för sina studier av evolutionära processer som styr livets utveckling. Hur uppkommer nya arter? Vad ligger i den genetiska bakgrunden till varför närbesläktade arter kan ha barriärer som förhindrar att de korsar sig med varandra? Ellegren har bland annat kartlagt hela arvsmassan hos två olika arter av flugsnappare för att svara på dessa frågor. Resultaten har fått stora internationella genomslag och de publiceras i vetenskapsvärldens yppersta tidskrifter.

Rudbeckmedaljen tilldelas Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen; Lena Kjellen, professor i medicinsk glykobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi samt Peter Stoica, professor i signalmodellering vid institutionen för informationsteknologi.

Motiveringar:

Sverker Gustavsson har under sin långa karriär placerat centrala författnings- och förvaltningspolitiska frågor i blickfånget. Han har studerat hur den offentliga verksamheten europeiserats och professionaliserats, med utgångspunkt i vad som främjar respektive undergräver demokratin. Gustavsson har utvecklat en verklighetsnära statskunskap, som analyserar och diskuterar frågor av dagspolitisk betydelse på ett sätt som förtydligar politiska motsättningar och avvägningar, inte minst vad gäller EU- och universitetspolitik. Gustavsson har uthålligt försvarat den akademiska friheten och i sin argumentation för akademisk liberalism formulerar han tydligt varför universitetet bör styras enligt kollegiala principer.

Lena Kjellen leder sedan flera år tillbaka en mycket framgångsrik forskning om komplexa kolhydraters molekylärbiologi. Detta har lett till grundläggande förståelse av normal fosterutveckling men även om uppkomstmekanismer för sjukdomar ibland annat skelett och muskler.

Peter Stoica är en mästare i att använda teoretiska modeller för att beskriva signalers spektrala utseende. Hans breda intressen omfattar frågor som trådlös kommunikation, mikrovågsavbildning för att hitta bröstcancer, radarsignaler, signaler från landminor för att nämna några. Stoica är en av världens mest citerade forskare inom området ingenjörsvetenskaper och har bidragit med viktiga läroböcker för vår grundutbildning.

Medaljerna överlämnas vid doktorspromotionen den 27 januari 2017.

För mer information, kontakta vem Ella Stensson, akademiadministratör, mobil: 070-425 07 55

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Rudbeckmedaljen tilldelas i år forskarna professorerna Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica, medan Linnémedaljen tilldelas professor Hans Ellegren. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari nästa år.

Läs vidare »
T5nsvjj7n1wkln9a81ym

Kollektiv dynamik av magnetiska nanostrukturer

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 11:45 CET

​Forskare vid avdelningen för fasta tillståndets fysik och avdelningen för materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken i en struktur bestående av växelverkande magnetiska nanoöar kan manipuleras. Deras fynd presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Etcziqzeyyk9zers1hu2

Överlevde dramatiska klimatförändringar men är nu utrotningshotade

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 11:00 CET

I en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science Reports, visar en internationell forskargrupp att australasiatiska punggrävlingar har en mycket äldre historia än man tidigare trott. Arterna har över tid anpassat sig för att överleva dramatiska klimatförändringar men idag är flera av dem utrotningshotade.

Media no image

Nationell konferens om rasismforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 08:10 CET

Den 23-24 november samlas ett hundratal forskare från hela landet i Uppsala för att diskutera rasismforskningens utmaningar. Konferensen är den första i sitt slag och är tänkt att bli årligen återkommande som en del av Uppsala universitets satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Rasism fortsätter att utgöra ett allvarligt samhällsproblem, såväl i Sverige som i övriga världen. FN:s kommitté mot rasdiskriminering (CERD) och Europarådet mot rasism och intolerans (ECRI) har återkommande noterat att rasism och diskriminering ännu förekommer i Sverige och finner i många av sina rapporter den tilltagande hatbrottsligheten och den organiserade rasistiska verksamheten oroande. Även strukturell och institutionell rasism är enligt svensk forskning aktuella och akuta problem att ta tag i. I offentliga utredningar har behovet av mer forskning om rasismens mekanismer, utbredning och olika uttryck understrukits. Statsmakterna har också visat insikt om de allvarliga konsekvenser rasismen innebär. Det finns vid Uppsala universitet en stark tradition av forskning om rasism som samhällsproblem.

Konferensen anordnas av Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism som bygger på ett nätverk av forskare vid universitetet. Forum kommer till årsskiftet att omvandlas till en centrumbildning med stöd av rektor och sex samverkande fakulteter inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Vi samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Satsningen sker på universitetets eget initiativ, genom en samverkan av sex fakulteter. På sikt kommer Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism att utvecklas till en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Key-note speaker är professor David Theo Goldberg, University of California Humanities Research Institute, USA, som kommer att tala på temat The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism. På konferensen kommer metoder, teorier och forskning om rasismens olika uttryck att behandlas och begreppsteoretiska samtal om ras, rasifiering och rasism kommer att hållas. Bland talarna finner vi en bred representation av ämnen och universitet, men också av forskare med olika bakgrund och erfarenheter av rasism.

Mer information, se http://www.teol.uu.se/rasismforskning/

För mer information om föreläsningen och för intervjuförfrågningar, kontakta René Leon-Rosales, tel: 018-471 24 57 eller rene.leon-rosales@edu.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Den 23-24 november samlas ett hundratal forskare från hela landet i Uppsala för att diskutera rasismforskningens utmaningar. Konferensen är den första i sitt slag och är tänkt att bli årligen återkommande som en del av Uppsala universitets satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Linda.Koffmajzr@yetpeluawrdmmm.uxbu.djse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • elin.backstrom@uadm.uu.se
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.lindberg@uadm.uu.se
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida