Media no image

Uppsala universitet får flera nya Wallenberg Academy Fellows

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 10:13 CET

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fyra forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

De fyra forskarna är: Hanne Fjelde, Uppsala universitet, Erik J. Berg, Paul Scherrer Institute, Kaska Koltowska vid University of Queensland och Steffi Burchardt, Uppsala universitet.

Hanne Fjelde kommer att undersöka effekten av politiskt våld under valperioder, bland annat hur våldsamheter i samband med ett val påverkar demokratiseringsprocessen i ett land och hur kan sådant våld förhindras. Hur kan de politiska partierna, det civila samhället och väljarna agera för att dämpa konsekvenserna av våldet?

Erik J. Berg ska undersöka varför dagens litiumjonbatterier relativt snabbt tappar sin laddningsförmåga. Han ska utveckla experimentella metoder för att i realtid studera de kemiska reaktioner som sker under upp- och urladdning mellan den litiumjonledande elektrolyten och batteriets anod och katod. Syftet är att förstå varför oönskade sidoreaktioner uppstår och hur går det att motverka dem så att batteriet får en längre livslängd.

Kaska Koltowska kommer att studera hur kroppens lymfkärl bildas från redan existerande blodkärl. Hur styrs celldelningen så att olika specialiserade celler i lymfkärlen utvecklas? Och vilka tillväxtfaktorer påverkar processen och vilken betydelse har tillgången till näring? De grundläggande kunskaper hon får fram kan bli användbara i utveckling av behandlingar mot lymfödem och spridning av cancerceller.

Steffi Burchardt har upptäckt en paradoxal egenskap hos magma: att den kan spricka trots att den flyter. Hennes mål är att förstå hur sprickbildning i magma påverkar allt från förutsägelser av vulkanutbrott, till utfällning av ädelmetaller och formation av oljereservoarer. Förståelsen för hur magman spricker är också viktig för lokalisering av ädelmetaller och oljereservoarer. Steffi Burchardt kommer också samarbeta med ett isländskt djupborrningsprojekt för att optimera utvinningen av geotermisk energi från magmakammare.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Läs mer om forskningsprojekten hos KAW.
Läs pressmeddelande från KAW.

För mer information kontakta Linda Koffmar, pressinformatör vid Uppsala universitet, tel: 070-425 0864, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fyra forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media no image

Nobelpristagare föreläser vid Uppsala universitet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:23 CET

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna. Den 13 december föreläser flera av 2017 års nobelpristagare. Alla är välkomna att komma och lyssna! Samtliga föreläsningar kommer också att direktsändas på webben.

I Nobelpristagarnas besöksprogram ingår, förutom de egna presentationerna och diskussionerna, en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott.

2017 års Nobelföreläsningar i Uppsala den 13 december:

Nobelpristagare i fysik
Professor Rainer Weiss, LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students. I.
Professor Barry C. Barish, LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students. II.
Professor Kip S. Thorne, LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students. III.

Plats: Ångströmlaboratoriet, Siegbahnsalen
Tid: 10:00 – 11:45 (Platserna intagna 9.45)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin
Professor Michael Rosbash, Fly circadian rhythms and neuroscience
Professor Michael Young, Genetic control of sleep and circadian rhythms

Plats: BMC, The Svedbergsalen
Tid: 10:15 – 11:45 (Platserna intagna 10.00)

Nobelpristagare i kemi
Professor Joachim Frank, Single-particle reconstruction of biomolecules at near-atomic resolution – a dream come true

Plats: Universitetshuset, Sal X
Tid: 10:15 – 11:45 (Platserna intagna 10.00)

Panelsamtal kring Nobels fredspris
Beatrice Fihn, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)
Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Ognjen Gogic, masterstudent och Rotary Peace Fellow vid Uppsala universitet
Moderator: Peter Wallensteen, seniorprofessor vid institutionen för freds- och konfliktforskning

Plats: Universitetshuset, Aulan
Tid: 10:30 – 11:45 (Platserna intagna 10.15)

Lite mer information:

Visste du att …

… Alfred Nobel blev hedersdoktor i Uppsala 1893.

Läs om Nobelpristagare med anknytning till Uppsala universitet.

Nobelföreläsningarna direktsänds på webben.

För mer information kontakta pressinformatör Linda Koffmar, tel: 070-425 08 64, e-post: linda.koffmar@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna. Den 13 december föreläser flera av 2017 års nobelpristagare. Alla är välkomna att komma och lyssna! Samtliga föreläsningar kommer också att direktsändas på webben.

Läs vidare »
Media no image

Mordens marknad – ny avhandling om 2000-talets svenska kriminallitteratur

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:30 CET

Varför har svenska deckare blivit så omåttligt populära under 2000-talet? Vilka mordmotiv och mordvapen är vanligast i genren och vad det beror på? Och stämmer det att svensk kriminalfiktion präglas av samhällskritik? En ny avhandling från Uppsala universitet ger svar.

Karl Berglunds avhandling i litteraturvetenskap försvaras i december och består av tre separat publicerade böcker. Där diskuteras dessa frågor och en mängd annat om genren och dess kommersiella framgångar på senare tid. En tes som genomsyrar arbetet är att det finns en växelverkan mellan genrens framgångar och bokmarknadens snabba strukturomvandlingar under 2000-talet.

Utifrån flera och stora material kan avhandlingen bland annat visa att ryktet om den samhällskritiska svenska deckaren är överdrivet. Genren har breddats innehållsligt och är idag heterogen och spretig. De spektakulära mordgåtorna ligger ofta långt från verklighetens våld, medan skildringarna av huvudpersonernas privat- och arbetsliv tvärtom är noggranna studier i samtidsrealism.

Huvudpersonerna är i regel är vita, heterosexuella svenskar utan invandrarbakgrund från medelklassen, medan mördare och offer är mer varierade sett till sociala skikt. Även de senare relateras dock nästan alltid till en underförstådd medelklass-”normalitet”, som genomsyrar genren.

Dessutom har genren påtagligt feminiserats under 2000-talet. Där såväl författare som huvudpersoner tidigare oftast var män, är könsfördelningen bland författarna i genrens toppskikt numera jämn och närmare två tredjedelar av huvudpersoner kvinnor.

Avhandlingen består av tre delstudier, som fokuserar på tre olika delar av deckarundret. Den första belyser den breda bokmarknadskontexten och genrens utveckling och allt starkare position över tid. Den andra granskar marknadsföringen och paketeringen av genren. Den tredje delstudien, Död och dagishämtningar, analyserar litterära mönster och återkommande teman i genrens kommersiella toppskikt under det tidiga 2000-talet. Den har nyligen utnämnts till årets fackbok av Svenska deckarakademin.


Karl Berglunds avhandling Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur, försvarades den 8 december 2017. 

För mer information kontakta Karl Berglund, tel: 0730-640 190, e-post: Karl.Berglund@littvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Varför har svenska deckare blivit så omåttligt populära under 2000-talet? Vilka mordmotiv och mordvapen är vanligast i genren och vad det beror på? Och stämmer det att svensk kriminalfiktion präglas av samhällskritik? En ny avhandling från Uppsala universitet ger svar.

Läs vidare »
Media no image

Mekanism identifierad bakom enzym kopplat till levercancer

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 18:00 CET

För att förstå vad som gått fel vid cancer och öppna nya möjligheter till behandlingar är det viktigt att förstå molekylära mekanismer bakom vad som händer på cellnivå. Ny forskning, som nu publiceras i tidskriften Molecular Cell, visar detaljerad information om processen bakom att ett specifikt enzyms motor ”rusar” och skadar cellen vid levercancer.

Vår genetiska information är paketerad i mycket kompakta strukturer som kallas kromatin. På vilket sätt och hur väl detta kromatin är packat reglerar många livsnödvändiga processer som kräver tillgång till cellens genetiska material. ATP-beroende ”kromatinombyggare” (chromatin remodellers) är enzymer som är specialiserade på att förändra strukturen och paketeringen av kromatin.

Den aktuella studien, som letts av forskaren Sebastian Deindl, Uppsala universitet, och Simon Boulton, Francis Crick Institute, och deras team, kastar ljus på den molekylära mekanism som orsakar att ett sådant enzym, ALC1 (Amplified in Liver Cancer 1), ”slår av och på”. Detta enzym är involverat vid levercancer och flera andra cancerformer.

Den verksamma delen av ALC1 är, liksom i andra kromatinombyggande enzym, en ”motor” där ATP används som bränsle för att förflytta enzymet längs DNA-molekylen samt för att ompaketera kromatinet.

- Det speciella med just detta enzym är att det även har ett specifikt område, en ”macro domain”, som kan känna igen en typ av polymerer som ansamlas där DNA har skadats. Det är alltså involverat i att reparera skador i DNA, säger Laura Lehmann, en av forskarna i gruppen.

Genom att använda biofysiska tekniker som tydliggör ALC1:s övergripande form, kombinerat med avbildningstekniker på celler och levande celler, kunde forskarna kartlägga den molekylära mekanism som styrde ombyggnaden av enzymet via dess ”macro domain”. Forskarna visar att ”macro domain” består av en extra portion ”kromatinombyggare” placerat på ATP:as-motorn och att det fungerar genom att stänga av motorns aktivitet när den inte behövs.

- Den kan beskrivas som en molekylär broms som stänger av motorn när det inte finns några DNA-skador att laga. När skador finns binder ”macro domain” till polymerkedjorna vid skadan, vilket attraherar ALC1-enzymet till platsen och samtidigt förändrar dess form så att ”bromsen” lättar från motorn. Aktivt ALC1 tillgängliggör sedan det skadade DNA:t för reparationsprocesser, förklarar Sebastian Deinl,

Upptäckten ger en möjlig förklaring till att flera mutationer som kan kopplas till cancer hos människa kan innehålla ”avstängningsknappen” för enzymet ALC1.
Forskarna visar också att när sådana cancermutationer introducerades i experimenten observerades en hyperaktiv fullt ”påslagen” ATP-motor.

- En sådan okontrollerad aktivitet hos ALC1 när DNA inte är skadat kan förväntas ha allvarliga konsekvenser för cellen. På sikt kan en djupare förståelse av de mekanismer som reglerar ALC1:s aktivitet förhoppningsvis öppna möjligheter för nya behandlingsmetoder, säger Sebastian Deindl.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SciLifeLab, Europeiska forskningsrådet ERC, the Wellcome Trust, the UK Medical Research Council samt Cancer Research UK.

Se video där Sebastian Deindl berättar om sin forskning, eller besök forskargruppens webbplats.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Referens: 

Mechanistic Insights into Autoinhibition of the Oncogenic Chromatin Remodeler ALC1
L. Lehmann, G. Hewitt, S. Aibara, A. Leitner, E. Marklund, S. Maslen, V. Maturi, Y. Chen, D. van der Spoel, M. Skehel, A. Moustakas, S. Boulton, and S. Deindl
Molecular Cell, Volume 68, Issue 5, December 7, 2017.

För mer information, kontakta: Sebastian Deindl, tel: 018 471 50 45, e-post: deindls@gmail.com 

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

För att förstå vad som gått fel vid cancer och öppna nya möjligheter till behandlingar är det viktigt att förstå molekylära mekanismer bakom vad som händer på cellnivå. Ny forskning, som nu publiceras i tidskriften Molecular Cell, visar detaljerad information om processen bakom att ett specifikt enzyms motor ”rusar” och skadar cellen vid levercancer.

Läs vidare »
Media no image

​Kálmán J. Szabó får årets Ulla och Stig Holmquists pris

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 13:55 CET

Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2017.

Motivering:
Professor Kálmán J. Szabó, får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar. Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar såsom kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer. På senare tid har Szabó utvecklat nya katalytiska metoder för trifluormetyleringar och fluoreringar. De resulterande fluorföreningarna kan få betydelse inom bland annat PET-scanning av olika tumörer.

Om priset:
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare, som huvudsakligen varit verksam i Sverige och gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor. Förslag till pristagare har beretts av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens prodekan för forskning i samråd med farmaceutiska fakultetens dekanus samt medicinska fakultetens dekanus. De förslag som inkommit har dessutom sakkunniggranskats av externa granskare. Beslut fattas av rektor och priset delas ut vid vinterpromotionen.

Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2017.

Läs vidare »
Media no image

​Årets Oscarspristagare utsedda

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 17:45 CET

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har för 2017 tilldelats filosofie doktor Eric Cullhed, institutionen för lingvistik och filologi och farmacie doktor Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

I år går Oscarspriset till filosofie doktor Eric Cullhed vid institutionen för lingvistik och filologi och farmacie doktor Oskar Karlsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Motivering filosofie doktor Eric Cullhed:

”Eric Cullhed har i sin doktorsavhandling (2014) presenterat, översatt och analyserat en av de viktigaste medeltida kommentarerna till de homeriska sångerna. Cullheds sätt att fokusera på kommentarernas tillkomstprocess och didaktiska funktion samt deras plats i 1100-talets intellektuella kultur i Konstantinopel har fört in en tusenårig forskningstradition på ett nytt spår. Avhandlingen har redan väckt stor uppmärksamhet internationellt och den publicerades i omarbetad version 2016. Efter sin doktorsavhandling har Cullhed publicerat flitigt på både svenska, engelska och spanska, samtidigt som han har varit en eftertraktad föreläsare vid internationella konferenser och publicerat en översättning av Ciceros brev till svenska (2017). Hans breda humanistiska intressen tar honom ofta bortom ämnesgränser och traditionella ramar, vilket utmärker det pågående projektet om antik poetik och modern empirisk estetik, särskilt med anknytning till kognitiv och affektiv neurovetenskap.”

Motivering farmacie doktor Oskar Karlsson:

”Oskar Karlsson disputerade 2011 vid Uppsala universitet på en avhandling behandlande ett neurotoxin och han kunde visa att neonatal exponering för detta toxin kan resultera i neurodegenerativa förändringar i den vuxna hjärnan. Efter sin doktorsexamen har Oskar Karlsson innehaft anställningar som postdoktoral forskare vid bl.a. Harvard universitetet och Karolinska Institutet och han är idag verksam som biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet och institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Karlsson har fortsatt intresserat sig för betydelsen av exponering för miljöföroreningar och läkemedel under neonatalperioden, men har också initierat nya forskningslinjer. Exempel på det senare är hans studier av epigenetiska förändringar orsakade av luftföroreningar som rönt stor uppmärksamhet. Karlssons forskning har baserats på avancerad instrumentell analys och han har etablerat omfattande samarbeten både nationellt och internationellt.”

Kontakt:

Eric Cullhed, eric.cullhed@lingfil.uu.se, Telefon: 018-471 1338

Oskar Karlsson, oskar.karlsson@farmbio.uu.se, Telefon: 018-471 4265

För övriga frågor om priserna eller vinterpromotionen, kontakta akademiadministratör Ella Stensson, e-post: ella.stensson@uadm.uu.se, tel: 070-425 07 55 

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har för 2017 tilldelats filosofie doktor Eric Cullhed, institutionen för lingvistik och filologi och farmacie doktor Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Läs vidare »
Media no image

Krigsbarns psykiska ohälsa kan gå i arv

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 17:00 CET

Psykisk ohälsa förknippad med utsatthet under barndomen kan överföras till nästa generation. Det visar en ny studie av andra generationens finska krigsbarn som evakuerades till Sverige under andra världskriget. Studien är gjord av forskare vid Uppsala universitet tillsammans med det amerikanska forskningsinstitutet National Institutes of Health (NIH) och Helsingfors universitet, och publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry.

Resultatet gäller döttrar vars finska föräldrar kom som krigsbarn till Sverige under andra världskriget. Studien visar att de har löpt högre risk att drabbas av psykisk ohälsa som vuxna, än vad deras kusiner vars föräldrar bodde kvar i Finland under kriget, har. Skillnaderna mellan könen är tydliga. För söner finner man inget statistiskt signifikant samband. Det är döttrarna till kvinnliga krigsbarn som är mest utsatta och som har störst skillnad mot sina motsvarande kusiner.

- Syftet med barnförflyttningarna under kriget var att skydda barnen från de omständigheter som kriget mellan Finland och Sovjetunionen förde med sig. Att våra resultat tyder på så pass långtgående konsekvenser för psykisk ohälsa är anmärkningsvärt och understryker vikten av att noggrant väga för- och nackdelar vid utformning av åtgärder i samband med komplexa nödsituationer som bland annat krig och naturkatastrofer ofta leder till, säger Torsten Santavirta, docent i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid från Uppsala universitet och en av studiens författare.

Forskarna har i en tidigare studie sammanlänkat data över de finska krigsbarnsårskullarna födda 1933-1944, med det kompletta krigsbarnsregistret över barn som återvände till sina biologiska familjer efter krigets slut (49 000 barn). Registren har samkörts med data över alla intagningar på sjukhus i Finland med anledning av psykisk ohälsa under åren 1971-2011. Syftet var att studera hur krigsbarnserfarenheten har påverkat individerna under vuxenlivet. I den studien fann man att de kvinnliga krigsbarnen löpte en förhöjd risk att insjukna i depression jämfört med sina icke-ivägskickade systrar medan inget samband fanns för män.

I den nya aktuella studien har forskarna alltså identifierat barnen till individerna i den tidigare studien, och data över deras intagningar på sjukhus på grund av psykisk ohälsa, 1971-2012.

- Det negativa sambandet mellan mödrars krigsbarnsvistelse och döttrars psykiska ohälsa kvarstår efter att vi betingar på föräldrars psykiska ohälsa, vilket tyder på att det inte är föräldrarnas psykiska ohälsa i sig som framkallar sambandet. Studien fastställer dock inte mekanismerna genom vilka sambandet mellan de upplevda krigsbarnserfarenheterna och psykisk ohälsa i nästa generation uppstår, och det kan finnas flera tänkbara förklaringar till det, säger Torsten Santavirta.

Santavirta, T, Santavirta, N, Gilman, SE; Association of the World War II Finnish Evacuation of Children with Psychiatric Hospitalization in the Next Generation. JAMA Psychiatry. Doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.3511

Kontaktuppgifter:

Torsten Santavirta, docent, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, torsten.santavirta@ibf.uu.se, tel: +46-766 10 97 61

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

En studie om de finska krigsbarnen under andra världskriget genomförd av forskare vid Uppsala universitet finner att konsekvenserna med avseende på psykisk ohälsa av traumatiska upplevelser under barndomen kan överföras till nästa generation.

Läs vidare »
Media no image

Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:39 CET

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Olga Botner, Fred Nyberg och Johan Svedjedal, medan Linnémedaljen tilldelas professor Siv Andersson. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari nästa år.

Linnémedaljen i guld tilldelas Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet.

Motivering:

Siv Andersson belönas för sina studier av bakteriers arvsmassor. En majoritet av alla bakterier kan inte odlas i laboratoriemiljö och dessa bakterier har tidigare varit nästan omöjliga att studera. Siv Anderssons forskargrupp var en av de första i världen att kartlägga bakteriers kompletta arvsmassor. Hennes forskning har framförallt fokuserat på studier av arvsmassan hos bakterier som anpassat sig till olika typer av värddjur, såväl insekter som djur och människor. Hon har studerat de evolutionära processer som ligger bakom arvsmassans förändring, hur nya gener bildas och bryts ned då organismer anpassar sig till nya livsmiljöer. Resultaten av hennes studier har bidragit till en ökad kunskap om bakteriers evolution och visat på en enorm biologisk mångfald som var totalt okänd på Linnés tid.

Rudbeckmedaljen tilldelas Olga Botner, professor i experimentell elementarpartikelfysik vid institutionen för fysik och astronomi, Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen förfarmaceutisk biovetenskap samt Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid litteraturvetenskapliga institutionen

Motiveringar:

Olga Botner har lett forskningen vid IceCube South Pole Neutrino Observatory som 2013 fick utmärkelsen ”Breakthrough of the Year” av Physics World för upptäckten av hög-energetiska kosmiska neutriner. Uppsalas forskargrupp inom det nya forskningsområdet astropartikelfysik startades av Olga Botner och Allan Hallgren på 1990-talet och utvecklade nya metoder för att möjliggöra detektion av neutriner från rymden. Dessa svagt växelverkande partiklar är svårfångade och kräver extremt stora detektorvolymer, vilket ledde till det internationella projekt där en kubikkilometer av sydpolens is försågs med utspridda detektionselement. Denna ”IceCube” har öppnat ett nytt fönster mot universum.

Fred Nyberg har inriktat en stor del av sin forskning på att skapa ny kunskap och förståelse av de mekanismer som ligger bakom den mångfald av effekter som missbrukade och vanebildande substanser orsakar på hjärnan. Det övergripande målet har varit att bidra till att lämpliga och förbättrade behandlingsstrategier utvecklas till gagn för samhällets stora grupp av missbrukare. En central aspekt i Nybergs forskningar har varit att kopplingen mellan biokemiska faktorer och drogers effekt på beteenden studeras ingående.

Johan Svedjedal belönas för sin forskning vilken resulterat i en lång rad publikationer som på olika sätt berör bokmarknaden och bokens väg till läsaren, författarnas villkor och litteraturens roll i samhället. Johan Svedjedal har också utgivit uppmärksammade författarbiografier: Om Birger Sjöberg, Carl Jonas Love Almqvist och Karin Boye.

För mer information, kontakta Per Ström, akademiintendent, mobil: 070-4250038, e-post: Per.Strom@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Olga Botner, Fred Nyberg och Johan Svedjedal, medan Linnémedaljen tilldelas professor Siv Andersson. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari nästa år.

Läs vidare »
Media no image

Två genomikforskare delar på årets Björkénska pris

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 07:56 CET

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik har tillsammans med Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, utsetts till mottagare av Björkénska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902.

Kerstin Lindblad-Toh är professor i komparativ genomik (studier av hela arvsmassan hos olika arter/organismer), med en bakgrund i human genetik och sekvensering och Leif Andersson är professor i funktionsgenomik. De får priset för sina respektive bidrag till ny grundläggande kunskap om vertebratdjurens arvsmassa och evolution samt om genetiska mekanismer som påverkar individers egenskaper och deras risk att utveckla sjukdom. Både gemensamt och parallellt har de drivit tesen att jämförande genetik och genomik bidrar med viktig kunskap om arter, och leder till ökad förståelse av evolutionära mekanismer och människans egenskaper och sjukdomar.

Flera av deras arbeten handlar om att sekvensera hela genom för olika arter av ryggradsdjur och sedan ställa viktiga biologiska frågor, antingen genom att jämföra populationer eller arter. Dessa studier spänner över ett brett fält, från sillars och spiggars anpassning till brack- och sötvatten, till evolutionen av Darwinfinkarnas näbbar. Studier av ärftlig variation hos husdjur har lett till upptäckt av okända biologiska fenomen, t ex en mutation som ökar muskelmassan hos grisar men troligen har betydelse för de flesta däggdjur. Många olika typer av mutationer har identifierats.

Leif Andersson och Kerstin Lindblad-Toh har båda haft stor betydelse för att utveckla genomiken till ett profilområde i Uppsala och Sverige.

Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Kontakta pristagarna: Leif Andersson, tel: 070-425 02 33, leif.andersson@imbim.uu.se samt Kerstin Lindblad-Toh, tel: 018-471 43 86, kerstin.lindblad-toh@imbim.uu.se

För frågor om priset, kontakta professor Eva Tiensuu Janson, tel: 070-167 93 18, eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

​Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik har tillsammans med Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, utsetts till mottagare av Björkénska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

Läs vidare »
Media no image

Innovativa studenter utvecklar idéer kring attraktiva arbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 09:44 CET

På EIT Health Innovation Day i Uppsala den 1 december samlas studenter från olika utbildningar vid Uppsala universitet för att tillsammans föreslå lösningar på hur en hälsosam och hållbar arbetsplats kan se ut. Utmaningen kommer från Uppsala kommun och Region Uppsala.

Innovation Day är en aktivitet som sker samtidigt vid en handfull olika universitet i Europa. Vid Uppsala universitet samlas studenter från flera av universitetets fakulteter och program för att gruppvis arbeta med att ta fram lösningar på utmaningar inom hälsosektorn.

- Jag ser fram emot Innovation Day. Det finns så mycket energi och kraft hos våra studenter. Jag är övertygad om att många nya idéer kommer att födas och utvecklas tack vare detta initiativ. Och det är jättebra att kommunen och regionen deltar för att skapa verklig samhällsnytta utifrån förslagen, säger Mats Larhed, EIT Health-ansvarig vid Uppsala universitet.

Innovation Day hålls för andra året i rad och denna gång är temat "Din framtida arbetsplats". I utmaningen står Uppsala inför en framtid med allt fler äldre och allt färre personer i arbetsför ålder. Det blir än viktigare med arbetsplatser som möjliggör ett hälsosamt liv för anställda och där arbetet känns motiverande, viktigt och möjligt att genomföra. Framtidens arbetsgivare står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera rätt kompetens och sedan behålla dessa personer. Frågan är hur nästa generation vill att en attraktiv arbetsplats ska vara organiserad.

Studenterna får först en snabbutbildning i ett verktyg som kan användas för idégenereringsprocesser och får därefter arbeta och testa sina idéer och lösningar gentemot slutanvändare eller målgrupper. Under processen får studenterna vägledning av experter från olika offentliga organisationer och privata företag. Efter en test- och utvecklingsfas utses utvecklingsteamen som arbetat fram de tre starkaste lösningarna. Veckan därpå möter teamen representanter från Uppsala kommun och Region Uppsala för att presentera och diskutera sina lösningar.

Tid och plats: 1 december 2017, klockan 09.00- 17.00, Östgöta nation, Uppsala

Läs mer om Innovation Day vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta: Lina Emilsson, 0707-34 47 48, e-post: lina.emilsson@angstrom.uu.se

EIT Health Innovation Day är ett samarbete mellan EIT Health, Uppsala universitet, Drivhuset, Uppsala Kommun och Region Uppsala. Innovation Day är en del av det pan-europeiska projektet EIT Health som har som syfte att förbättra hälsa, livskvalitet och vård/omsorg för Europas befolkning. Projektet omfattar cirka 130 partners, däribland omkring 50 universitet, och bygger på de tre delarna; utbildning, innovation och affärsskapande.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

På EIT Health Innovation Day i Uppsala den 1 december samlas studenter från olika utbildningar vid Uppsala universitet för att tillsammans föreslå lösningar på hur en hälsosam och hållbar arbetsplats kan se ut. Utmaningen kommer från Uppsala kommun och Region Uppsala.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kontorstid alla dagar
 • sluhprhqfbcngyesskyoontakt@uwwzeofhgadfbbgtxarm.uu.se
 • 070-167 92 96

 • Presskontakt
 • pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • Lixcnda.Koxmdkffmar@uaqjsmymdmhj.upeu.orxdlhse
 • 018-471 1959
 • 070-425 08 64

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • Forskning, utbildning, övergripande
 • elin.backstrom@uadm.uu.se
 • 018-471 17 06
 • 070-425 09 83

 • Presskontakt
 • Kommunikatör UU Campus Gotland
 • Uppsala universitet - Campus Gotland övergripande
 • petra.zsliixndberg@udtfuadm.rkuu.spfctmeuijpfoe
 • 018-471 82 49

Om Uppsala universitet

Forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Besök oss på vår webbplats www.uu.se

Adress

 • Uppsala universitet
 • S:t Olofsgatan 10B, Box 256
 • 751 05 Uppsala
 • Sweden
 • Vår hemsida