Skip to main content

Nya utbildnings- och forskningssatsningar med utökade anslagsmedel

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2018 13:09 CEST

Flera nya utbildningar och nya satsningar inom forskningen. Rektor har idag beslutat om hur universitetets utökade anslag ska användas. Bland annat satsas på utbildningar i industriell ekonomi, digital humaniora, rysslandsstudier samt medicinsk avbildning.

- Vi gör en rad strategiska och viktiga framtidssatsningar på nya utbildningar som är efterfrågade av både studenter och arbetsmarknad. Inom forskningen satsar vi bland annat på arbetslivsforskning, säger rektor Eva Åkesson.

Universitetets ram ökade i budgetpropositionen för 2018 med 17 miljoner för utbildning på grund- och avancerad nivå, och 27 miljoner för forskning och utbildning på forskarnivå. Efter beredning av områdesnämnderna har rektor idag fattat beslut om fördelningen.

På utbildningssidan görs en satsning på ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik och på en rad nya masterprogram, bland annat inom områdena digital humaniora och rysslandsstudier samt inom innovativ medicin och medicinsk avbildning.

På forskningssidan görs en strategisk satsning på arbetslivsforskning samt på en rad andra forskningsprogram. Därutöver får fakulteter som fått ett utökat utbildningsuppdrag (juridiska respektive utbildningsvetenskapliga fakulteten) ett utökat basanslag.

Beslut UFV 2017/83 tillgängliggörs snarast efter beslut

För mer information, kontakta Eva Åkesson genom Pernilla Björk, 070-2911524

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se