Skip to main content

Säves gotländska samlingar digitaliserade

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 10:25 CEST

Lärbro kyrka. Akvarell målad av Pehr Arvid Säve 1854.

En skatt av bilder och lokalhistoriska anteckningar från Gotland har nu gjorts tillgängliga i digital form. Kulturhistorikern och konstnären Pehr Arvid Säve samlade under 1800-talet in lokalhistoriskt material som nu blir åtkomligt för alla.

På Uppsala universitetsbibliotek finns idag Säves omfattande handskriftsvolymer med titeln Gotländska samlingar, vilka innehåller de anteckningar om sägner, lekar, visor, ortnamn, högtider och lokalhistoria som Säve gjort på Gotland under 1800-talets mitt och senare hälft. Biblioteket har även en stor mängd teckningar och målningar av Säves hand. Nu blir en stor del av denna skatt tillgänglig långt utanför universitetsbibliotekets väggar.

Kulturhistorikern och konstnären Pehr Arvid Säve (1811-1887), född i Roma, blev efter studier i Uppsala lärare på Gotland. Där gjorde han till sin livsuppgift att samla in och förteckna folkminnen och annat av antikvariskt intresse på ön. Han var även initiativtagare till Gotlands Fornsal, som idag är Gotlands Museum. År 1877 utnämndes Pehr Arvid Säve till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Se universitetsbibliotekets Sävebilder och -handskrifter i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Alla bilder i samlingen får användas fritt. 

Exempel på bilder ur samlingen:

Teckning av Hogräns kyrka.

Apotheket vid Strandgatan i Visby.

För mer information kontakta Åsa Henningsson, biträdande avdelningschef, kulturarvsavdelningen, asa.henningsson@ub.uu.se tel. 070-4250837

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se