Skip to main content

Shamus Khan får årets Hans L Zetterbergpris

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 08:48 CEST

Professor Shamus Khan vid Columbia University blir 2018 års mottagare av Hans L Zetterbergpriset i sociologi. Priset har möjliggjorts genom en donation från sociologen Hans L Zetterbergs familj och delas i år ut för andra gången.

Professor Shamus Khan vid Columbia University tilldelas priset för hans framstående bidrag till forskningen om eliter.

Genom att vända blicken mot eliten bygger Khan på den klassiska sociologin samtidigt som han vidareutvecklar forskningen om stratifiering och ojämlikhet. Khan visar i sin forskning hur den amerikanska eliten återskapar sig och sin roll i det moderna samhället. Övriga centrala teman i Khans forskning rör elitutbildningar samt elitens roll inom konstområdet.

Hans L Zetterbergpriset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor.

Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans L. Zetterberg (1927-2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952).

Prisceremonin kommer att hållas i Uppsala den 27 september.

För mer information
kontakta Patrik Aspers, tel: 018-471 5191, e-post: patrik.aspers@soc.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se