Skip to main content

Uppsala universitets egen jubileumsbok

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2007 15:36 CEST

Betydande delar av Linnés samlingar finns fortfarande kvar i Uppsala universitets samlingar, och har genom åren inte bara vårdats väl utan också använts i forskningen. I universitetets egen jubileumsbok, som snart kommer ut, presenteras flera mindre kända fynd och helt nya fakta om Linné och hans samlingar. Boken innehåller också ett rikt bildmaterial.


Låt inte råttor eller mal fördärva ¬- så löd ett av Carl von Linnés råd till hustrun Sara Lisa beträffande de vetenskapliga samlingarna. Efter hans död såldes visserligen huvuddelen av materialet till England, men familjen och släkten bevarade såväl traditioner som föremål och stora delar av samlingarna finns kvar i Sverige. Det mesta finns vid Uppsala universitet, där minnet av Linné bevaras och vårdas.

Som en del i Uppsala universitets firande av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse ges en jubileumsbok ut. I den presenteras den mängd rikedomar som fortfarande finns kvar i landet, hur minnet av människan och vetenskapsmannen Carl von Linné utvecklats och hur de efterlämnade samlingarna används i forskning. Hemmen och de paradisiska trädgårdarna i Uppsala och på Hammarby presenteras, liksom Linnés brevväxling med forskare över hela världen och information om växter och djur han samlade in.

Bokens många bilder är både vackra och innehållsrika. Från universitetets konstsamlingar, bibliotek och myntkabinett presenteras tidigare mindre kända föremål och dagens forskare bidrar med texter ur olika perspektiv. Det rika källmaterialet tillsammans med nya fakta och nya fynd breddar, förklarar och gör arvet efter Linné levande och fascinerande i vår tid.

Fakta om boken: Titeln är ”Låt inte råttor eller mal fördärva. Linnésamlingar i Uppsala. Uppsala universitets jubileumsbok.” Format 220 x 290 mm, 225 sidor, inbunden med skyddsomslag, cirka 200 bilder. Med bildtexter och sammanfattningar på engelska. Finns i handeln från 15 maj.

För mer information om bokprojektet, intervjuer och reportage, kontakta projektledaren för Uppsala universitets Linnéfirande Annika Windahl Pontén, tfn 018-471 25 66, mobil 070-425 04 20, e-post linnaeus300@linnaeus.uu.se

Med pressmeddelandet följer bild på omslag. För bilder ur boken, kontakta Stefan Eurenius på Hallgren & Fallgren, tfn 018-50 71 00, e-post stefan.eurenius@hallgren-fallgren.se


Redaktör:
Anna Sjögren (f. 1974), fil. mag. i konstvetenskap. Bitr. universitetsantikvarie vid Uppsala universitet, bitr. projektledare för projektet Linné 2007 vid Uppsala universitet.

Övriga medverkande:
Gunnar Broberg (f. 1942), professor i idé- och lärdomshistoria i Lund, har skrivit om Linné, rasidéer i förhållandet människa-djur, katastrofer.

Allan Ellenius (f. 1927), professor emeritus i konstvetenskap vid Uppsala universitet, har publicerat större arbeten om konst från skilda epoker, dessutom monografier över bl. a. Bruno Liljefors. Han har arbetat i större europeiska projekt och föreläst i Europa, USA, Canada och Australien.

Åke E:son Lindman (f. 1953), fotograf. En av Sveriges främsta arkitekturfotografer, medverkar regelbundet i såväl svenska som internationella tidskrifter och har även medverkat i ett 30-tal böcker. Han har haft en lång rad av utställningar både i Sverige och internationellt.

Carl Frängsmyr (f. 1971), fil. dr i idé- och lärdomshistoria. Forskare inom projektet Uppsala universitets historia 1793-2000 vid avdelningen för vetenskapshistoria samt essäredaktör vid Upsala Nya Tidnings kulturredaktion.

Ann-Mari Jönsson (f. 1954), är docent i latin vid Uppsala universitet och en av redaktörerna vid Projekt Linnékorrespondensen.

Karin Martinsson (f. 1962), fil. dr i systematisk botanik, trädgårdsintendent vid Linnéminnena och Botaniska trädgården, Uppsala universitet. Forskar i botaniska trädgårdens historia. Ledamot i Svenska Linnésällskapets styrelse.

Roland Moberg (f. 1939), docent i botanik, pensionerad 1:e museiintendent och föreståndare för Uppsala universitets botaniska samlingar, lavforskare. Ledamot i Svenska Linnésällskapets styrelse, projektkoordinator för projektet Linné 2007 vid Uppsala universitet.

Margareta Nisser Dalman (f. 1957), fil. dr i konstvetenskap, universitetsantikvarie med ansvar för Uppsala universitets konstsamlingar.

Per Nysten (f. 1955), docent i mineralogi, petrologi och tektonik, universitetslektor, museiintendent vid Evolutionsmuseet, Uppsala Universitet.

Eva Nyström (f.1954), idéhistoriker, forskningsredaktör i Projekt Linnékorrespondensen och sekreterare i Svenska Linnésällskapet.

Lars Wallin (f. 1933), docent i zoologi, pensionerad 1:e museiintendent vid Uppsala universitets dåvarande zoologiska museum.

Towe Wiiand (f. 1967), fotograf. Valdes 2005 in i svenska naturfotograferna. Hon har haft ett flertal nationella utställningar samt publicerat artiklar i olika tidskrifter.

Annika Windahl Pontén (f. 1966), projektledare för projektet Linné 2007 vid Uppsala universitet och annars doktorand i idé- och lärdomshistoria vid samma universitet.

Hanna Östholm (f. 1970), idé- och lärdomshistoriker, fil. dr 2000. Forskare i projektet Uppsala universitets historia 1793-2000 vid avdelningen för vetenskapshistoria och lärare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/uppsala.universitets.id003.html


Pressinformatör
Anneli Waara

E-post Anneli.Waara@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 1974
Mobil: 0704-250718
Fax: 018- 471 1520
Adress: Box 256, 751 05 Uppsala