Skip to main content

Utbytesstudenter uppmuntras välja tåg före flyg i nytt hållbarhetsprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2018 09:59 CET

Sara Laginder och Sara Hurtig leder pilotprojektet för att minska resande med flyg.

Uppsala universitet lanserar ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan. Under nästa år utdelas 50 stipendier till Erasmusstudenter som väljer att ta tåget istället för flyg till sina europeiska värduniversitet.

En utmaning i Uppsala universitets arbete med att minska klimatpåverkan är resandet. För ett top100-universitet i världen är de internationella kontakterna nödvändiga och resor en del av vardagen för många. Internationell erfarenhet är meriterande för studenterna och det finns flera program för utbyten med lärosäten i andra länder.

- Vi vill ju gärna att ännu fler studenter ska delta i utbyte för att få internationell erfarenhet och för att inte öka miljöpåverkan för mycket behöver vi tänka nytt. De signaler vi fått om projektet är att studenterna är positiva, många är starkt engagerade i klimatfrågan, säger Sara Hurtig vid Studentavdelningen som leder projektet tillsammans med kollegan Sara Laginder vid samma avdelning.

De som omfattas är studenter inom Erasmusprogrammet och gäller studier vid något av universitetets partneruniversitet i Europa under 2019. Stipendierna utgörs av en fast summa, 2000 kronor, som täcker den största delen av kostnaden för ett tågluffarkort med fem resdagar. Ansökan görs samtidigt som ansökan om stipendium och lottas sedan bland de sökande.

- Vad vi vet finns det inget liknande initiativ och fler av våra kollegor på europeiska universitetet har visat stort intresse, vi hoppas att vår satsning även påverkar andra universitet att göra liknande satsningar för att få ett stort genomslag. Pilotsatsningen får nu visa hur vi ska fortsätta arbetet och om det är möjligt att involvera fler målgrupper, säger Sara Laginder.

För mer information, kontakta projektledarna Sara Hurtig, internationell handläggare, tel: 072-999 9010, e-post: sara.hurtig@uadm.uu.se eller Sara Laginder, internationell handläggare, tel: 072-999 9908, e-post: sara.laginder@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se