MinGård® tar första steget i satsningen för köttproducenter

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 15:07 CEST

​Framtidens managementverktyg MinGård får nu sina första köttfunktioner. Allt är direkt tillgängligt utan extra kostnad för både mjölk – och köttproducenter anslutna till kodatabasen via Växa Sverige.

Gemensam dataplattform för ökad lönsamhet, hållbarhet och innovation

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 12:57 CEST

Den digitala utvecklingen inom lantbruket går allt snabbare och systemen i lantbrukarens verksamhet blir mer och mer avancerade. Med lantbrukarna i centrum har Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige träffat ett samarbetsavtal för att skapa Lantbrukets Dataplattform; en gemensam dataplattform som ska bidra till mer lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag.

Nyrekryteringar till Växa Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 09:50 CEST

Växa Sverige har i sin strategi 2023 ledstjärnan ”det ledande kunskapsföretaget”. Två strategiska rekryteringar för att driva denna utveckling görs nu på ledningsnivå.

Sara Wiklert Petersson från VikingGenetics går till Växa Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 17:14 CET

Sara Wiklert Petersson tillträder som ny regionchef avel i väst hos Växa Sverige från och med 1 juni. I hennes nya team finns avelsrådgivare, säljare och embryofältspolningspersonal. Hon lämnar därmed sitt jobb som försäljningschef hos VikingGenetics. Sara har varit anställd i VikingGenetics i 20 år, och varit en del av företagets ledningsgrupp sedan 2012 och för exportmarknaden sedan 2001.

Växa Sverige gör rekordresultat och lämnar återbäring med 8,1 Mkr

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 10:15 CET

Ett starkt Växa Sverige ger ett resultat på 17,5 Mkr efter finansnetto - ett riktigt starkt resultat. Styrelsen har nu beslutat att ge medlemmarna återbäring om totalt 8,1 Mkr. År 2019 omsatte Växa Sverige 431 Mkr, vilket är en ökad omsättning med 7,7 procent. Rörelseresultatet på 16,2 Mkr är det högsta någonsin i Växa Sveriges historia.

Årets Mjölkföretagare 2020 - ett företag med stark livskraft

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 20:30 CET

- Väldigt roligt och stimulerande. Vi blev både överraskade och fantastiskt glada, detta ger oss energi att fortsätta med vårt arbete tillsammans inom familjen och med vår personal säger Alexandra och Andreas Nilsson. Nyhems gård ligger i Sjöbo kommun strax utanför Lövestad i Skåne. Förutom mjölkproduktion, som är motorn i företaget, bedrivs köttproduktion och växtodling.

Hållbarhet för oss är att gå från ord till handling

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 09:00 CET

Med Gårdsinitiativet visar HKScan konkreta sätt att minska miljöpåverkan och skapa positiva klimateffekter utifrån varje gårds förutsättningar. Mjölkgårdarna, som producerar både mjölk och kött, är extra intressanta ur klimatsynpunkt eftersom klimatbelastningen blir lägre per kg produkt.

Framtidens jordbruk finns i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2020 07:56 CET

Lantmännen deltar i Växadagarna i Umeå, Växjö och Örebro för att tala om Framtidens jordbruk och hur svenskt jordbruk ska klara klimatomställning. Växadagarna samlar aktörer och intressenter inom svensk animalieproduktion, i år under temat ”Hållbart företagande på gården”.

I Sverige kan vi bota sjukdomar utan antibiotika

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2019 08:00 CET

Att begränsa antibiotikaresistens är en livsviktig fråga för oss alla. Den berör både människor och djur, och resistenta bakterier kan smitta mellan människa och djur. Redan idag dör människor, även i Sverige, av antibiotikaresistenta bakterier. Många av dem är smittade i andra länder, men resistens finns även här, även om Sverige är bäst i EU på detta område.

Hållbart företagande på gården med företagaren i fokus

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2019 09:18 CET

Växadagarna är mötesplatsen där mjölk- och köttföretagare utbyter kunskap för att öka konkurrenskraften i svensk mjölk- och köttproduktion. 2020 samlas vi med temat ”Hållbart företagande på gården”. Att Dina Försäkringar är en av medarrangörerna pekar på betydelsen av hållbart företagande för människan såväl som för djur, miljö och ekonomi.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • mehqtttje.mireauhnzhstdvroxjm@msvxaxa.rxsewv
  • 010-471 00 00

Om Växa Sverige

Växa Sverige - vi jobbar för ökad konkurrenskraft i svenskt lantbruk

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Vår vision
Tillsammans med våra kunder är vi mest konkurrenskraftiga i Europa

Vår affärside
Sälja produkter och tjänster som utvecklar lantbruksföretagen och ger dem ökad lönsamhet.

Adress

  • Växa Sverige
  • Ullsväg 29A
  • 756 51 Uppsala
  • Sverige