I0xm7msmj56ikrlner4e

Vi bidrar till ökad sysselsättning inom lantbruket

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:29 CEST

Idag öppnar vår avbytarservice sin verksamhet i Östersund, och lantbrukare i området får möjlighet att hyra in avbytare. Satsningen är ett svar på efterfrågan från lantbrukare i området och rekryteringarna har hittills skett via egna nätverk. Men i takt med att verksamheten expanderar kan även personer som står längre från arbetsmarknaden komma i fråga för jobb som avbytare.

Hbqq63setscno9rzqfip

Avkastningsökningen i svenska besättningar avtar

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 13:12 CEST

Kokontrollens årsresultat för 2016/17 är klart och de svenska kornas avkastning är fortfarande ökande, men takten avtagande. Årets ökning är 53 kg ECM, jämfört med de senaste årens 200 kg ECM per år. I alla delar av Sverige, förutom i norra Sverige ligger avkastningen per ko på över 10 000 kg ECM per år. Svenska kor är högavkastande och ligger på andra plats i Europa – efter de danska korna.

Lp8jlj0sihixfwc0lr7u

SimHerd visar ekonomiska effekten i hela besättningen

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 08:45 CET

SimHerd gör det möjligt att hitta den optimala kombinationen av könssorterade doser och köttrasdoser och se effekterna för hela besättningen. Det är också möjligt att få svar på ekonomisk effekt av genomiska test. Ytterligare ett användningsområde är att fram break even för investeringskostnaden i Heatime/SenseTime. Från och med 1 mars säljer Växa Sverige SimHerd till mjölkföretag.

Media no image

Svenska mjölkbönder stärker sin konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 09:41 CEST

När mjölkbönder från hela Europa samlades i Prag i slutet på juni riktades intresse mot de svenska gårdarnas resultat. Förbättringar flera år i rad har tagit den svenska gruppen från en jumboplacering till idag en fjärdeplats bland 13 analyserade EU-länder.

European Dairy Farmers (EDF) jämför årligen produktionskostnader och nyckeltal mellan medlemmarnas gårdar. Irland och Tjeckien sticker ut med extra låga kostnader. Men de svenska gårdarna ligger nu i toppligan, tack vare effektiva produktionssystem och hög avkastning.

De svenska gårdar som är med i EDF visar att det går att producera mjölk i Sverige med god konkurrenskraft!”menar Anders Christensson, mjölkföretagare i Falkenberg och ordförande för den svenska EDF-föreningen.

De senaste årens låga mjölkpris har tvingat fram förändringar på gårdarna i Europa. De flesta länder har sänkt sitt break-even pris under dessa år. Men Sverige sticker ut med den största förbättringen. Under de senaste fyra åren har man i genomsnitt lyckats kapa 64 öre på break-even priset.

Flera samverkande faktorer är gemensamma för de svenska gårdarnas förbättringar:

  • Höga intäkter från slaktdjur och livdjur.
  • En gynnsam marknad för flera insatsmedel, t.ex. foder, gödning och energi.
  • Höjd avkastning, i genomsnitt nästan 200 kg ECM per år.

Många av företagen har också förbättrat sin effektivitet på gårdsnivå vad gäller arbete och foder. Även större strategiska förändringar kring arbetsplanering, foderodling och djurflöde har gett stor effekt på vissa gårdar.

”Kännetecknande för EDF-gårdarna är att man fokuserar på möjligheter och letar ständiga förbättringar. Det är roligt att se när ett strategiskt arbete med företagsledning och management ger tydlig effekt” säger Susanne Bååth Jacobsson, företagsrådgivare på Växa Sverige.

För mer information välkommen att kontakta:

Anders Christensson, ordförande EDF-Sverige, tel. 0705-643 387

Susanne Bååth Jacobsson, företagsrådgivare Växa Sverige, tel. 010-471 0337

Om Växa Sverige

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt 7 654* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion. Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2015/16

När mjölkbönder från hela Europa samlades i Prag i slutet på juni riktades intresse mot de svenska gårdarnas resultat. Förbättringar flera år i rad har tagit den svenska gruppen från en jumboplacering till idag en fjärdeplats bland 13 analyserade EU-länder.

Läs vidare »
Hxl5ddpltqgyexqrfu3g

Över 50 års historisk data med jämförelser

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 09:00 CEST

I över femtio år har vi samlat in data från mjölk- och köttbesättningar, som bland annat visar produktionsvärden för avkastning, fruktsamhet, åldersfördelning och besättningsstorlekar. Nu finns också tre typer av tabeller som ger dig möjlighet att jämföra avkastning beroende på stalltyp, jämföra eko och konventionell produktion och se skillnader i avkastning mellan olika mjölkningssystem.

Otjb21mtepwhndoaomif

Effektiviseringar ger positivt resultat för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 11:12 CET

På drygt 30 kretsmöten under mars presenterar den ekonomiska föreningen Växa Sverige årsresultatet för sina medlemmar, och för andra året visas ett positivt resultat. Rörelseresultatet är 2 527 tkr och årsresultatet är 3 174 tkr, vilket dessutom är i linje med budget.

Jie1n0iruvof5fpzg4yv

Hela potentialen i svenskt lantbruk bör tillvaratas - även i handlingsplanen

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 08:00 CET

Regeringen har i livsmedelsstrategin lagt tydligt fokus på ökad produktion av all lantbruksproduktion. Det behövs även därför en inriktning i handlingsplanen som tar tillvara svenskt lantbruks fulla potential på ett bättre sätt än att sätta konkreta mål för andelen ekologisk produktion och konsumtion. Ett sådant fokus på en produktionsinriktning kan leda till ökad import av ekologiska produkter.

C3v9mu92oepk65zdaedu

VäxShop – webbshop med låga ordinariepriser för lantbrukare

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 08:00 CET

Förbrukningsvaror med hög kvalitet till bra priser är vad mjölk- och köttproducenter kan köpa i Växa Sveriges nya webbshop. Syftet med shopen är att lantbrukaren ska minska kostnaderna och tjäna pengar genom shopens förmånliga priser. I shopen finns produkter som juver- och klövvårdsprodukter, fodertillskott, kalvhyddor och även stövlar och skor.

Bk5qorcjqsxg8w4jwp7g

Strömsrum är Årets Vallmästare 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 09:17 CET

Strömsrum utanför Ålem i östra Småland tar emot utmärkelsen Årets Vallmästare under Vallkonferensen den 7 februari på Sveriges lantbruksuniversitet.

Filg05sf2rxnxtxxn5cr

Växas nya webbplats - för mer lönsamma lantbruksföretag

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 12:00 CET

Inspirerande, lösningsorienterad, användarvänlig och affärsmässig är vad om kännetecknar Växas nya webbplats, Den är byggd med sikte att utveckla verksamheten både för lantbrukarna och för rådgivningsföretaget Växa Sverige. Lanseringen är ett av många steg i Växas arbete med att stärka konkurrenskraften i svenskt lantbruk. Knowit är webbyrån som Växa Sverige omsorgsfullt valt som sin partner

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • mettdqe.rehnyzstjaslrom@invxdtzfa.cbse
  • 010-471 00 00

Om Växa Sverige

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Vår vision
Tillsammans med våra kunder är vi mest konkurrenskraftiga i Europa

Vår affärside
Sälja produkter och tjänster som utvecklar lantbruksföretagen och ger dem ökad lönsamhet.