Sommarens värme ger lägre mjölkavkastning i ECM för kontrollår 2017/18

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 10:00 CEST

Kontrollåret 2017/18 börjar starkt med ökande avkastning över hela landet, och även om antalet kor minskar planar trenden mot tidigare år. Sommarens värme gör dock att avkastning i södra och mellersta Sverige faller under sommaren. Räknat i ECM minskar mjölkproduktionen med 29 kg för året som helhet. Norra Sverige, har däremot en mer normal utveckling med en ökning med 196 kg ECM.

Växadagarna Mjölk och Kött 2019: Lönsamhet och konkurrenskraft på en global marknad

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 12:01 CET

Växadagarna erbjuder en mötesplats för mjölk- och köttföretagare där vi tillsammans hittar vägar fram till hur konkurrenskraften och lönsamheten kan öka i svensk mjölk- och köttproduktion. Växadagarna välkomnar HKScan som en av våra samarbetspartners. Det tema vi samlas kring är ”Lönsamhet och konkurrenskraft på en global marknad”.

Bristen på grovfoder kostar lantbruket 4 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 10:00 CEST

Effekten av sommarens torkperiod är avsevärt lägre skördar än normalt av både vall och spannmål. En översiktlig beräkning av den totala mängd grovfoder som saknas uppgår till 35 till 40 procent eller omkring 2 miljoner ton till ett värde av minst 4 miljarder kronor.

Subventionerad rådgivning till torkdrabbade

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:03 CEST

Växa Sverige erbjuder foder- och ekonomirådgivning subventionerad med 70 procent till lantbrukare som drabbats av torkan. Växa har tilldelats 3,2 miljoner kronor ur Landsbygdsprogrammet och erbjuder nu rådgivning där lantbrukaren betalar mindre en tredjedel av priset.

MinGård™ managementsystemet för mjölk- och köttföretagare

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 13:11 CEST

Under sommaren lanseras första versionen av MinGård - en mobilanpassad, användarvänlig, flexibel och öppen plattform för att använda och registrera uppgifter från Kokontroll, KAP, Härstamningskontroll och andra system på gården. I MinGård äger kunden sin data och har möjlighet att skapa egna rapporter.

Linda Grimstedt är i augusti tidningen Husdjurs nya chefredaktör

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 13:49 CEST

Den 6e augusti tar Linda Grimstedt över ansvaret som chefredaktör för tidningen Husdjur. Linda har lång branscherfarenhet både från ATL och Land Lantbruk. Dessutom har hon erfarenhet från ATLs satsning på digitala medier, främst webb-tv. Linda efterträder Britt-Marie Jafner som går i pension efter sommaren.

Treårigt avtal säkrar tillgång till experter i mjölkbranschen

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 12:16 CEST

Svensk Mjölk och Växa Sverige har slutit ett treårsavtal om maximalt 15 miljoner där Svensk Mjölk köper tjänster av Växa Sverige. Syftet med avtalet är att mjölkinvägningen ska öka i Sverige genom insatser på områdena foder, avel, djurhälsa, internationell benchmark och IT. Åtgärder inom de olika expertområdena ska leda till effektivare mjölkföretagande och till ökad mjölkinvägning.

Thomas Jerneng - vinnare i Årets Rådgivarinsats

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:30 CEST

Thomas Jerneng, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Kalmar, är vinnare i Årets Rådgivarinsats 2018. Han bidrar med att skapa lönsammare, gladare och mer konkurrenskraftiga företag.

Finskt/svenskt samarbete stärker svenskt lantbruks konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 12:30 CEST

I sommar lanserar Växa Sverige MinGård™ - ett helt nytt mobilanpassat, flexibelt och öppet managementverktyg för mjölk- och köttföretagare. MinGård utvecklas tillsammans med finska Mtech, som valts som strategisk samarbetspartner för att i snabbare takt kunna leverera IT-lösningar med kundnytta till svenska lantbrukare.

Växa Sverige vann dubbelt i Jordbruksverkets byggtävling!

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 18:21 CET

Växa Sverige är vinnaren i tävlingen som Jordbruksverket utlyst om mest funktionella stall, både i kategorin för mjölkproduktion och köttproduktion.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • mevxttmie.iqrejbhnnestujrouim@xvvxdea.vksezh
  • 010-471 00 00

Om Växa Sverige

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Våra kunniga och engagerade medarbetare är verksamma inom kokontroll/KAP, semin och fältservice, rådgivning/djurhälsa, avel, bygg, växtodling samt avbytarservice.

Vår vision
Tillsammans med våra kunder är vi mest konkurrenskraftiga i Europa

Vår affärside
Sälja produkter och tjänster som utvecklar lantbruksföretagen och ger dem ökad lönsamhet.