Skip to main content

”Det kommande halvåret är avgörande”

Nyhet   •   Dec 11, 2015 14:42 CET

– Jag instämmer i att krisen för mjölken är djup och långvarig, säger Växa Sveriges ordförande Marita Wolf, i en kommentar till Lönsamhetsrapporten från LRF Mjölk som kom i veckan. Som mjölkbönder kommer vi 2016 att ha gått igenom sju svåra år.

Marita Wolf gör jämförelsen med sju svåra år efter att hon själv satt sig och tittat igenom bokföringen för den egna mjölkgården Hägerstad Löneboställe i Rimforsa i Östergötland. Det har varit två rejäla dippar 2009 och 2012. Hösten 2013 till våren 2014 var det ett tydligt uppsving, men redan i april/maj 2014 började den svacka som förutspås fortgå till halvårsskiftet 2016, men där ingen analytiker i dagsläget riktigt vågar sia om när det kan vända uppåt.

– Det är sju år och det är ingen hållbar situation för mjölkföretagarna i Sverige.

Tre viktiga områden på kostnadssidan, där svenska gårdar kan ligga högt till jämfört med mjölkföretagare i andra länder är: Byggkostnaden för stallar, foderkostnaden och arbetskostnaden. Till det kommer merkostnader som staten genom olika regelverk lagt på mjölkföretagen, till exempel när det gäller djurvälfärd och bete.

– Lantbrukets framtid kommer att avgöras det närmaste halvåret. Vi behöver få ersättning för det som marknaden inte kan betala för. Det är viktigt att staten går in och vidtar åtgärder för att branschen inte ska tappa mer. Det är viktigt inte bara för mjölken, utan för hela landsbygden där mjölken är en motor. Det är en strategisk fråga för landet Sverige och inte bara ett särintresse för mjölkbönderna, sett i ett längre perspektiv.

Mjölkbranschen genom LRF Mjölk och Växa Sverige har visat på vilka möjligheter som finns för att skapa förutsättningar för en effektiv mjölkproduktion. Växa Sveriges Strategi 2020 och LRF Mjölks projekt Mjölk 2025 kan ses som ett erbjudande från lantbruksföretagarna.

– Nu har politikerna ett strategiskt val att göra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.