Skip to main content

Mjölkens dag: Inga svar från politikerna

Nyhet   •   Jan 15, 2016 11:14 CET

Det var en bred uppslutning på Mjölkens dag i riksdagen, men mötet utmynnade i en besvikelse över att så lite hänt från politiskt håll under det gångna året.

Under Mjölkens dag lyftes två frågor på programmet, vad som hänt sedan Mjölkens dag 2015 och att Sveriges livmedelsberedskap är så låg, med bara 50 procent i självförsörjning. På den första frågan kom det mycket att handla om slutsatserna i Konkurrenskraftsutredningen, och vad politikerna kan göra utifrån den.

– Jag hade förväntat mig mer svar på den frågan, det var många som var frustrerade över de uteblivna svaren, säger Magnus Carlman, Växa Sveriges styrelse. Det blev återigen ett möte där vi bönder skickar signaler, men en del av oss satt här även förra året och sa precis samma saker.

Samtidigt känner han ändå att det påverkansarbete som tog fart förra året gett en del effekt, som de extra EU-stöden och handelns initiativ till merbetalning till mjölkbönderna. Han vill också ge Magnus Oscarsson (KD) en eloge för att han tagit initiativ till mötet.

– Konkurrenskraftsutredningen är tydlig, svenska mjölkbönder behöver lika villkor eller ersättning för de merkostnader som orsakas av svenska särregler. De frågorna är fortfarande på vår agenda.

Konkurrenskraftsutredningen är en del i den livsmedelsstrategi som ska presenteras i vår. Nytt är att nu ska man också ha in försvarsaspekten kring självförsörjningsgraden. Även om det är viktigt, är han rädd för att det gör att det tar ännu längre tid innan politikerna kommer till skott för att lösa konkurrenskraftsfrågorna. Att politiker jobbar med frågor mer långsiktigt skapar en frustration, där det inte hjälper mjölkbönderna i den situation de befinner sig i nu och där många har stora ekonomiska bekymmer.

– Även om mjölkpriset skulle gå upp 50 öre, är det viktigt att fortsätta driva frågan mot politikerna att konkurrenskraftsfrågan måste lösas. Vi måste fortsätta att trycka på och fråga när något ska hända och vad som ska hända med de regler som ger oss konkurrensnackdelar.

Den hetaste frågan på mötet blev den försenade utbetalningen av EU-stöden, och det väckte starka känslor, med frågor kring varför det inte går att betala ut en del av stöden innan hösten.

– Den möjlighet som öppnades när det gäller EU-stöden är att Sverige kan ansöka om att betala ut 2016 års stöd tidigare, med en utbetalning i oktober i år. Men när det gäller stöden för 2015 går det inte att göra något enligt Jordbruksverket.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.