Skip to main content

Årets Mjölkbonde 2016 - ett företag med stor delaktighet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 12:51 CET

För ett hårt och målinriktat arbete tilldelas familjen Berg från Tumarp i Trädet, utmärkelsen Årets Mjölkbonde 2016. Priset går till en mjölkföretagare som i sitt företagande på ett exemplariskt sätt samordnat lönsamhet, effektivitet, ledarskap och uppvisat stor hänsyn till djur och miljö och är ett föredöme för andra.

Väldigt roligt och överraskande! Detta ger oss ännu mer energi att fortsätta med vårt arbete, säger Anna, Anders och Richard Berg.

I Tumarp som ligger mellan Falköping och Ulricehamn i Västra Götaland har familjen Berg genom ett målinriktat arbete lyckats skapa ett av Sveriges framgångsrikaste företag. 2005 byggde man upp sitt lösdriftsstall med plats för 130 mjölkande kor, företaget har under följande år följt upp denna investering med ständiga förbättringsåtgärder, bland annat ett nytt ungdjursstall år 2011. Förutom mjölkproduktion bedrivs också köttproduktion och skogsproduktion.

Genom ett enormt engagemang har de skapat ett hållbart och välskött företag. Korna producerar i genomsnitt 10 808 kg ECM per år. Det tillsammans med nyckeltal inom djurhälsa på absolut toppnivå under ett flertal år är några av många tecken på att företaget har lyckats.

Att vara företagare är stimulerande och utmanande. Ett av våra viktigaste mål har varit att bygga upp ett bärkraftigt företag själva från noll, säger Anna och Anders.

Juryns motivering lyder:

Årets Mjölkbonde 2016 har insiktsfullt utvecklat ett mjölkföretag med uttalad inriktning på bärkraft och genomförande av successiva förbättringsåtgärder. En stegvis utveckling där familjen har fått bygga företaget från grunden visar på en fantastisk drivkraft.

Genom att ge sonen Richard möjlighet att som delägare medverka i utvecklingen med tydligt fördelade ansvarsområden så har man skapat en ökad trygghet i ett framgångsrikt mjölkföretag.

Alla i företaget har med kännedom om mål och ekonomi tillsammans kunnat fånga möjligheter i tiden och se framtiden an med en stark tillförsikt.

Gården kombinerar sina extremt låga djurhälsokostnader med såväl djurförsörjning som avkastning i svensk toppklass vilket sammantaget utgjort grunden för en mycket god gårdsekonomi.

Årets Mjölkbonde är ett modernt mjölkföretag, präglat av en stark framtidstro och en osedvanlig hög kvalitetsnivå. Vi gratulerar familjen Berg till utnämning Årets Mjölkbonde 2016.

Priset till Årets Mjölkbonde instiftades 2012 för att uppmärksamma och belöna skickliga mjölkföretagare. Priset delas varje år ut till en mjölkföretagare som på ett föredömligt sätt utvecklat sitt företag, är en förebild för andra mjölkbönder och därmed utvecklar mjölksektorn. Mottagaren av priset ska i sitt företagande på ett exemplariskt sätt även samordna lönsamhet, effektivitet, ledarskap och uppvisa stor hänsyn till djur och miljö.

Årets Mjölkbonde utses av en oberoende jury bestående av personer med olika kompetenser kring mjölkföretagande. Juryn arbetar på uppdrag av Växa Sverige och LRF Konsult. Utmärkelsen delas ut i samarbete med LRF Mjölk vid den årliga Guldmedaljutdelningen som i år arrangeras den 18 april i Stockholm. Priset till Årets Mjölkbonde är en studieresa till valfri plats.

För ytterligare information kontakta

Marita Wolf, juryns ordförande, tel: 076-130 27 20

Mette Rehnström, Kommunikationschef: 070-310 98 02

Inom Växa Sverige arbetar vi med rådgivning och service för att sänka kostnaderna och öka omsättning och lönsamhet i lantbruksföretag. Växa Sverige erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.