Skip to main content

Mjölkföretagardagarna 2017 - Arbetsglädje lönar sig

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 14:58 CET

Kristoffer Kullingsjö, driver tillsammans med sin bror Tobias, Kullingsjö gård (foto av Lisbeth Karlsson, tidningen Husdjur)

Lönsamheten i Kullingsjö Lantbruk, som drivs av Kristoffer och Tobias Kullingsjö, har även i svåra ekonomiska tider förbättrats år för år. Kristoffer, som är en av Mjölkföretagardagarnas föredragshållare tillsammans med Torbjörn Lundborg, Växa Sverige, menar att förklaringarna till framgångarna till stor del är att man på gården vågar ta hjälp av experter, och att man är öppen och lyhörd. På gården är man även med i erfa-grupper för att inspireras och triggas av andra gårdars framgångar.

 • Under det senaste året har vi lyckats öka mjölkavkastningen till över 11 000 kg ECM, vilket vi är väldigt stolta över. För att lyckas tar vi gärna hjälp där vi inte själva är experter, och avelsstrategi är ett exempel på ett sådant område. Under senaste året har vi även jobbat mycket med att få ner kostnaderna i produktionen och vi har bland annat flyttat ut ungdjuren till en annan enklare byggnad. Totalt sett har vi sänkt kostnaden i mjölkproduktionen med 1 krona per kg producerad mjölk! Vi jobbar både på kort och lång sikt och vi har tydliga mål och strategier för gården. Vi vill också alltid lära oss av de som kan mer än vi själva. Och när vi söker rådgivare och personal värdesätter vi inte bara kunskap – vi vill arbeta med personer som ger positiv energi.

Tack vare det goda resultatet finns det möjlighet att göra investeringar delfinansierade av eget kapital, och nyligen har ytterligare ett förvärv gjorts. Alla delar i verksamheten ska bidra till lönsamheten, både det bundna kapitalet i gården, gårdens personal och gårdens maskiner. Man arbetar enligt LEAN och utvecklar på så sätt gårdens verksamhet, och man vill alltid bli bättre.

Stimulerande med en kund som hela tiden vill bli bättre

Torbjörn Lundborg, Växa Sverige arbetar som helhetsrådgivare för Kullingsjö lantbruk. Torbjörn arbetar tillsammans med flera kollegor, både från Växa och andra konsult-och rådgivningsföretag.

 • Kullingsjö Lantbruk ställer stora krav på oss rådgivare. Man vill på gården alltid ligga steget före och ha beredskap för att parera för prisändringar på marknaderna. Viljan att utveckla företaget är stark, det finns stor öppenhet för nya lösningar och man är snabb till beslut, säger Torbjörn. Den arbetsglädje som finns på gården tror jag också är en orsak till att det går så bra, samtidigt som resultaten skapar ytterligare energi. Att ha uppdragsgivare som Kristoffer och Tobias är både oerhört utmanande och stimulerande - även jag får mer glädje i jobbet, avslutar Torbjörn.

Mer om Kristoffers och andra lantbrukares och experters erfarenheter presenteras på Mjölkföretagardagarna som startar i Umeå den 17 januari www.vxa.se/mfd2017

För intervjuer eller annan information kontakta:

Torbjörn Lundborg: Helhetsrådgivare Växa Sverige, torbjorn.lundborg@vxa.se 010-471 04 14

Mette Rehnström, Marknads- och Kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se 010-471 06 42


Om Kullingsjö Lantbruk, Vårgårda kommun

 • Mjölkgård med cirka 300 mjölkkor där mjölkning görs i mjölkgrop 3 ggr per dygn.
 • Avkastning > 11 000 kg ECM år 2016.
 • Brukad mark cirka 530 ha.
 • Nyligen förvärv av grisproduktion med 140 suggor och 3500 slaktsvin.
 • Gården drivs som AB sedan 2005.
 • På gården finns år 2017 totalt 9 heltidsarbetande.
 • Gården har gårdsråd 4 gånger per år.
 • Omsättning 2015: 15,5 miljoner kronor.
 • Vinstmarginal 2015: 22%

Utmärkelser och priser som gården fått:

 • Årets Mjölkbonde år 2013
 • McDonald’s Hållbarhetsstipendie år 2013
 • Länsförsäkringars Ung växtkraft år 2013

Om Mjölkföretagardagarna

Mjölkföretagardagarna arrangeras för 11e året i rad, och är en av de främsta mötesplatserna för svenska mjölkbönder och andra lantbrukare. Syftet med arrangemanget är att skapa inspiration och höja kunskapen bland lantbruksföretagare, och att vara en mötesplats för diskussion kring områden som är viktiga för branschen då en rad inflytelserika personer från lantbruksbranschen samlas.

På årets Mjölkföretagardagar är det situationen på gården och konkreta exempel för att bli en ännu mer framgångsrik företagare, som diskuteras. Temat Produktivitet och arbetsglädje är en fortsättning av Mjölkföretagande 2020, där spelreglerna för framtidens mjölkföretagande presenterades.

Tillsammans med våra samarbetspartners, LRF Konsult och LRF Mjölk, och våra sponsorer och utställare, arrangerar vi Mjölkföretagardagarna på 5 orter under slutet av januari månad i år. För besökarna är seminariet utan kostnad.

För mer information om Mjölkföretagardagarna, kontakta:

Patrik Nordgren, projektledare Mjölkföretagardagarna patrik.nordgren@vxa.se 010-471 06 50

Mette Rehnström, Marknads- och Kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se 010-471 06 42

Om Växa Sverige

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt 7 654* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion.Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2015/16

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt 7 654* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion.Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2015/16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy