Skip to main content

Goda relationer ger positivt resultat för tredje året i rad

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 12:55 CET

Goda relationer med kund bidrar till ett bra resultat, säger Dorit Greve, vd Växa Sverige

För tredje året i rad kan Växa Sverige på kommande kretsmöten presentera ett positivt rörelseresultat i linje med budget. Dessutom ökar omsättningen under 2017, vilket är ett trendbrott mot tidigare år. Förklaringarna är bättre ekonomiska förutsättningar hos kunderna men även Växas egna satsningar på nya tjänster och på att bygga en god relation med kunderna.

Under 2017 nådde Växa Sverige en omsättning på 404,7 Mkr, vilket är hela 13 miljoner högre än året dessförinnan.Rörelseresultatet var 2,2 Mkr. Nya satsningar inom till exempel webbshop i form av tillbehörsbutik är en av förklaringarna till den ökade omsättningen, och att tjänster som avbytarservice etablerat sig i nya områden. Kundernas intresse för Växas tjänster har också ökat tack vare det högre mjölkpriset och de gynnsamma priserna på nötkött. En tredje förklaring är att de senaste årens arbete med att bygga en positiv relation till kunderna börjar ge effekt.

Vårt mål är att öka produktionen av mjölk i Sverige

Ett av Växas övergripande mål är att öka produktionen av mjölk i Sverige, både totalt och på den enskilda gården. Internt i Växa har framgångar i olika sammanhang firats på driftplatserna – och externt har vi fokuserat på firande av 11 000 kilo ECM, som är en målsättning för mjölkproduktionen i Växas strategi 2020.

När våra kunder når sitt ökade produktionsmål om 11 000 kilo ECM firar vi tillsammans med tårta. Många tårtor har delats ut och har väl förtjänat ätits under året. Vi är med om att lyfta produktionsresultat och lönsamhet både generellt och individuellt i mjölk- och köttproduktionen och vi bidrar till att skapa intresse för livsmedelproduktionen i Sverige, säger Dorit Greve.

Goda relationer bidrar till ett bra resultat

Under året som gått har Växa arbetat med att skapa ett ännu mer positivt arbetsklimat inom verksamheten och att berömma goda resultat både internt och hos kund. Arbetet är ett led i Växas strategi att uppfylla ledstjärnorna ”Mjölk-/Nötkött-producenters första val” och ”Attraktiv och utvecklande arbetsplats”.

Vi märker i vår vardag att det finns alltmer optimism och energi hos våra kunder, som vill jobba på med sitt företag, och att de återigen känner sig stolta i sitt yrke, säger Dorit Greve.

Digitala satsningar för framtiden har möjliggjorts

Växa Sverige har under året valt att ingå ett strategiskt samarbete med finska MTech. Samfinansiering och samarbete med finska MTech möjliggör leverans av större kundnytta genom digitalisering av affärsprocesser för svenska bönder i en snabbare takt. Ett första steg i denna riktning kommer att vara att ta fram en ännu mer användarvänlig svensk Kokontroll.

Det finns flera utmaningar framöver och en är de geografiska avstånden mellan gårdar i Sverige. Att ha väl fungerande digitala verktyg är då extra viktigt. Vi planerar att lansera vår nya, moderna Kokontroll redan inom ett halvår från nu, avslutar Dorit Greve.

Växa Sveriges Årsredovisning hittar ni på vår webbplats (www.vxa.se). För första gången innehåller årsredovisningen också en hållbarhetsredovisning.

För ytterligare information kontakta:

Dorit Greve, Vd Växa Sverige, dorit.greve@vxa.se, telefon 010-471 09 11

Carina Fredriksson, Ekonomichef Växa Sverige, carina.fredriksson@vxa.se, telefon 010-471 09 31

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.