Skip to main content

Kokontrollens årsresultat klart – Sverige ligger över 10 000 kg ECM

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 15:00 CEST

Den svenska Kokontrollen är unik i världen genom att data samlas från så många olika källor

Avkastningen har nu gått över den symboliska 10 tons-gränsen, och i Europa är bara Danmark något över oss med 10 477 kilo ECM, rullande 12 månaders medeltal. Ökningen i år är större än förra året vilket betyder 219 kg i år, jämfört med en ökning om 182 kilo ECM förra året.

Avkastningen ökar mest i de större besättningar, i storleken 200-299 kor är ökningen 288 kilo ECM och den lägsta ökningen, 92 kilo, är i de minsta storleken på besättningar som har mindre än 25 kor.

Högst avkastning i Halland

Högst genomsnittlig avkastning hittas i Hallands län med 10 617 kilo ECM, en ökning med 171 kilo. Därefter följer Stockholms, Dalarna och Kalmar län. Generellt verkar skillnader i avkastning mellan olika landsdelar gå mot en utjämning.

82 procent av korna är ansluta till Kokontrollen

Ungefär 82 procent av korna, drygt 241 000, är idag med i Kokontrollen och 2 783 besättningar är anslutna. Detta är en minskning med 5,6 procent av antalet kor och 9,3 procent av besättningarna. Antal kor och besättningar följer den nedåtgående trend vi tyvärr kunnat se senaste året.

Det är glädjande att en så stor andel av våra lantbrukare ser värdet i att vara ansluten till Kokontrollen, säger Catrine Nelson, Avdelningschef för Kokontrollen, Växa Sverige.

Vi har konstaterat att Kokontrollen är unik i sitt slag i världen, i och med att vi samlar data från så många olika källor. Vi kommer att jobba intensivt nu under höst och vinter med att visa lantbrukarna hur de kan använda nyckeltal ur Kokontrollen för att få ännu högre avkastning och lönsamhet i sin mjölkproduktion, säger Catrine.

Genomsnittsbesättningen är 86,7 kor

Större delen av besättningarna finns i storleken 25-75 kor. Medelkoantalet per besättning i Kokontrollen är 86,7. Anslutningen till Kokontrollen har varit ungefär den samma under många år.

Antalet kor minskar i de flesta besättningsstorlekar med undantag för de besättningar som har mer än 300 kor, där ses en mindre ökning av antalet kor.

Holstein leder vad gäller avkastning

Holsteinkorna fortsätter att leda avkastningsligan när de olika mjölkraserna jämförs, med 10 452 kg ECM följd av SRB med 9749 kg ECM. Nära 55 procent av korna i Kokontrollen är Holstein och 37 procent SRB. Såväl SKB som Jersey har mindre än en procent av korna i Kokontrollen.

För mer information kontakta:

Catrine Nelson, Avdelningschef Kokontroll&KAP catrin.nelson@vxa.se telefon: 010-471 09 23

Nils-Erik Larsson, Kokontrollexpert nils-erik.larsson@vxa.se telefon: 010-471 06 43

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt7 654* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion. Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och bytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2015/16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy