Skip to main content

Mjölkföretagardagarna 2017 - Jobba med helheten och ta ut en marknadsmässig lön

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 09:00 CET

En lantbruksföretagare behöver kunna ta ut vinst och marknadsmässig lön som andra företagare

Sverige är ett land som ligger bra till vad gäller mjölkavkastning, men för att få tillräcklig lönsamhet och vinst i företaget är det viktigt att jobba med kostnaderna. Genom att se företagets hela ekonomi kommer frågan upp om att lantbruksföretagaren inte bara ska ha kostnadstäckning i produktionen utan även måste kunna ta ut en rimlig lön varje år.

I en av de första programpunkterna på Mjölkföretagardagarna visar LRF Konsult och Växa Sverige hur en lantbruksföretagare bör driva sitt företag för att lyckas och nå en god lönsamhet. Tanken är att försöka ge en bild över hur omvärlden har förändrats och behovet av nya strategier och synsätt i mjölkföretagandet.

Gemensamma faktorer för framgångsrika företag i Sverige och Europa

LRF Konsult presenterar hur lönsamhetsutvecklingen varit för medelmjölkföretagen i Sverige utifrån rapporten ”Lantbrukets lönsamhet”, och i en djupare analys visas vilka åtgärder som företagen gjort under de senaste åren för att mildra den kraftiga mjölkprisnedgången.

  • Vi vill hjälpa alla mjölkföretagare runt om i landet att utveckla sina företag. Vi vill förmedla ett förhållningssätt för att möta kraven i en ny och alltmer föränderlig omvärld, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare vid LRF Konsult och medverkande vid Mjölkföretagardagarna.

Tillsammans med Växa Sverige presenteras även flera gemensamma faktorer för lyckosamma mjölkföretagare utifrån erfarenheter från möten med lantbrukare i Sverige och i Europa.

Att fokusera framåt och vara flexibel utvecklar företaget

Susanne Bååth Jacobsson Växa Sverige, visar hur olika förutsättningar i olika länder påverkar mjölkföretagens strategier, och hon visar att det finns möjligheter för lönsamt mjölkföretagande i Sverige. Det går att öka lönsamheten och sänka break-even-priset genom att arbeta med företaget som helhet - både arbetet med företagandet och arbetet med ledarskapet är då viktigt.

  • Struktur och helhetssyn i kombination med flexibilitet och omvärldsbevakning är vad jag har sett krävs för att lyckas i sitt mjölkföretagande, säger Susanne Bååth Jacobsson, rådgivare inom Växa Sverige. Vi ser även att faktorer som företagarens kunskaper, inställning och fokus påverkar företagets lönsamhet, såväl som kunskapen om ledarskap. De företagare som lyckas är ofta intresserade av att lära av andra, säger Susanne.

En företagare ska kunna ta ut en rimlig lön för sitt arbete

Full kostnadstäckning är viktigt både på kort och lång sikt, och långsiktigt måste en framgångsrik företagare även kunna ta ut en rimlig lön, på samma nivå som andra företagare.

  • Vi vill peka på att det långsiktigt är viktigt inte bara att driva och utveckla sitt företag utan även att agera som en företagare på andra områden. Det innebär att det till exempel är viktigt att ta ut lön och att ta ut vinst. Det är en del av att arbeta med helheten, avslutar Stefan Nypelius.

Mer information om seminarierna och Mjölkföretagardagarna www.vxa.se/mfd2017

För intervjuer eller annan information kontakta:

Stefan Nypelius, Affärsrådgivare LRF-konsult: stefan.nypelius@lrfkonsult.se0498-206764

Susanne Bååth Jacobsson, Företagsrådgivare Växa Sverige: susanne.jacobsson@vxa.se 010-471 03 37

Presskontakt:

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, anna.sjoberg@lrfkonsult.se 08-700 20 10

Mette Rehnström, Marknads- och Kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se010-471 06 42

Om Mjölkföretagardagarna

Mjölkföretagardagarna arrangeras för 11e året i rad, och är en av de främsta mötesplatserna för svenska mjölkbönder och andra lantbrukare. Syftet med arrangemanget är att skapa inspiration och höja kunskapen bland lantbruksföretagare, och att vara en mötesplats för diskussion kring områden som är viktiga för branschen, då en rad inflytelserika personer från lantbruksbranschen samlas.

Tillsammans med våra samarbetspartners, LRF Konsult och LRF Mjölk, och våra sponsorer och utställare arrangerar vi Mjölkföretagardagarna på 5 orter under slutet av januari månad. LRF Konsult är i år delaktiga i en av de inledande programpunkterna på alla 5 orterna. Arrangemanget är utan kostnad för besökarna.

Mer information om seminarierna och Mjölkföretagardagarna www.vxa.se/mfd2017

Patrik Nordgren, projektledare Mjölkföretagardagarna patrik.nordgren@vxa.se010-471 06 50

Mette Rehnström, Marknads- och Kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se010-471 06 42

Om LRF Konsult

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare och 75 000 kunder. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling finns på 130 orter över hela landet.

Om Växa Sverige

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt7 654* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion.Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2015/16

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt7 654* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion. Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy