Skip to main content

Tillsammans kan vi skapa en grönare framtid

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 12:00 CET

Emilia vill att fler lantbrukare ska känna stolhet

Hållbar utveckling, lönsamhet på gården och ägarskifte är exempel på frågor som diskuteras på Växadagarna. Ämnena är viktiga för alla lantbruksföretagare och särskilt för unga företagare i de gröna näringarna. LRF Ungdoms ordförande, Emilia Astrenius Widerström, vill med sin medverkan lyfta frågor som gör det lättare för unga att etablera sig som lantbruksföretagare. Hon vill också att fler ska känna stor stolthet i sitt arbete som producent av livsmedelsråvaror i Sverige och inse att jordbruket är ”teknikens mecka”.

Svenska konsumenter efterfrågar alltmer svenskproducerad mjölk och kött. Politikerna har i Livsmedelsstrategi slagit fast att produktionen av livsmedel ska öka i Sverige. Optimismen delas av hälften av alla mjölkföretagare som är positiva till framtiden1, och hinder som de lyfter fram är otillräcklig lönsamhet på gårdsnivå och krångliga regler. Att medelåldern bland lantbrukarna är 58 år gör att attraktionen i lantbruket snabbt måste öka så att fler unga väljer att bli lantbrukare.

Underlätta övergången mellan de som lämnar och de som tar över

Ett framgångsrikt ägarskifte startas i god tid, och det är viktigt att båda perspektiven, för den som lämnar sin gård och de unga som tillträder, är inkluderade. Pensionsfrågor är också områden som behöver diskuteras tidigt för den som så småningom ska lämna sin gård.

De äldre som lämnar sin gård behöver få stöd i att ha en väg framåt kring vad de ska göra sen. Det är ett stort steg att lämna över, och de mjuka frågorna om hur man kommer överens inom familjen inför ett ägarskifte är viktiga, säger Emilia. De unga behöver stöd i diskussioner med banken och stöd i hur de kan etablera sig som unga företagare. Jag kan se att politiker skulle behöva skapa möjlighet till ett ”övergångsstöd” för både de som lämnar och de som vill ta över. Man behöver kvalificerad rådgivning kring dessa svåra frågor, och hjälp med en långsiktig plan för båda parter, säger Emilia.

Unga lantbruksföretagare vill också bilda familj

Många unga etablerar sig som företagare parallellt med att de bildar familj. I en del fall måste arbetet på gården inledningsvis kombineras med arbete utanför gården, för att ekonomin ska gå ihop. Det är svårt att ha tillräcklig ork för barn som nystartad företagare. Äger och jobbar båda föräldrarna i lantbruksföretaget finns det inte heller någon föräldrapenning på samma sätt som om du är anställd.

Det måste vara lätt att kombinera företagande i lantbruket med att skaffa barn, och att vara föräldraledig samtidigt som man etablerar sitt företag, säger Emilia.

Jag ser att statusen ökar alltmer i att vara lantbrukare, och många spännande tekniska möjligheter som underlättar vardagen i lantbruket finns redan – lantbruket är faktiskt ett ”tekniskt mecka”! Vi är också fler och fler som vill satsa vårt liv på att bli företagare inom de gröna näringarna, och jag har själv en vision av att bli en framgångsrik lantbruksföretagare. Men det är ibland svårt att se vägen framåt tydligt nog. Jag tycker att det ska vara lika lätt att etablera sig som lantbruksföretagare som att bli företagare i någon annan näring. På Växadagarna får vi tillsammans möjlighet att diskutera och lära av varandra i de här frågorna – det ser jag fram emot, avslutar Emilia.

Presskontakt:

Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdoms ordförande,emilia.astrenius.widerstrom@lrf.se

Mette Rehnström, Marknads- och kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se010-471 06 42

Källor:

  1. Pressmeddelande från den 23 januari: Varannan mjölkföretagare är positiv inför framtiden

Om Växadagarna Mjölk och Kött

Växadagarna Mjölk och Kött är mötesplatsen för ökad kunskap och inspiration bland lantbrukare, experter och andra som är verksamma i branschen. Temat för 2018 är ”Vi skapar framtiden idag” med ambition att fokusera på frågor som behöver diskuteras för att lyfta mjölk- och köttproduktionen in i framtiden.

Växadagarna är en tvådagarskonferens, arrangerad i Umeå den 23 och 24 januari respektive i Jönköping den 31 och 31 januari. Över 300 personer deltog i Växadagarna i Umeå och över 500 personer är anmälda till Jönköping. Växadagarna vänder sig till verksamma inom mjölk- och köttproduktion och till andra verksamma i branschen. Konferensen är en vidareutveckling av de populära Mjölkföretagardagarna, som arrangerats i över tio år på fem orter, och som både varit välbesökta och fått högt helhetsbetyg av besökarna.

Nytt för i år är parallella programspår inom mjölk och kött. I Jönköping finns ett tredje programspår under namnet strategi, och andra dagen i Jönköping ersätts strategispåret av ett programspår med veterinär inriktning.

Växadagarna görs möjlig genom våra samarbetspartners och utställare. Samarbetspartners i år är Lantmännen, LRF Konsult, LRF Kött samt LRF Mjölk, och de bidrar både med egna programpunkter, med engagemang och med finansiering. I arrangemanget finns även ett 30-tal utställare, som bidrar med finansiering och som har egna erbjudanden av produkter och tjänster för konferensens besökare.Mjölk- och köttproducenter som är medlem i någon av husdjursföreningarna Växa Sverige, Skånesemin eller Rådgivarna Sjuhärad kan delta i Växadagarna utan kostnad.

Mer information om Växadagarna Mjölk och Kött:

Patrik Nordgren, projektledare Växadagarna patrik.nordgren@vxa.se010-471 06 50

Mette Rehnström, Marknads- och Kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se010-471 06 42

Om Växa Sverige

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt7 032* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion.Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2016/17

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.