Skip to main content

Växa Sverige vann dubbelt i Jordbruksverkets byggtävling!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 18:21 CET

Växa Sverige tog emot priserna för framtidens stall ut prins Carl-Philips hand.

Utmärkelsen Framtidens smartaste mjölkkostall tilldelas Växa Sverige enligt juryns motivering för dess låga investeringsutgift, goda lönsamhet, höga smittskydd, höga flexibilitet, smarta drift och smarta personalutrymmen. I utlåtandet säger juryn bland annat:

”Laget har på ett trovärdigt sätt tagit sig an utmaningen att utveckla ett flexibelt och rationellt stallkoncept för större mjölkproduktion. Med ett imponerande teamarbete har de lyckats optimera en kombination av beprövade lösningar och nytänkande till ett lönsamt stall med hållbar produktion som når de högt ställda ambitionerna i tävlingen.”

Utgångspunkten för det SMARTA stallet har varit att ha kons välmående i fokus vilket skapar bra förutsättningar för en lönsam mjölkproduktion. Stallet ska vara rationellt, effektivt och säkert. Det ska vara lätt att göra rätt. Från första idé i projekteringsstadiet till färdig drift i stall har Leans filosofi och tankesätt varit ledstjärnan för att ta tillvara på de förutsättningar vi har på bästa möjliga sätt. För att få god lönsamhet i mjölkproduktion krävs god djurhälsa, bra mjölkavkastning, bra mjölkkvalitet och effektivt foderutnyttjande.

– Vi har utvecklat ett rationellt och säkert stall som genom god djurvälfärd och djurhälsa ger bra förutsättningar för en lönsam mjölkproduktion. Konceptet är utvecklat för konventionell mjölkproduktion, men konceptet fungerar även för ekologisk produktion förutsatt att det finns tillgång på tillräckligt med mark. Konceptet är även flexibelt genom att det finns en plan för utökning av alla delar i verksamheten samt att det med vissa ändringar går att skifta strömaterial, säger Sara Lundberg, Affärsområdeschef.

Smarta lösningar för ensamarbete
Även Växa Stallet för köttproduktion har djurens välmående i fokus och tilldelas utmärkelsen för en låg investeringsutgift, god lönsamhet, smarta lösningar för ensamföretagare och smarta lösningar för besökare. I sin motivering anger juryn bland annat:

”På ett ambitiöst sätt har laget tagit sig an utmaningen att utveckla ett rationellt stallkoncept för slaktungnöt med hög flexibilitet. Resultatet är ett lönsamt stall med hållbar produktion som når de högt ställda ambitionerna i tävlingen och möter jordbruksföretagarens önskemål.”

Stallets flexibilitet gör det möjligt att använda många olika produktionsmodeller.

– I vår ambition att skapa ett flexibelt stall med god djurvälfärd har vi valt ett ströbäddsstall med skrapad gång och körbart foderbord. Stallets utrustning, inredning och maskiner har valts med omsorg för att ge ett stall som är säkert och lätt att arbeta i och som dessutom ger en god djurmiljö, säger Sara Lundberg.

För att minska arbets- och maskintimmar har stallet en för produktionsformen hög mekanisering med automatisk utgödsling och strörobot. Stallets konstruktion och byggnadsmaterial har valts för att ge ett stall som är lätt att underhålla och hålla rent samt för att smälta in i miljön.

Stallets arbetsmiljö är viktig och under planering och projektering av stallet har fokus varit på att hitta lösningar för att få till en så bra arbetsmiljö som möjligt.

– I hela planeringen av så väl stallets utformning som av arbetsrutinerna har vi fokuserat på säkerheten. Allt arbete med djur är riskfyllt, framförallt arbete med tjurar. Därför måste säkerheten prioriteras, säger Sara Lundberg.

Säkrar smittskydd vid besök
Nya stall drar besökare, speciellt framtidsstall. Dessutom har man som företagare ett behov av att informera om sin verksamhet. Det finns möjlighet till en mobilanpassad webbplats för båda stallen. Tanken är att ett besök där ska ge en bra bild av stallet så besökare kan vara väl förberedda och på så sätt få ut så mycket som möjligt av ett besök.

– Vi tycker vi tänkt på de flesta aspekter som är viktiga för moderna stall, och det är fantastiskt roligt att vi vann i båda kategorierna, avslutar Sara Lundberg.

Växa Sverige har följt Jordbruksverkets kriterier för tävlingen.

För ytterligare information, kontakta:

Sara Lundberg, Affärsområdeschef Växa Sverige, sara.lundberg@vxa.se 010-471 03 36

Växa Sverige ägs av lantbrukare och är landets största husdjursförening med 250 000 mjölkkor. Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.