Skip to main content

Varannan mjölkföretagare är positiv inför framtiden

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Karin och Tobias - två entreprenörer som ser utmaningar som möjligheter att prova nytt

300 slumpmässigt utvalda mjölkföretagare intervjuades per telefon i en undersökning LRF Mjölk genomförde under oktober till november 2017. De intervjuade var företagare som uppgav att de var väletablerade, befann sig i tillväxtfas eller var nyetablerade. En grupp som utgör 90 procent av landets mjölkföretagare, enligt undersökningen.

- Det är glädjande att varannan mjölkföretagare i undersökningen säger att de ”har en positiv eller mycket positiv framtidstro de kommande tre åren”, kommenterar Agneta Hjellström expert på mjölkekonomi på LRF Mjölk. Samtidigt är det intressant att mjölkföretagen säger att lagar, regler och kontroller är några av de främsta hindren både i deras vardag och för deras möjligheter att utveckla mjölkproduktionen. Nu måste vi på LRF Mjölk fortsätta vårt arbete med att undanröja de hinder som mjölkföretagarna lyfter fram. Här kan vi förhoppningsvis få hjälp av Livsmedelsstrategin.

Främsta utmaningen är lönsamheten på gården

Lantbruksföretagen lever med starka prisfluktuationer, och framför allt mjölkproducenterna har fått vänja sig vid att betalningen för mjölken sätts utifrån situationen på den globala marknaden. Under 2017 har betalningen för mjölken varit förhållandevis god och en krona högre än under hösten 2016. Stark efterfrågan på svenskt kött har under de senaste åren gjort att en del mjölkproducenter kombinerar mjölk- och köttproduktion, vilket också gett möjlighet till förbättrad lönsamhet. Men lönsamhetsnivån är en utmaning för många, framför allt för nystartade lantbruksföretag.

Entreprenör med positiv syn på framtiden

Tobias och Karin Knutsson är mjölkföretagare med positiv syn på framtiden, trots kärv lönsamhet. De förvärvade sin gård 2003 och har utvecklat från 60 till 180 kor. Under extremt svåra perioder har de avvaktat med amorteringarna för att bygga upp sin likviditet, och att inte vara för högt belånad har varit bra. Även den positiva inställningen har varit viktig menar de.

- Vi har verkligen gått den tuffa vägen. Vi har lärt oss att ifrågasätta alla kostnader och att leva snålt. Det är viktigt att redan från början ställa in sig på att kunna driva gården även i tider med lågt pris på mjölken. Vi har också sett till att ha flera ben att stå på, som att kombinera mjölk och kött. Att verkligen följa upp vilka kor man ska satsa på så att inte man behåller fel djur är också viktigt, och det är något min fru tar hand om och gör bra. Hon tänker alltid långsiktigt. Tron på att lyckas och en positiv inställning till framtiden har hjälpt oss igenom svåra perioder, säger Tobias.

Under temat ”Vi skapar framtiden idag” diskuteras på Växadagarna möjligheter och utmaningar i mjölk- och köttproduktion. Gårdens lönsamhet är ett centralt område i flera av föreläsningarna, bl a i Tobias Knutssons föredrag ”Min väg in i lantbruket ”Växadagarnas program http://bit.ly/2CCj2o6

Ett längre reportage med Tobias och Karin kommer att finnas i nr två av tidningen Husdjur.

Presskontakt:

Lisa Ehde, enhetschef Mjölkföretagande på LRF Mjölk, lisa.ehde@lrf.se08-787 50 13

Mette Rehnström, Marknads- och Kommunikationschef mette.rehnstrom@vxa.se010-471 06 42

Mer information om Växadagarna Mjölk och Kött:

Patrik Nordgren, projektledare Växadagarna patrik.nordgren@vxa.se010-471 06 50

Länkar till relaterade pressmeddelande om lönsamhet och produktivitet från Växa Sverige:

https://www.vxa.se/pressreleases/svenska-mjoelkboender-staerker-sin-konkurrenskraft-2065569

https://www.vxa.se/pressreleases/hela-potentialen-i-svenskt-lantbruk-boer-tillvaratas-aeven-i-handlingsplanen-1826763

https://www.vxa.se/nyheter2/mjolkforetagardagarna-2017--arbetsgladje-lonar-sig/

Om Växadagarna Mjölk och Kött

Växadagarna Mjölk och Kött är mötesplatsen för ökad kunskap och inspiration bland lantbrukare, experter och andra som är verksamma i branschen. Temat för 2018 är ”Vi skapar framtiden idag” med ambition att fokusera på frågor som behöver diskuteras för att lyfta mjölk- och köttproduktionen in i framtiden.

Växadagarna är en tvådagarskonferens, arrangerad i Umeå den 23 och 24 januari respektive i Jönköping den 31 och 31 januari. Växadagarna vänder sig till verksamma inom mjölk- och köttproduktion och till andra verksamma i branschen. Konferensen är en vidareutveckling av de populära Mjölkföretagardagarna, som arrangerats i över tio år på fem orter, och som både varit välbesökta och fått högt helhetsbetyg av besökarna.

Nytt för i år är parallella programspår inom mjölk och kött. I Jönköping finns ett tredje programspår under namnet strategi, och andra dagen i Jönköping ersätts strategispåret av ett programspår med veterinär inriktning.

Växadagarna görs möjlig genom våra samarbetspartners och utställare. Samarbetspartners i år är Lantmännen, LRF Konsult, LRF Kött samt LRF Mjölk, och de bidrar både med egna programpunkter, med engagemang och med finansiering. I arrangemanget finns även ett 30-tal utställare, som bidrar med finansiering och som har egna erbjudanden av produkter och tjänster för konferensens besökare.Mjölk- och köttproducenter som är medlem i någon av husdjursföreningarna Växa Sverige, Skånesemin eller Rådgivarna Sjuhärad kan delta i Växadagarna utan kostnad.

Om LRF Mjölk

LRF Mjölk arbetar med branschgemensamma frågor för mjölk i Sverige. Uppdraget omfattar bland annat näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys, synen på svensk mjölk och mjölkproduktion, kunskapsförsörjning samt andra konkurrensneutrala frågor. LRF Mjölk arbetar för Sveriges mjölkbönder, mejeri- och husdjursföreningar.

Arla Foods, Falköpings Mejeri, Gäsene Mejeri, Norrmejerier, Rådgivarna i Sjuhärad, Skånemejerier, Skånesemin och Växa Sverige är medlemmar i LRF Mjölk. LRF Mjölk representerar 98 procent av den svenska mjölken.

Om Växa Sverige

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt7 032* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion. Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2016/17

Växa Sverige är ett medlemsföretag med totalt7 032* medlemmar, varav cirka 3500 är aktiva i mjölkproduktion. Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet.

Växa Sverige tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder tjänster inom allt från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling.

*2016/17

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.