Skip to main content

Mer deponigas tas tillvara på Gryta avfallsstation i Västerås

Nyhet   •   Okt 21, 2011 13:44 CEST

Genom en ny anläggning för deponigasutvinning på Gryta avfallsstation i Västerås kan mer deponigas tas tillvara för produktion av el och värme. Samtidigt minskar utsläppen till atmosfären.

Mer deponigas tas tillvara på Gryta avfallsstation

Genom en ny automatiserad anläggning för deponigasutvinning kan VafabMiljö få ut mer gas som kan bli el och värme samtidigt som utläppen minskar.

- Vi får dubbel nytta med en modernare deponigasanläggning genom att gasuttaget ökar. När vi ökar mängden insamlade deponigas så minskar vi utsläppen av klimatgaser till atmosfären samtidigt som vi kan öka energiproduktionen, säger Anna Lindkvist, enhetschef på VafabMiljö.

Gasutvinning har funnits på Gryta sedan 1986 men hela systemet är föråldrat och risk finns att det läcker en del gas. Det är i den gamla delen av tippen som systemet nu ska byggas om. Här finns avfall sedan lång tid tillbaka som fortfarande producerar mentangas. Företaget Biogas Systems  bygger den nya anläggningen som består av bland annat reglerstationer, 60 nya gasbrunnar, nya schakt, dragning av anslutningsledningar och anpassningar av befintligt gassystem. Byggnationen görs i två steg så den befintliga gasproduktionen behöver bara avbrytas när den nya anläggningen ska kopplas in. Automatiseringen av anläggningen omfattar bland annat gasanalys, injustering av de nya gasbrunnarna samt övervakningen av alla parametrar. Detta innebär att flera manuella arbetsmoment försvinner.

VafabMiljö har fått statligt stöd via Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) till det nya projektet.

Den nya anläggningen uppskattas kosta ca 6,9 miljoner kr och den beräknas vara i drift under februari/mars 2012.

Mer information kan fås av:

Anna Lindkvist, enhetschef och projektledare, VafabMiljö, tel 021-39 35 63

Karl-Uno Mikaelsson, projektledare Biogas systems AB tel  056-477 57, 0703-73 92 07

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera