Ljvdpbsl9w10q0fch1sg

Välkommen till Hållbarhetsdagen 25 november i Saluhallen, Västerås

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 11:29 CET

Under Hållbarhetsdagen kommer bloggaren Saraseviga och föreläser om hur du kan leva mer kemikaliefritt i vardagen. Föreläsningen hålls kl 11:30 samt kl 14:30 och är kostnadsfri. Fritidsbanken finns på plats och samlar in begagnade sportprylar för återanvändning. Ta del av fina erbjudanden i Bondens butik och prata hållbarhet med VafabMiljö och Mälarenergi. Välkommen till Saluhallen i Västerås.

B5fodukml1m0mkqkfom6

Nu kan du panta på Återbruket Bäckby

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:30 CEST

Returpack/Pantamera installerar nu ännu en pantautomat som ska underlätta för den som vill panta mycket på en gång. I samarbete med VafabMiljö är det premiär på lördag den 21 oktober för den nya storpantarautomaten Pantamera Express på Återbruket Bäckby i Västerås. Välkommen till Återbruket Bäckby den 21 oktober kl 10-14. PantaMera bjuder på kaffe och bulle. Prata avfall med VafabMiljö.

Cv4wobijnymqcbweaxra

Stor miljövinst när VafabMiljö tar emot gips för återvinning

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 13:56 CEST

Sedan i somras tar VafabMiljö Kommunalförbund emot gips på Återbruken för återvinning. Gipsskivorna skickas sedan vidare till Materialhantering och Logistik AB i Nyköping som återvinner dem till nya gipsskivor. I september gick över 97 procent av avfallet från Återbruken till återvinning och energiåtervinning. Mindre än 3 procent går nu till deponi, vilket gipsåtervinningen bidragit till.

P3jdmpbmcx6yf0rho2gk

VafabMiljö fortsätter lära elever om avfall och miljö

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 08:33 CEST

Vad händer med matavfallet? Hur farliga är batterier för miljön och varför är det viktigt att sortera sopor? Lärare i Västmanland, Enköping och Heby kan boka in VafabMiljös informatörer till sina klasser för att få utbildning om avfall och miljö. Varje år träffar VafabMiljös tre heltidsanställda informatörer omkring 8 000 elever. Utbildningen anpassas efter hur gamla barnen är.

O65cr9nj4m9hgguzziop

Full fart på Återbruken och bättre statistik än någonsin

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 13:32 CEST

Så här i sommartider är det full fart på VafabMiljös 18 Återbruk runt om i regionen; Västmanland, Heby och Enköping. Förra året hade Återbruken 1,9 miljoner besökare. Halvtid in på året är besökarna till och med fler än förra årets rekord. Besökarna har också blivit duktigare på att sortera, till exempel minskar fraktionen brännbart.

Media no image

Nu kan Fagerstaborna tanka miljövänligt - VafabMiljö inviger biogasmack

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 07:21 CEST

VafabMiljö Kommunalförbund har i dag 5 biogasmackar i Västmanland; tre i Västerås och en vardera i Sala och Köping. Nu får även boende i Fagersta möjlighet att tanka förnybart då VafabMiljö öppnar en mack för biogas även där. Media och andra intressenter bjuds nu in till invigning.

Datum: Onsdagen den14 juni

Tid: Klockan 12:00

Plats:Lövparksvägen 7,se karta

Sedan 2005 har VafabMiljö rötat matavfall från företag och hushåll, tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk, på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Vid rötningen tas energi och näringsämnen i det organiska materialet tillvara och blir till biogas och biogödsel. Biogasen som produceras används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar.

- Vi har under många år arbetat för att bygga ut infrastrukturen för biogasen och det känns mycket bra att vi nu kan erbjuda fler invånare i vår region att tanka miljösmart, säger Carina Färm, VD på VafabMiljö.

Carina Färm, VD på VafabMiljö, och ordförande Yngve Wernersson inviger biogasmacken och därefter bjuds det på en försommarlunch. Efter invigningen är det fritt fram för Fagerstabor och andra att börja tanka på den nya biogasmacken.För mer information och bilder, kontakta oss gärna:

Carina Färm, VD, VafabMiljö, telefon: 021-39 35 01, e-post: carina.färm@vafabmiljo.se

Eva Favaro, avdelningschef Hållbarhet och Kommunikation, VafabMiljö, telefon 021-39 92 58, e-post: eva.favaro@vafabmiljo.se


Kortfakta om biogas som fordonsbränsle:I Sverige är transportsektorn den enskilt största utmaningen i omställningen till förnybara energikällor. Det är angeläget att fortsätta utveckla de förnybara drivmedlen inom transportsektorn. Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan flera hälsofarliga utsläpp, som partiklar, kolväten, kväveoxider och svaveldioxider, minskas avsevärt.

Det finns i dag 160 tankställen för fordonsgas i Sverige. Inom VafabMiljös region, Västmanland samt Heby och Enköping, finns nu sex biogasmackar. Förutom att minska koldioxidutsläppen har biogasproduktionen en viktig samhällsroll i att ta tillvara det lokala matavfallet och därmed främja kretsloppet mellan stad och landsbygd. På en matavfallspåse kan en personbil köra 2,5 – 3 km.

Förutom biogas produceras även biogödsel. Det är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket som tillför marken både mull och växtnäringsämnen. Biogödsel minskar behovet av importerat och industriellt framtaget konstgödsel.

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Nu får även boende i Fagersta möjlighet att tanka förnybart då VafabMiljö den 14 juni öppnar en mack för biogas där.

Läs vidare »
Iqghyf0a1j2aqtho1ctg

Nu utvidgas avfallssamarbetet med Fagersta och Norbergs kommuner

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:31 CEST

Den 1 maj 2017 lägger Fagersta och Norbergs kommuner över ansvaret för Kundservice på VafabMiljö Kommunalförbund. De som vill ändra abonnemang eller har frågor kring hushållsavfall ska då kontakta VafabMiljö istället för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Förändringen gäller hushåll, föreningar, samfälligheter, företag och andra verksamheter med hushållsavfall.

By4nlpunmsafrbgo6uih

VafabMiljö får investeringsstöd från Klimatklivet för att utveckla biogasproduktionen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:01 CEST

Naturvårdsverket har beviljat VafabMiljö Kommunalförbund ett investeringsstöd om 32 miljoner kronor genom Klimatklivet. Stödet används till investeringar som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

Xqxk47ihbod04w8jmn13

VafabMiljö i nytt huvudkontor tillsammans med Mimer och Mälarenergi

Nyheter   •   Okt 28, 2016 12:08 CEST

VafabMiljö Kommunalförbund flyttar in i samma hus som Mälarenergi och Mimer när det nya kontoret står klart 2018. De tre organisationerna har en lång historia av gemensamma samarbetsprojekt och kommer att samverka allt mer framöver för en hållbar framtid.

Skemdydfpqlla2i4hw4n

Nu utvidgas avfallssamarbetet med Köping, Arboga och Kungsör

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:30 CEST

Den 1 november 2017 lägger Köping, Arboga och Kungsörs kommuner över ansvaret för avfallshanteringen på VafabMiljö Kommunalförbund. De som vill ändra abonnemang eller har frågor kring hushållsavfall ska då kontakta VafabMiljö istället för Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF. Förändringen gäller hushåll, föreningar, samfälligheter, företag och andra verksamheter med hushållsavfall.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • VD för VafabMiljö Kommunalförbund
 • carivwyimqna.fwtarvrm@ymywvafabmiljo.ssme
 • 021-39 35 01

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikation
 • eva.favaro@vafabmiljo.se
 • 021-39 92 58
 • 072-147 71 55

Om VafabMiljö Kommunalförbund

Välkommen till VafabMiljö

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö som är ett Kommunalförbund. Inom denna region finns ca 155 000 hushåll och här finns över 16 000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Adress

 • VafabMiljö Kommunalförbund
 • RETURVÄGEN 20
 • 721 37 Västerås
 • Vår hemsida