Skip to main content

VafabMiljö i nytt huvudkontor tillsammans med Mimer och Mälarenergi

Nyhet   •   Okt 28, 2016 12:08 CEST

VafabMiljö, Mälarenergi och Mimer flyttar ihop i samma kontorshus 2018 på Björnövägen i Västerås.

VafabMiljö flyttar in i samma hus som Mälarenergi och Mimer när det nya kontoret står klart 2018. De tre organisationerna har en lång historia av gemensamma samarbetsprojekt och kommer att samverka allt mer framöver för en hållbar framtid. Det gemensamma kontoret kommer att förbättra förutsättningarna för det arbetet. Samtidigt ger moderna lokaler möjlighet till nya arbetssätt och ett smart användande av gemensamma funktioner för till exempel kundmottagning och möten.

I samband med bildandet av VafabMiljö kommunalförbundet har förbundet bland annat fått ansvaret att informera och kommunicera avfallsfrågorna med hushållens 330 000 invånare, vilket tidigare var kommunernas roll. Bildandet av kommunalförbundet har också inneburit fler nya medarbetare vilket medfört en trångboddhet. En utredning har gjorts för att se över möjliga lösningar för ett nytt huvudkontor och efter att ha övervägt olika alternativ har direktionen fattat beslut om att flytta huvudkontoret från Gryta avfallsstation till Mimers fastighet på Björnövägen.
- Det var det bästa alternativet, inte minst ekonomiskt. Vi kan dela faciliteter som till exempel möteslokaler och bilpool. Men det handlar också om närhet och tillgänglighet för kunder, medarbetare och andra intressenter till oss. Vi ser fram emot många goda och nyttiga samarbeten med både Mimer och Mälarenergi, säger Carina Färm, VD på VafabMiljö Kommunalförbund.

Nu har också Mimers styrelse fattat ett inriktningsbeslut om den extra investering på 70 miljoner kr som behövs för att tillgodose behovet av större kontorsyta i och med att VafabMiljö flyttar in.

Inflyttning beräknas ske i slutet av 2018.

Kommentarer (1)

    Vad blir hyreskostnaden? Nuvarande och den nya?

    - Kenneth Löthegård - 2016-11-22 09:43 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy