Skip to main content

Allmiljö ny entreprenör för sophämtning i Sala, Heby och Enköping

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 15:28 CET

Nytt avtal med Allmiljö som ska samla in hushållsavfall i Sala, Heby och Enköping är påskrivet. Carina Färm, VD VafabMiljö och Stefan Johansson, VD Allmiljö.

VafabMiljö har som nybildat kommunalförbund genomfört sin andra upphandling för insamling av hushållsavfall. Det är den östra delen av regionen som nu upphandlats och Allmiljö i Umeå AB blir ny entreprenör. I januari vann Allmiljö även upphandlingen för västra Västmanland.

VafabMiljö har delat upp regionen i tre områden; Väster, Öster och Mitt. Väster omfattar åtta kommuner i Västmanland; Köping, Kungsör, Arboga Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Öster omfattar Sala, Heby och Enköping. Område Mitt består av Västerås.

- Det här är vår andra stora upphandling som gäller insamling av hushållsavfall. Genom att sätta samman kommunerna i större upphandlingsområden kan vi effektivisera transporterna vilket är en av fördelarna med att vi idag är 12 kommuner i ett kommunalförbund, säger Carina Färm, VD på VafabMiljö.

Allmiljö som tidigare blivit entreprenör för Väster är nu alltså även entreprenör för Öster. Avtalet gäller hushållsavfall, det vill säga restavfall samt bioavfall/matavfall.

- För oss är det en mycket stor affär och vi ser flera synergieffekter när vi nu vunnit både östra och västra Västmanland. Avtalet för Enköping, Sala och Heby kommuner gör att vi investerar i ytterligare ett tiotal gasfordon, vilka kommer att drivas av den biogas som produceras av matavfallet som sopbilarna samlar in, säger Stefan Johansson, VD på Allmiljö.

Avtalet är värt 127 Mkr och börjar gälla från och med 1 januari 2019. För Enköpings kommun börjar det gälla den 1 mars 2019. Avtalet gäller i 5 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

Område Mitt kör VafabMiljö i egen regi. Den 1 februari gick det befintliga  avtalet med Ragnsells ut för Västerås östra del och då tog VafabMiljö över uppdraget. VafabMiljö kör sedan tidigare i de västra delarna av Västerås.

För mer information, kontakta gärna VafabMiljö Kommunalförbund:
Carina Färm, VD, telefon 021-39 35 01, e-post carina.farm@vafabmiljo.se

Tomas Larsson, Tillförordnad avdelningschef Transport, telefon 021-39 35 60,
e-post tomas.larsson@vafabmiljo.se

Allmiljö: Stefan Johansson, VD, telefon 0935- 399 62, e-post stefan.johansson@allmiljo.se

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region finns ca 155 000 hushåll och här finns över 16 000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy