Skip to main content

”Bo i Västerås”, en bo-skola för nya Västeråsare som läser SFI.

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 07:12 CET

Mälarenergi, VafabMiljö och Mimer har tillsammans skapat ”Bo i Västerås”, en bo-skola där nya västeråsare får lära sig sådant som är bra att känna till när de flyttar in till ett eget boende.

Bo-skolan är ett komplement till studiebesök eller lektioner som i vanliga fall sker i SFI-klasserna (svenska för invandrare). Mälarenergi, Mimer och VafabMiljö har tillsammans sett att det finns behov av att förklara hur det fungerar inom de gemensamma verksamhetsområdena för att göra vardagen enklare för de nyinflyttade.Därför har de tre tillsammans inrett en visningslokal i mer hemlik miljö dit SFI-klasser bjuds in för att ta del av praktisk information och delta i workshops som rör vardagsfrågor som t ex:

  • hur det fungerar med att betala hyra
  • hur du skaffar ett el-abonnemang
  • hur du sorterar sitt avfall i miljöboden - vad man får spola ned i toaletten
  • hur fungerar en tvättstuga - tips om elsäkerhet och energibesparing
  • tips om trygghet, brand och felanmälan
  • hur du är en god granne

- Det här är ett samarbete där vi som samhällsbyggare får chansen att gå igenom vardagliga bestyr med nyinflyttade från andra länder. Sådant som vi vana västeråsare tar för givet, säger Camilla Hadarsson - kommunikatör från Mälarenergi som är initiativtagare till idén bakom bo-skolan. Vi förklarar t ex vad man har för ansvar i ett eget boende, hur man källsorterar, vikten av att teckna ett el-avtal och hur det går till med att betala hyran, fortsätter Camilla.

Den grundläggande informationen handlar helt enkelt om vardagen i vårt samhälle. Något som vi själva kanske tar för givet men som för nyinflyttade från andra länder kan vara helt nytt. Tillsammans ser de tre kommunala bolagen, som alla är samhällsbyggare, att de når ut med viktig information och kan underlätta för de som flyttat hit.

För mer information kontakta gärna:
Kaj Wallin, informatör, VafabMiljö Kommunalförbund
e-post kaj.wallin@vafabmiljo.se, telefon 076-569 28 83
  

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar i VafabMiljö Kommunalförbund. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy