Skip to main content

Flest besökare och största avfallsmängderna någonsin

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 15:56 CET

Under 2013 hade Återbruken i Västmanland, Heby och Enköping det största antalet besökare och fick in de största mängderna avfall sedan starten i mitten av 90-talet.


Avfallsmängderna har ökat under 2013. Det handlar om drygt 2 000 ton mer än under 2012, eller drygt 2,3 procent mer avfall. Det är sorterat avfall såsom metallskrot, well, plast och trä som ökat mest. Det visar att hushållen är bra på att sortera. Brännbart avfall har minskat liksom det som läggs på deponi (soptipp).

Hushållens farliga avfall har ökat. 8 200 ton lämnades in. Det är ungefär lika mycket som 2010.

- Det är positivt att sorteringen fortsätter att öka. Hushållen har varit duktiga väldigt länge, ändå lyckas man sortera ännu lite bättre för varje år, säger säger Sanna Strömstedt, avdelningschef, VafabMiljö. Att t ex trä ökar kan fortfarande vara en effekt av att hushållen bygger om sina kök hemma. Vi skulle helst se att avfallsmängderna minskade, att vi konsumerade i lite mer långsam takt och sparar på jordens resurser. Det som är bra är att det avfall som ändå uppstår lämnas in till oss för återvinning eller annan behandling.

Drygt 1,8 miljoner besökare - eller egentligen bilar – kom till våra Återbruk under 2013. Det är drygt 70 000 fler besökare jämfört med 2012. Allra flest besökare hade Återbruket Ängsgärdet i Västerås, följt av Återbruket Bäckby i Västerås och Återbruket Enköping.

Varje besökare har med sig i snitt 47,7 kg avfall. I ett nationellt perspektiv är det ganska lite. Det visar att det i vår region är relativt enkelt att besöka ett Återbruk. De ligger nära och har bra öppettider.


Återbrukens Statistik 2013

  • Totalt lämnades 88 300 ton avfall
  • Trä var det törsta avfallsslaget, 20 300 ton. Det kan eldas som grönflis och bli energi.
  • 16 700 ton jord samlades in som används för att sluttäcka våra deponier
  • Trädgårdsavfall uppgick till 15 600 ton. Det blir grönflis och kompostjord.
  • 7 300 ton metallskrot samlades in för återvinning till ny metall

För vidare information kontakta:

Sanna Strömstedt, avdelningschef insamling och transport tel 021-39 35 97 eller
Gunnar Weiring, enhetschef Återbruken Västerås tel 021-39 35 62.VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall.

Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag.


VafabMiljö är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.